Home Nyheter Sprint Bioscience licensierar ut Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

Sprint Bioscience licensierar ut Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

Sprint Bioscience licensierar ut Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

4 augusti, 2021

Huddingebolaget Sprint Bioscience skriver licensavtal med amerikanska Deciphera Pharmaceuticals gällande läkemedelsprogrammet Vps34. Avtalet innebär en upfront-betalning på 4 MUSD och är värt totalt 277 MUSD plus betydande royalties om en produkt når marknaden. BioStock kontaktade Sprints vd Erik Kinnman för att få veta mer om bolagets senaste utlicensiering.

Sprint LogoHuddingebaserade Sprint Bioscience är ett forskningsbolag som fokuserar på framtagningen av prekliniska läkemedelsprojekt inom framför allt cancerbehandling. Målet är att nå tidig utlicensiering i projekten, där partner tar över och bekostar utvecklingen fram till ett eventuellt godkännande. På så sätt skapar bolaget möjligheter till kontinuerliga intäkter från flera projekt i portföljen utan ytterligare kostnader.

Ytterligare projekt utlicensierat

Portföljen består i dag av fem utvecklingsprojekt där två sedan tidigare nått utlicensiering; PETRA01 och NASH-projektet. Nu lägger bolaget ytterligare ett projekt till den listan när man sluter ett licensavtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals i bolagets största affär hittills. Avtalet avser läkemedelsprogrammet Vps34 som utvecklas som en immunonkologisk kombinationsbehandling och är värt totalt 277 MUSD plus royalties.

I ett första skede utgår en upfront-betalning på 4 MUSD till Sprint Bioscience som kommer att bokas i det tredje kvartalet varpå milstolpebetalningar följer vid vissa förutbestämda delmål. Vad gäller royaltybetalningar så kommer de att ligga i ett spann mellan enkelsiffriga och låga tvåsiffriga procent på försäljningen av läkemedel som tas fram inom programmet.

Gör det enklare för immunceller att infiltrera tumörer

Läkemedelssubstanser inom programmet i fråga har tagits fram för att hämma det så kallade Vps34-proteinet, vilket får till effekt att immunceller enklare kan infiltrera tumörceller. Detta hämmar i sin tur tumörens tillväxt och har även visats öka effekten av andra immun-onkologiska läkemedel. Mekanismen i sig är relativt nyupptäckt och projektet passar väl in hos Deciphera Pharmaceuticals som utvecklar flera så kallade kinashämmare för behandling av olika former av cancer.

Deciphera har hittills lanserat en produkt på marknaden, Ripretinib, som är en kinashämmare framtagen för behandling av gastrointestinal stromal tumör, eller GIST. Enligt licensavtalet tas Vps34-projektet över av Deciphera, som kommer att finansiera och driva det vidare genom klinik och, om de kliniska studierna är framgångsrika, ta det till marknad.

Vd kommenterar

BioStock har varit i kontakt med Sprint Biosciences vd Erik Kinnman för att få veta mer om vad avtalet med Deciphera innebär för bolaget.

Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience

Först och främst Erik, hur ser du på att ni nu lyckats skriva ert största licensavtal hittills?

– Det är ännu ett tydligt bevis på vår förmåga att repetitivt ta fram nya läkemedelsprogram som är attraktiva för internationella läkemedelsföretag. Vår affärsmodell fungerar och bolagets långsiktiga intjäningspotential såväl ökar som breddas nu markant.

Utöver up front-betalningen så är ni även aktuella med en nyemission under sommaren. Hur skulle du beskriva er finansiella situation i och med detta?

– Den initiala betalningen från Deciphera Pharmaceuticals på 4 MUSD stärker omedelbart vår finansiella position. Viktigt är också att vår partner tar över samtliga framtida kostnader i projektet. Vi kan också konstatera att den sammanlagda intäktspotentialen från våra aktiva licensavtal nu har ökat till cirka 747 MUSD, plus eventuella royaltybetalningar. När vi har den förestående emissionen på totalt 75 Mkr på plats kommer vi ha en finansiell plattform som är betydligt starkare än vi någonsin haft historiskt i bolaget. Detta gör att vi kommer att kunna accelerera våra aktiviteter och fortsätta bygga långsiktigt.

Hur påverkar licensavtalet ert operationella fokus framöver?

Nu kan vi öka vårt fokus på arbetet i våra övriga interna projekt, generera fler och därigenom skapa möjligheter till ytterligare utlicensieringar i framtiden.

Slutligen, med det här avtalet i hamn, vad är nästa milstolpe för Sprint Bioscience?

– Utlicensieringen av Vps34-programmet gör oss ännu mer övertygade om den kommersiella potentialen i vår vetenskapliga kompetens och affärsmodell. Vi arbetar oförtrutet vidare för att skapa mervärde för såväl cancerpatienter runt om i världen som för våra aktieägare!

– Vi kommer arbeta för att lägga till ytterligare högintressanta projekt till vår portfölj för att tillsammans med de existerande ge möjligheter till ytterligare utlicensieringar. Vidare ser vi fram emot att de tre utlicensierade projekten fortsätter att utvecklas framgångsrikt vilket kan ge ytterligare intäkter.

 

 Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev