Home Nyheter Pharmacolog ser stor potential i USA

Pharmacolog ser stor potential i USA

Pharmacolog ser stor potential i USA

9 augusti, 2021

Opioidkrisen i USA utgör en stor samhällsbörda, inte bara när det gäller dödsfall och nedbrutna familjer, utan även ekonomiskt då krisen leder till höga kostnader för det amerikanska sjukvårdssystemet. Svenska Pharmacolog har möjlighet att påverka situationen genom sin produkt WasteLog, som är avsedd att förhindra att kvarvarande läkemedelssubstanser stjäls och kommer i fel händer. På senare tid har bolaget sett ett växande intresse för produkten från kunder i USA.

Under de senaste åren har opioidberoende, t.ex. beroende av morfin, och missbruk av andra opioidbaserade läkemedel blivit allt vanligare, i synnerhet i USA där det talas om en “opioidepidemi” som dödar nästan 50 000 människor varje år, enligt amerikanska myndigheten National Institutes of Health(NIH). Opioider är nu den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år i USA och klassificeras som ett av landets största folkhälsoproblem.

Opioider är mycket effektiva smärtstillande medel som används för att behandla svår akut smärta samt kronisk smärta, men deras kemiska sammansättning gör dem extremt beroendeframkallande och potentiellt dödliga vid höga doser. Enligt en artikel i Nature från 2019 ökade dödstalen från opioidöverdoser nästan sexfaldigt mellan 1999 och 2017. Artikeln pekar på läkemedelsbolag som introducerade nya opioidbaserade produkter, t.ex. Purdue Pharmas Oxycontin, på 90-talet och en lättnad av reglerna för förskrivning av sådana produkter som faktorer bakom de ökade dödstalen.

Problemet med drug diversion

En av de faktorer som driver opioidepidemin är så kallad drug diversion, d.v.s olaglig hantering av receptbelagda läkemedel. Stöld av narkotiska läkemedel som blivit över efter t.ex en genomförd operation är mycket attraktiva för en person med drogberoende och bidrar till att öka tillgången på olagliga droger. Drug diversion är ett utmanande och övergripande problem som hälso- och sjukvårdsinstitutioner, särskilt i USA, står inför, och en del av problemet härrör från otillräcklig dokumentation och övervakning av dessa läkemedel.

Uppsalabaserade medicinteknikbolaget Pharmacolog har utvecklat WasteLog, en plattform med en specialiserad mjukvara avsedd för kontroll av överblivna läkemedelssubstanser. Syftet är att komma till rätta med problemet att sådana substanser försvinner från sjukhus och ut i samhället. Tanken bakom WasteLog är förbättra hanteringen av arbetsflödet när man analyserar överblivna narkotiska substanser inom ett s.k. drug diversion program. Produkten är särskilt utformad för den amerikanska marknaden och är baserad på bolagets DrugLog-teknik,en robust och beprövad integrerad lösning för att minska risken för felberedningar av läkemedel. Läs mer om bolaget och dess produktportfölj här.

Ökat intresse från USA

Pharmacolog har upplevt stort intresse för sitt WasteLog-system, särskilt sedan början av 2021. I januari beställde Ohio-baserade partnern Codonics åtta WasteLog-system – den största enskilda ordern i Pharmacologs historia. Sedan dess har Pharmacolog fortsatt att få order från USA-baserade sjukhus, bl.a. Southern Illinois Healthcare Systems (SIH), Michigan-baserade Bronson Methodist Hospital och New York Presbyterian (NYP), en av USA:s mest prestigefyllda sjukhuskedjor med 10 sjukhus i New York-området.

I juli meddelade Codonics att de, som ett led i sina ansträngningar att hjälpa amerikanska sjukhus att minska det potentiella hotet från drug diversion, ska börja leverera WasteLog till dessa sjukhus. Bolaget beställde ytterligare fyra WasteLog-system som ska användas för att utrusta ett framstående universitetssjukhus i Kalifornien, men vilket sjukhus det gäller har ännu inte avslöjats.

Pharmacologs vd Mats Högberg kommenterade ordern i ett pressmeddelande:

»Tillsammans med Codonics är vi mycket stolta över att leverera WasteLog till en så respekterad vårdinstitution. Codonics är fokuserade mot att hjälpa sjukhus att förbättra patientsäkerheten och på mycket kort tid har deras målmedvetna arbete gjort det möjligt för WasteLog-tekniken att implementeras på ett av USA:s ledande Universitetssjukhus, som består av flera anslutna sjukhus.«

Utökar samarbetet med Codonics

Det framgångsrika samarbetet med den amerikanska partnern fördjupades dessutom ytterligare i slutet av juli i samband med att Pharmacologs produkt för läkemedelsidentifikation – DrugLog– fått FDA-godkännande. Distributörsavtalet med Codonics, som ger dem exklusivitet för USA och Kanada gällande WasteLog, utökades till att nu även innefatta DrugLog-systemet. De båda parterna ser det som ett naturligt steg efter det starka intresse som man sett för WasteLog.

Genombrottsår för Pharmacolog

Pharmacologs ökade närvaro på den amerikanska marknaden pekar på en generellt positiv trend för bolaget vad gäller försäljning och övergripande intresse för bolagets produkter. Detta framgår tydligt av bolagets Q1-rapport, som visade 30 procent högre omsättning under kvartalet jämfört med den totala försäljningen under hela 2020, och siffrorna inkluderar inte de senaste beställningarna för WasteLog.

Sammantaget ser 2021 ut att bli ett genombrottsår för Pharmacolog när det gäller försäljning, och bolagets arbete med att etablera strategiska partners, d.v.s. samarbeten med stora internationella bolag i branschen som Codonics, förväntas intensifieras framöver.

Intäktsökningen har inte gått aktiemarknaden förbi, sedan årsskiftet har Pharmacolog-aktien stigit med 95 procent och värderas för närvarande till cirka 135 Mkr.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev