Home Nyheter Pharmacologs vd om bolagets genombrottsår

Pharmacologs vd om bolagets genombrottsår

Pharmacologs vd om bolagets genombrottsår

14 juli, 2021

Uppsalabaserade Pharmacolog har fått en flygande start på året med en kraftigt ökad försäljning av bolagets beredningskontrollsystem. Trenden ser ut att hålla i sig även framöver, drivet av ett högt intresse bland kunderna och 2021 ser ut att kunna bli ett genombrottsår för bolaget om man lyssnar på vd Mats Högberg. BioStock pratade med Högberg för att få veta mer om tekniken och vad han ser framför sig för Pharmacolog.

Pharmacolog LogoMedicinteknikbolaget Pharmacolog har utvecklat den patenterade plattformtekniken DrugLog för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården. Plattformen underlättar för sjukvårdspersonal som bereder injicerade läkemedel genom att göra det möjligt att snabbt och exakt mäta beredningens innehåll. Personalen får därmed ett pålitligt verktyg för att undvika felberedningar, vilka i värsta fall kan leda till att patienten avlider.

Bolaget inriktar sig i dag mot tre områden, där basprodukten DrugLog mäter och säkerställer att en spruta eller infusionspåse innehåller rätt läkemedel med rätt koncentration. I bolagets andra produkt, PrepLog, ansluts tekniken till sjukhusets olika mjukvarusystem. Sjukhuset kan därmed på ett mycket noggrant sätt spåra läkemedelsanvändningen, en inte obetydlig fördel med tanke på hur stor del av budgeten den utgör. Informationen kan dessutom enkelt loggas i exempelvis patientjournaler.

Kontroll av narkotikaklassade läkemedel

DrugLog, PrepLog och WasteLog
WasteLog, PreprLog och DrugLog.

Bolagets tredje produkt, WasteLog, är särskilt framtagen för den amerikanska marknaden. Den pågående opiatkrisen i USA har lett till kraftigt ökade myndighetskrav på sjukhusens spårning av överbliven läkemedelssubstans, för att få bukt med problemen med att de försvinner från sjukhusen och ut i samhället.

Att WasteLog passar perfekt in i den ekvationen har inte minst bekräftats det senaste halvåret då bolaget erhållit flera order, något som har legat bakom bolagets starka försäljningsutveckling. Bland annat beställde den amerikanska partnern Codonics åtta WasteLog-system i januari, den största enskilda ordern i Pharmacologs historia.

Kontroll av antibiotika nästa steg

Nästa steg i utvecklingen av plattformen undersöker Pharmacolog möjligheten att kontrollera antibiotikanivån i blodet hos patienter med sepsis eller andra svåra infektioner. Rätt nivå genom hela behandlingen är avgörande för optimal terapeutisk effekt. För lite antibiotika försämrar inte bara möjligheten för tillfrisknande utan ökar också risken för tillväxt av resistenta bakteriestammar. Här samarbetar bolaget med Akademiska sjukhuset i Uppsala och det lundabaserade utvecklingsbolaget AcouSort.

Vd ger sin syn

BioStock kontaktade Pharmacologs vd Mats Högberg för att få veta lite mer om bolaget och den marknad som man nu håller på att bygga upp.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

Mats, 2021 ser ut att bli lite av ett genombrottsår, framförallt om man ser till försäljningsutvecklingen. Hur skulle du beskriva status för Pharmacolog?

– Bolaget har gått in i en ny fas där vårt fokus just nu är att utveckla verksamheten mot att kunna hantera större volymer än tidigare. Vi utvärderar vår produktionskapacitet och ser över design och komponenter i vår hårdvara för att ytterligare öka marginalerna. Efter att under en lång tid ha fokuserat på att etablera säljkanaler och bryta in på nyckelmarknader känns det riktigt bra att få växla upp.

Era produkter handlar om kvalitetskontroll, kort sagt att kontrollera så att saker är rätt och riktigt. Vilka trender inom kvalitetskontroll ser du inom sjukvården i dag?

– En tydlig trend, dels i EU men också i USA, är att myndigheterna lägger stort fokus på läkemedelsberedning inom sjukvården och menar att den skall följa GMP, d.v.s. Good Manufacturing Practice. Det innebär att sjukhusapoteken inte bara skall ha en genomtänkt produktionsprocess utan också att de skall utföra kvalitetskontroll av slutprodukten. Det görs inte idag eftersom det saknas lämpliga verktyg och det är här våra lösningar kommer in.

Vilken respons på era produkter får ni när ni möter kunder?

– Det som har slagit mig är att samtliga ser behovet av ett smidigt och enkelt verktyg för kvalitetskontroll av ett iordningställt läkemedel. I synnerhet då vi talar om giftiga läkemedel eller andra substanser där en feldosering kan få allvarliga konsekvenser. Utmaningen för oss har varit att det finns en viss tröghet inom vården när det gäller att införa ny teknik, även om de ser nyttan med den, då det ofta kräver anpassning av vårdens rutiner och arbetssätt. 

Ni satsar just nu mycket på marknadsföringen av produkterna, där ni nyligen anställt Åsa Stroofe som marknadsdirektör. Skulle du kunna beskriva hur ni går till väga i det arbetet?

– Viktigt för oss har varit att etablera referenskunder för samtliga våra produkter. I och med det får vi också material att kunna publicera i form av rapporter och vetenskapliga publikationer. Konferenser och mässor är också viktiga för oss då vi får möjlighet att träffa kunder och potentiella strategiska partners.

– Vidare arbetar vi intensivt med att etablera strategiska partners, alltså samarbeten med stora internationella bolag i branschen som har produkter och lösningar inom området läkemedelshantering och där vår teknologi kan fungera som komplement till deras existerande portfölj. Två lyckade exempel på sådana samarbeten är de med B. Braun Spain och Codonics i USA.

Som en del av de satsningar ni gör så tar ni in kapital via teckningsoptioner med lösen under augusti. Vad är likviden därifrån tänkt att användas till?

– Kapitalet från teckningsoptionerna kommer att användas i huvudsak till tre områden. Det första är att stärka upp vår amerikanska organisation med ytterligare resurser för att kunna svara upp mot den ökade efterfrågan där. Det andra är att investera i vårt samarbete med B.Braun och göra vissa tekniska anpassningar och slutligen är det tredje att snabba upp vårt utvecklingsprojekt inom antibiotikakontroll.

Avslutningsvis, om vi blickar mot nästa halvår, vad ligger i korten för er då?

– Trots ett mycket svårt 2020 och ett 2021 som till en början också starkt var påverkat av den rådande pandemin har vi gjort flera kommersiella genombrott. Nu öppnar allt fler samhällen upp och vi ser en ökad aktivitet från våra kunder. Våra partners har också startat omfattande lanseringar under 2021. Allt detta kommer att ge resultat under hösten och vintern så jag ser mycket fram emot ett spännande andra halvår.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev