Home Nyheter Toleranzia ökar tempot

Toleranzia ökar tempot

Toleranzia ökar tempot

27 augusti, 2021

Toleranzia har under årets andra kvartal hållit en hög aktivitet i bolaget, trots pandemin. Detta tillsammans med en ordentlig förstärkning av kassan, via en planerad riktad emission, lägger grunden för att kraftfullt accelerera utvecklingsarbetet i bolagets huvudprojekt. I och med den riktade emissionen får man också nya erfarna ägare i form av Flerie Invest och Nordic Tender.

Bioteknikbolaget Toleranzia har en pipeline som för närvarande består av de två huvudprojekten TOL2 för behandling av myastenia gravis (MG), samt TOL3 för behandling av ANCA vaskulit. Dessa två sällsynta autoimmuna sjukdomar saknar idag effektiva och specifika behandlingar, vilket innebär att de medicinska behoven är omfattande och den kommersiella potentialen är stor.

TOL2 i fokus

Inom huvudprojektet TOL2 pågår ett intensivt arbete med förberedelserna för den fas I/IIa-studie som väntas inledas nästa år. Under årets andra kvartal genomförde bolaget ett lyckat vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket gällande utvecklingsplanen för TOL2 där myndigheten gav ett starkt stöd för planen och tillförde värdefulla synpunkter.

Just nu pågår också arbete tillsammans med partnern 3P Biopharmaceuticals (3P) i syfte att skala upp produktionen av TOL2 för den toxikologiska studien och för det därpå följande kliniska programmet. Så sent som i tisdags kunde Toleranzia meddela den glädjande nyheten att man genomfört så kallade ”consistency batches” i ett steg att kvalitetssäkra tillverkningen. Bolaget noterar att man i den processen lyckats förbättra utbytet av TOL2 ytterligare jämfört med tidigare tillverkningssatser; en viktig pusselbit i målet att uppnå en så kostnadseffektiv produktion som möjligt.

Strategisk patentpositionering

Under Q2 har Toleranzia även flyttat fram sina positioner på patentfronten. Bolaget har utvecklat en tillverkningsprocess av TOL2 med delar som bolaget anser är unika och som de därför anser ska skyddas av ett eget patent. En sådan ansökan lämnades in i juni i både Sverige och USA.

Toleranzia har även siktet inställt på att skapa ett omfattande skydd för TOL3 och har därför ansökt om produktpatent i USA och Europa. Man räknar med att även lämna in en ansökan om särläkemedelsklassificiering för TOL3 på den europeiska och amerikanska marknaden, en klassificering som TOL2 redan har i Europa och USA.

Stärkt kassa och ägarstruktur

Efter utgången av det andra kvartalet annonserades en riktad nyemission på upp till cirka 42 Mkr, riktad till life science-investerarna Flerie Invest och Nordic Tender. Flerie Invests grundare Thomas Eldered föreslås också ta plats i styrelsen. Toleranzia får därför inte bara välkommet kapital för att öka tempot i utvecklingen av framför allt TOL2, utan man stärker även sin kompetens inom bolagsbyggande och läkemedelsutveckling. Läs mer om den riktade emissionen här.

Flerie Invests och Nordic Tenders stora satsning på Toleranzia är även en viktig validering av den vetenskapliga kvaliteten och den kommersiella potentialen i projekten. Via Flerie Invest och Nordic Tender får bolaget en mer attraktiv ägarstruktur med en mix av stora och små investerare. Utöver den riktade emissionen kan ytterligare kapital tillföras via teckningsoptioner av serie TO3 med inlösen mellan den 1 – 15 september 2021. Innehavare av TO3 äger rätt att teckna nya aktier i Toleranzia till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie mellan den 16 augusti och 27 augusti 2021.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev