Home Nyheter Sprint Biosciences vd blickar framåt med stärkt kassa

Sprint Biosciences vd blickar framåt med stärkt kassa

Sprint Biosciences vd blickar framåt med stärkt kassa

16 augusti, 2021

Erik Kinnman har innehaft posten som vd för Sprint Bioscience i knappt ett halvår. Det har varit en händelserik period för det Huddingebaserade biotechbolaget som nyligen tecknade sitt hittills största licensavtal och som nu står inför en företrädesemission i syfte att stärka kassan ytterligare. BioStock pratade med Kinnman för att få hans syn på bolagets position och vad han ser framför sig härnäst.

Sprint LogoForskningsbolaget Sprint Bioscience har under de senaste åren visat sin förmåga att kontinuerligt generera läkemedelsprojekt med stor kommersiell potential. Bolagets fokus ligger inom cancerområdet och projekten utlicensieras redan i preklinisk fas till internationella läkemedelsbolag som bekostar vidareutvecklingen fram till ett eventuellt godkännande. Strategin är att uppnå ett förhållandevis stort antal rullande licensavtal där milstolpebetalningar och royalties lägger grunden för bolagets fortsatta utveckling.

Licensavtal med Vps34 i hamn

Av bolagets fem nuvarande utvecklingsprojekt har man utlicensierat tre, i affärer med ett potentiellt sammanlagt värde på 747 MUSD plus eventuella royalties. Det senaste avtalet slöts i början av augusti med amerikanska Deciphera Pharmaceuticals gällande Vps34-programmet, som syftar till att ta fram ett läkemedel som gör det enklare för immunceller att infiltrera cancertumörer. Affären innebär för Sprint Biosciences del en up front-betalning på 4 MUSD, potentiella ytterligare milstolpebetalningar om 273 MUSD, samt därutöver mitten av eniffriga till låga tvåsiffriga procenttal royalties på försäljning om en produkt når marknaden. Läs mer om det senaste licensavtalet här.

Utöver det genomför bolaget nu en kapitalanskaffning om totalt 76,7 Mkr, vilket innebär att bolaget inför hösten kommer att stå i sin starkaste finansiella position hittills – något som bådar gott för det fortsatta utvecklingsarbetet. Totalt kommer cirka 67,6 Mkr att tillföras via en företrädesemission samtidigt som ytterligare 10 Mkr tagits in via konvertibler från First Venture Sweden, som är en av bolagets större ägare med en andel på cirka 8 procent.

Vd ger sin syn på läget

Bolaget följer fortfarande utvecklingen noga i de utlicensierade programmen, där de lämnat över taktpinnen och resurssättningen till sina partners. Samtidigt riktas det operationella fokuset åt att addera nya projekt till den egna portföljen. BioStock talade med Sprint Biosciences vd Erik Kinnman för att höra mer om den senaste tidens utveckling och hur han ser på vad som väntar härnäst.

Nyemissionen tillsammans med ert senaste licensavtal stärker kassan med totalt cirka 113 Mkr. Hur kommer ni att utnyttja er starka finansiella ställning framöver?

– Nu får vi möjlighet att accelerera utvecklingen av våra interna projekt och generera mer data som bas för licensdiskussioner med potentiella partner. Dessutom pågår ständigt aktiviteter för att identifiera nya målproteiner som kan bli startpunkter för nya läkemedelsprojekt. En stabil finansiell situation ger oss dessutom bättre styrka i förhandlingar om nya licensavtal.

Med tre av fem projekt utlicensierade, hur ser intresset ut för de två återstående projekten?

– Vi upplever redan ett stort intresse för våra projekt och i takt med att vi knyter till oss fler internationella läkemedelsföretag som licenspartner ökar den globala uppmärksamheten kring Sprint Bioscience. Det gör att fler blir nyfikna på vad vi gör, och vi kan knyta nya kontakter. Att efterfrågan på innovativa läkemedelsprojekt inom cancerområdet är stort råder det inget tvivel om och vi har gång på gång bevisat vår förmåga att utveckla projekt med hög vetenskaplig höjd och stor kommersiell potential.   

Ni vill ju gärna utöka er prekliniska portfölj med fler projekt. Vad kan du berätta om det arbetet?

– Fundamentet i vår affärsmodell är att kontinuerligt generera fler projekt, och vi utvärderar ständigt nya målproteiner. Inför starten av nya projekt ställer vi oss tre viktiga frågor: Kan ett framtida läkemedel bli first-in-class, kan en färdig produkt lösa ett stort medicinskt behov och finns det en stor kommersiell potential? En stor del av de interna resurser som frigörs när Deciphera Pharmaceuticals nu tar över ansvaret för Vps34-projektet kan vi använda till att öka tempot i arbetet med att identifiera och utvärdera nya projektmöjligheter.

Vilken typ av projekt är det troligt att vi får se framöver?

– Vi kommer att fortsätta fokusera på cancerområdet. Trots de framsteg som gjorts under de senaste åren finns det fortfarande ett enormt behov av bättre behandlingar. Vi utvärderar främst målproteiner som kan påverka tumörernas metabolism, deras mikromiljö eller som kan förbättra effekten av immunonkologiska läkemedel.

Om vi blickar framåt lite, vad hoppas du vi får se innan vi lägger 2021 bakom oss?

– Vi ser fram emot de första stegen i Decipheras arbete med att ta Vps34-projektet vidare mot marknaden och hoppas att även våra övriga utlicensierade projekt ska avancera i utvecklingen. Samtidigt fortsätter vi dialogen med potentiella partner kring vårt VADA-projekt och förbereder oss för att under senhösten börja presentera DISA-projektet för internationella bolag. Sist men inte minst kan jag konstatera att vårt arbete med att generera nya projekt ser väldigt lovande ut.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev