Home Nyheter Iconovo deltar i vaccinkapplöpningen

Iconovo deltar i vaccinkapplöpningen

Iconovo deltar i vaccinkapplöpningen

8 juli, 2021

Samtliga covid-19-vaccin som finns på marknaden i dagsläget ges i injektionsform av vårdpersonal och kräver transport och förvaring vid låga temperaturer. Inhalationsbolaget Iconovo och immunterapibolaget ISR vill förändra detta genom att utveckla ett inhalerat covid-19-vaccin som kan förvaras i rumstemperatur och som enkelt administreras av patienten med Iconovos engångsinhalator ICOone. Med inhalationsvaccinet når man direkt det drabbade området i lungorna vilket förväntas skapa en god skyddseffekt mot covid-19-viruset. 

Lundabaserade Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att utveckla behandlingar mot astma och KOL, men även nya typer av inhalerade läkemedel som exempelvis vacciner.

I slutet av mars meddelade Iconovo att de har tecknat avtal med ISR Immune System Regulation för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19. Avtalet innebär att ISR har exklusiv global rättighet att använda Iconovos engångsinhalator ICOone för vaccinering mot SARS-CoV-2 med en teknologi baserad på det s.k spike-proteinet på ytan av viruset samt adjuvans (ämnen som förstärker det immunologiska svaret). Vaccinprojektet har fått stor uppmärksamhet, särskilt efter ett inslag i TV 4 där Iconovos grundare Orest Lastow och vd Johan Wäborg berättade om fördelarna med det inhalerbara covid-19-vaccinet.

Iconovos engångsinhalator ICOone

ISR utvecklar vaccinet och Iconovo tillhandahåller inhalatorn

Stockholmsbaserade ISR har tagit fram covid-19-vaccinkandidaten ISR52 som nu ska användas i pulverform i Iconovos engångsinhalator ICOone. En inhalerad beredning har flera fördelar; lättare användning, man behöver inte vårdpersonal för att ge vaccinet, billigare transporter och lagring utan krav på kylskåps- eller frystemperatur. Dessutom slipper man risken med överföring av blodburet virus via nålar och sprutor.

Ytterligare en fördel är att vaccinet når direkt till det drabbade området i lungvävnaden vilket förväntas ge ett mer adekvat och lokalt immunsvar i lungan utöver den systemiska immunreaktionen.

Iconovo och ISR tror att ett inhalerat vaccin kan göra som allra störst nytta i utvecklingsländer med sämre tillgång till kylförvaring och som inte har kommit lika långt i vaccinationsprogrammen. I TV 4-inslaget berättar Iconovos vd om att han ser framför sig en framtid där inhalerbara vaccin kan postas ut till stora delar av befolkningen så att miljontals människor kan ta vaccindosen samtidigt. 

Flera redan godkända covid-19-vaccin

Det finns dock många andra covid-19-vaccin under utveckling och dessutom har flera redan erhållit marknadsgodkännande. Inom EU har vaccinen från Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/University of Oxford och Janssen/Johnson & Johnson blivit godkända.

Både Pfizers och Modernas covid-19-vaccin bygger på en relativt ny vaccinteknologi med mRNA (budbärar-RNA) som kodar för ytproteinet på SARS-COV-2 viruset, alltså spike-proteinet. Kroppens immunförsvar identifierar ytproteinet som något främmande och börjar producera antikroppar mot proteinet vilket skapar ett skydd mot viruset.

AstraZenecas och Janssens/Johnson & Johnsons covid-19-vaccin är virusvektorvaccin som istället skickar instruktioner för ytproteinet via dubbelsträngat DNA som paketeras i ett adenovirus – ett vanligt och ofarligt förkylningsvirus. Dessa vaccin behöver inte förvaras lika kallt som de som baseras på mRNA som kräver förvaring i mycket låga temperaturer (-20 grader för Moderna och -70 grader för Pfizer).

Iconovos/ISRs vaccin är ett subunit-vaccin

Det finns även ett annan typ av vaccinteknologi som kallas komponentvaccin (subunit-vaccin) som innebär att vaccinet innehåller vissa ofarliga delar av viruset. Det amerikanska bolaget Novavax utvecklar subunit-vaccinet NVX-CoV2373 som innehåller spike-proteinet som sitter på ytan av covid-19-viruset, dock laboratorieframställt och inte taget direkt från viruset.

I juni presenterade Novavax positiva resultat från ett fas III-studie som visar att bolagets vaccinkandidat har 90,4 procents effekt och att den skyddar helt (100 procents skydd) mot svår och måttlig covid-19.

Det covid-19-vaccin som Iconovo och ISR utvecklar liknar Novavax vaccinteknologi fast med den stora skillnaden att deras vaccin inhaleras istället för att injiceras.

 Luftvägarna och lungorna – dörren in till kroppen för viruset

Näsan, luftvägarna och lungorna är den vanligaste dörröppningen som covid-19 och andra respiratoriska virus använder för att äntra kroppen och smitta patienten. Iconovo/ISR vill nyttja detta faktum genom att skapa ett skydd mot covid-19-viruset redan i lungorna med inhalationsvaccinet.

Iconovo och ISR är dock inte ensamma om att forska på covid-19-vaccin i pulverform för inhalation. Även det kinesiska bolaget CanSino Biologics har ett inhalerbart covid-19-vaccin under utveckling. CanSino Biologics tror att en inhalerad variant kan vara mer effektivt än i injektionsform eftersom inhalationsvaccinet även aktiverar antikroppar och T-celler i luftvägarna, enligt Pharmaceutical Technology.

Det finns dessutom flera bolag och forskare som vill ta fram nasala covid-19-vaccin, exempelvis AstraZeneca samt Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. De finländska forskarna tror att ett covid-19-vaccin i form av en nässpray kan skapa immunitet mot viruset i slemhinnorna i övre luftvägarna och näsan vilket kan stoppa viruset i tidigt skede.

Stor framtidspotential för inhalationsvaccin

ISR har tidigare visat i studier på möss att covid-19-vaccinkandidaten skyddar väl mot viruset. Nu planerar ISR och Iconovo för att inleda kliniska studier med det inhalerbara covid-19-vaccinet i ICOone under andra halvåret 2021. Målet är att ta raska steg i utvecklingen för att nå marknaden så snabbt som möjligt och ta en stark position i vaccinkapplöningen som just nu råder.

Teknologin med inhalationsvaccin kan vara applicerbart på fler respiratoriska virusformer. ISR äger en framtida option på att använda sin vaccinteknologi i ICOone för att skapa vaccin mot influensa, RS-virus och nya covid-virus. Enligt Iconovos vd Johan Wäborg finns det en enorm marknadspotential för inhalationsvaccin, ett område som bolaget dessutom är föregångare inom enligt ett pressmeddelande angående avtalet med ISR:

»Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm om den når marknaden. Vi tror att ICOone på detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt smartare sätt att ge dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom denna utveckling« — Johan Wäborg, vd Iconovo

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev