Home Nyheter Godkänt patent stärker Enzymaticas position i Japan

Godkänt patent stärker Enzymaticas position i Japan

Godkänt patent stärker Enzymaticas position i Japan

24 maj, 2021

I slutet av förra veckan meddelade Enzymatica att patentverket i Japan har godkänt ett patent för torskenzymet som är en av nyckelkomponenterna i bolagets förkylningsspray ColdZyme. Patentet gäller till år 2036 och stärker såväl ColdZyme som andra Enzymatica-produkters position på den japanska marknaden. Motsvarande patent har redan beviljats av det europeiska patentverket, EPO, och i Ryssland.

ColdZyme är en munspray som Enzymatica tagit fram för att skydda människor mot förkylningsvirus genom att skapa en skyddande barriär i munhåla och svalg. Produkten fångar in och deaktiverar förkylningsviruset, vilket inte bara skyddar mot viruset, utan även förkortar sjukdomsperioden om man redan har blivit förkyld. Enligt bolaget kan ColdZyme även mildra förkylningssymptom och lindra halsbesvär i samband med förkylning.

Den viktigaste ingrediensen i ColdZyme är köldanpassat trypsin, ett enzym som bildas i bukspottskörteln hos djuphavstorsk. År 2016 lämnade Enzymatica in internationella patentansökningar för en förbättrad version av torskenzymformuleringen och nu har bolaget erhållit patentgodkännande i Japan för den uppdaterande enzymformuleringen.

Långsiktigt patentskydd i Japan, Europa och Ryssland

Det nyligen godkända patentet i Japan är giltigt till 2036 och förlänger därmed skyddet på den japanska marknaden med 15 år. År 2020 godkändes motsvarande patent även i Europa och Ryssland och dessa patent gäller fram till 2035.

Därmed har Enzymatica ensamrätt i dessa länder på ColdZyme och andra Enzymatica-produkter baserade på samma teknologiplattform under många år framöver. Bolaget har även lämnat in motsvarande patentansökningar för andra marknader där granskning av patenten pågår.

Enda producenten av torskenzymet

Eftersom Enzymaticas dotterbolag Zymetech är den enda producenten av torskenzymet har bolaget flera års försprång gentemot konkurrenter och därmed en stark konkurrenskraft, enligt bolagets COO Claus Egstrand som uttalade sig i ett pressmeddelande:

»Genom att patentet också har beviljats i Japan får vi ytterligare en stor marknad, vid sidan av Europa och Ryssland, som ger ColdZyme ett långsiktigt patentskydd. Då vi är den enda producenten i världen av det aktuella djuphavsenzymet har vi också ett teknologiskt försprång gentemot våra konkurrenter .« – Claus Egstrand, COO och Senior Director Growth vid Enzymatica

Det faktum att Enzymatica har full kontroll över enzymtillverkningen kan fördröja konkurrensen även i länder där fullt patentskydd inte föreligger, enligt bolagets årsredovisning för 2020.

Flera användningsområden

Bolagets enzymformulering används inte bara till ColdZyme, utan även i munspray som kosmetisk produkt och hudvårdsprodukter som utvecklas av bolagets kunder, däribland det tyska kosmetikbolaget Maren Cosmetics.

Enzymatica har som mål att utveckla fler produkter inom nya medicinska eller kosmetiska applikationer för att öka möjligheten till tillväxt. I och med det kommer bolaget kontinuerligt att lämna in patentansökningar för nya användningsområden. Faktum är att Enzymatica redan har godkända patent för andra indikationer än förkylning i Australien, Ryssland och Japan, vilket öppnar upp för spännande möjligheter för bolaget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev