Home Nyheter Patentgodkänt för Respiratorius KOL-projekt

Patentgodkänt för Respiratorius KOL-projekt

Patent approval stamp

Patentgodkänt för Respiratorius KOL-projekt

1 september, 2021

Lundabaserade Respiratorius har fått grönt ljus från det europeiska patentverket som kommer att godkänna bolagets patentansökan för RESP9000-serien. Bolaget har också fått positiva indikationer gällande det nyligen ingångna samarbetet med Iconovo. BioStock kontaktade Respiratorius vd Johan Drott för att höra mer om vad detta innebär för bolaget.

Respiratorius logoLäkemedelsutvecklaren Respiratorius har huvudsakligen två utvecklingsprogram i sin pipeline, där RESP9000-projektet syftar till att ta fram läkemedelskandidater för behandling av KOL och svår astma. Läkemedelskandidaten RCD405, som är projektets huvudsubstans, har i tidiga försök påvisat  närmast fullständig relaxation av små luftvägar isolerade från human lungvävnad, oavsett hur dessa har kontraherats.

Kandidaten har även uppvisat antiinflammatoriska egenskaper, vilket i kombination med de bronkodilaterande egenskaperna särskiljer den från övriga läkemedel som finns tillgängliga i dag. Just nu genomförs ex vivo-studier på vävnad från råtta, hund och människa för att få ytterligare bekräftelse på kandidatens effekt.

Europeisk patentansökan godkänd

Det europeiska patentverket EPO har meddelat att man har för avsikt att godkänna Respiratorius patentansökan gällande RESP9000-serien, vilket är det första patentgodkännandet för familjen. Nu kvarstår bara formalia innan patentet beviljas, vilket kommer att ge marknadsexklusivitet i Europa till och med 2039.

Positiva signaler från Iconovo-samarbete

Enligt Respiratorius har samarbetet med Iconovo dessutom visat att det finns goda förutsättningar för att använda RCD405 som ett inhalerat läkemedel i pulverformulering. De båda bolagen, som BioStock har rapporterat om tidigare, ska ta fram en produkt baserad på Respiratorius läkemedelskandidat och Iconovos inhalator ICOone.

Närmast väntar avslut och resultatavläsning för den pågående ex vivo-studien, varpå toxikologistudier kommer att inledas, vilket blir det sista steget för projektet innan kliniska studier tar vid.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Respiratorius vd Johan Drott för att få hans syn på de senaste nyheterna.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Ni har jobbat intensivt med patentmyndigheter i flera länder och har nu fått positivt besked från EPO. Vad innebär det här för övriga patentdiskussioner?

– Detta är naturligtvis ett väldigt bra besked även om patentmyndigheter i andra länder gör sin granskning.

Ni inledde nyligen samarbetet med Iconovo och har fått positiva indikationer gällande pulverformuleringen av RCD405. Kan du berätta mer om utvecklingen och när ni kan tänkas ro i land med formuleringsarbetet?

– Arbetet med Iconovo är indelat i steg. De goda resultaten vi har så här långt är vägledande för att starta andra parallella aktiviteter i utvecklingsplanen, på så sätt är vi kostnadseffektiva och riskmedvetna.

Hur ser finansieringen för projektet ut?

– Vi har finansiering för det planerade arbetet, dvs att avsluta det prekliniska arbetet samt förberedelser för start av klinisk studie.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev