Home Nyheter RhoVacs fas II-studie säker enligt interimsanalys

RhoVacs fas II-studie säker enligt interimsanalys

RhoVacs fas II-studie säker enligt interimsanalys

12 juli, 2021

Lundabolaget RhoVac genomförde nyligen en interimsanalys av säkerheten i den pågående BRaVac-studien med läkemedelskandidaten RV001. Analysen, utförd av bolagets patientsäkerhetskommitté, slog fast att patientsäkerheten är utmärkt, vilket innebär att studien kan fortsätta utan ändringar. Bolaget spår vidare att full rekrytering kommer att uppnås senast under september.

Utvecklingsbolaget RhoVac genomför fas IIb-studien BRaVac i syfte att utforska effekt och säkerhet hos läkemedelskandidaten RV001 vid behandling av prostatacancer. Tanken med kandidaten är att attackera cancern när den befinner sig i sitt allra svagaste tillstånd, efter det att primärtumören opererats bort och innan dottertumörer har hunnit bildats. Läs mer om behandlingskonceptet här.

Studien inleddes i slutet av 2019 och riktar sig specifikt mot prostatacancerpatienter som fått biokemiskt återfall, d.v.s. en ökning av PSA. BRaVac genomförs på flera håll i Europa och USA, med målet att behandla totalt över 180 patienter. RhoVac bedömer att man kommer att uppnå full rekrytering senast i september i år. Därefter löper studien i ytterligare nio till tolv månader innan en resultatavläsning genomförs.

RhoVacs patientsäkerhetskommitté genomförde nyligen en planerad interimsanalys av studien i syfte att säkerställa patientsäkerheten. I den kunde kommittén konstatera att säkerheten är utmärkt och att studien således kan fortgå enligt plan.

Bolagets vd Anders Månsson, kommenterade beskedet i ett pressmeddelande:

»Vi hade aldrig räknat med något annat än en oproblematisk patientsäkerhetsgranskning. Ändå är det fantastiskt att få ytterligare bekräftelse på att vårt läkemedel har en säkerhetsprofil som gör det lämpligt för behandling av symptomfria prostatacancerpatienter som redan har genomgått lokal botande avsiktsterapi, i syfte att förhindra återfall av cancer. Det faktum att vi har haft god protokollföljsamhet hos patienterna i studien trots pandemiomständigheterna är ett tecken på hur motiverade dessa patienter är att få tillgång till behandlingen. Detta kommer att öka det intresse som vi redan upplever för vår läkemedelskandidat.« – Anders Månsson, vd RhoVac.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev