Home Nyheter PHIs vd om försäljningen till Harvard och EU-center

PHIs vd om försäljningen till Harvard och EU-center

PHIs vd om försäljningen till Harvard och EU-center

13 april, 2021

Pandemin begränsade Phase Holographic Imagings möjligheter till effektiv försäljning i slutet av förra året. Därefter har bolagets situation dock förbättrats väsentligt och under den senaste månaden har försäljning skett till såväl EU-finansierade Centre for Innovative Medicine som Harvard. BioStock sökte vd Peter Egelberg för en kommentar.

Phase Holographic Imaging (PHI) går i bräschen för en ny generation av mikroskop­baserade forskningsinstrument för användning inom medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling, där läkemedelssubstanser bland annat kan testas mot laboratorie­odlade mänskliga celler. Huvudprodukten HoloMonitor, som baseras på time-lapse cytometri, används idag för forskning världen över inom områden som inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologi.

HoloMonitor placeras i den cellinkubator där celler odlas så att de kan filmas under flera dygn i optimal odlingsmiljö. Till skillnad från de konkurrerande och de äldre teknikerna på marknaden, påverkas inte cellernas bete­ende av mätmetoden, mycket beroende på att man inte behöver genmanipulera eller färga in cellerna med giftiga substanser som förändrar cellbeteendet.

Samarbeten med amerikanska myndigheter

Under 2019 blev PHI en godkänd leverantör till National Institutes of Health (NIH), den amerikanska regeringens myndighet för hälsovård och socialomsorg. Godkännandet följdes av att National Institute on Aging (NIA), som är en del av NIH, direktupphandlade ett HoloMonitor-system från bolaget, med motiveringen att produkten saknar motstycke på marknaden.

Under 2020 ingick PHI ett samarbete för att utveckla en fluore­scensens­modul för HoloMonitor, med syftet att erbjuda nya innovativa forskningsverktyg för NIA i synnerhet och den medicinska forskningen i allmänhet med en kombination av holografisk fluorescensavbildning för kinetisk single-cell analys.

Fluorescensprojektet fortskrider

I en tidigare intervju med BioStock från oktober 2020 sa vd Peter Egelberg att bakgrunden till NIA:s och andra partners intresse är att fluorescensmodulen tar HoloMonitorkonceptet till en ny nivå genom att integrera två funktionaliteter i ett och samma instrument, för att både förbättra och effektivisera deras forskning.

Den senaste uppdateringen i projektet med den nya fluorescensmodulen kom i den senaste rapporten där bolaget nu säger sig ha fokus på att påskynda utvecklingen av det efter­frågade kombinationsinstrumentet.

Nya orders från bl.a Harvard

Partners HealthCare International Den 25 mars meddelade PHI att Bostonbaserade Partners HealthCare International nyligen beställt sin första och fullt utrustade HoloMonitor-enhet. Bakom köpet står forskare vid Harvard Medical School, men Harvard varken äger eller driver några sjukhus själva, däremot driver

Partners HealthCare fem Harvard Medical School-anslutna undervisningssjukhus där klinisk utbildning och patientnära forskning bedrivs.

I juni 2018 tecknade PHI och amerikanska BioSpherix Medical ett samarbetsavtal i syfte att gemensamt marknadsföra bolagens produkter. BioSpherix utvecklar och marknadsför avancerade hermetiskt förslutna cellinkubatorer för en kontrollerad och optimal cellodlingsmiljö.

Den 7 april i år kunde PHI meddela att det EU-finansierade Centre for Innovative Medicine i Vilnius köpt sin första HoloMonitor-analysator för att användas i centrets inkubator­system från BioSpherix.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade PHIs vd Peter Egelberg för en kommentar om de senaste försäljningarna.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)
Peter Egelberg, vd PHI

Peter, vill du inledningsvis säga något om beställningen från Harvard?

– Harvard Medical School och NIH är våra i särklass mest välrenommerade kunder. Omställningen till digital marknadsföring och online-försäljning har gett resultat, i synnerhet på den nordamerikanska marknaden. Bland mindre kända universitet har även forskargrupper vid andra topprankade universitet uttryckt intresse för HoloMonitor under den senaste tiden.

– Det är uppenbart att vi har en fantastisk produkt, men endast en försvinnande liten del av forskarvärlden känner ännu till oss. Vi jobbar därför intensivt med att synliggöra oss och informera om HoloMonitors fördelar i förhållande till konventionella analysmetoder.

Den 7 april i år kunde ni kommunicera att samarbetet med BioSpherix har resulterat i en ny affär med Centre for Innovative Medicine. Kan du kort berätta något om denna affär, samt om du nu skönjer en vändning i försäljningen?

– Regenerativ medicin i form av cellterapier är en lovande behandlingsform för att bota allvarliga folksjukdomar som diabetes, Parkinsons och flera former av cancer. Cellterapier innebär att patienter behandlas med ett stort antal laboratorieodlade celler. Den nya behandlingsformen kräver dock nya odlingsmetoder som gör det möjligt att odla och analysera celler i en kontrollerad miljö.

– Konventionella cellodlingsmetoder har i princip varit oförändrade under de senaste 50 åren. De gamla metoderna exponerar cellerna för den oförutsägbara laboratoriemiljön. Tillsammans med BioSpherix tillhandahåller vi kritiska komponenter för en hermetiskt tillsluten miljö där celler kan odlas och analyseras på ett kvalitetsstyrt sätt, vilket är bakgrunden till centrets köp av HoloMonitor.

– Ja, situationen har stadigt förbättrats sedan den andra pandemivågen började avta i slutet av januari, vilket bl.a. försäljningen till Harvard och Centre for Innovative Medicine bekräftar.

Avslutningsvis, kan du kortfattat säga något om samarbetet med NIA och problematiken med flourescensinmärkning?

– För att hitta botemedel mot t.ex. cancer och Alzheimers är det viktigt att förstå hur våra gener påverkar och bidrar till dessa folksjukdomar. Flourescensinmärkning av celler är standardmetoden för att studera genetisk aktivitet i celler.

– Men, flourescensinmärkning medför en betydande nackdel. Metoden är giftig för cellerna och förändrar därmed det beteende som metoden är ämnad att observera, vilket naturligtvis minskar värdet av forskningsresultaten. Fram till nu har det inte funnits någon bra lösning på detta problem. Integreringen av holografisk mikroskopi och flourescensmikroskopi i ett och samma instrument löser detta länge olösta problem.

– Kombinationen av de båda teknikerna minskar antalet fluorokromer som behöver tillsättas, men även behovet av att aktivera tillsatta fluorokromer. Vilket gör att flourescensinmärkningens negativa påverkan på cellerna reduceras till ett minimum.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev