Home Nyheter PHI om USA och patentgodkännandet

PHI om USA och patentgodkännandet

CLS arbetar målmedvetet för att positionera TRANBERG-systemet på den Nordamerikanska marknaden.

PHI om USA och patentgodkännandet

6 oktober, 2020

Under augusti beviljade det amerikanska patentverket Phase Holographic Imagings (PHI) patentansökan gällande tillverkning av syntetiska antikroppar. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för en kommentar kring USA och patentgodkännandet.
Phase Holographic Imagings HoloMonitor är ett mikroskop­baserat forskningsinstrument för användning inom bland annat medicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling.
Till skillnad från dagens cell­analys­instru­ment har HoloMonitor utvecklats för att placeras i den cellinkubator där celler odlas så att celler kan filmas under flera dygn i optimal odlingsmiljö. Därefter bearbetas filmen i en dator för att mäta en rad cellegenskaper.
Den skonsamma hanteringen gör att cellernas bete­ende inte påverkas av själva mätmetoden, något som är användbart t.ex. vid läkemedelsutveckling. Till skillnad från konventionell teknik behöver man inte genmanipulera eller färga in cellerna med toxiska substanser som förändrar just det beteende man vill studera.
Idag används HoloMonitor inom forskning kring t.ex. inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

GlycoImaging – tidig cancerdiagnostik och nya screeningmetoder

Samarbetsprojektet GlycoImaging startades år 2017 i syfte att utveckla en ny generation av syntetiska biomarkörer/antikroppar. Det av EU finansierade projektet syftar till att utveckla förbättrade detektionsmetoder av metastaserande cancerceller, för att i förlängningen kunna erbjuda en tidig screeningmetod som kan upptäcka cancer genom ett enkelt och kostnadseffektivt blodprov.
Utöver PHI deltar även Malmö universitet i projektet som koordinator samt fyra andra forskningsinstitut, varav Tysklands federala institut för materialforskning (BAM) är ett. PHI har kommersialiserings­rättigheterna till innovationen med 75 procent av ägandet medan BAM äger återstående 25 procent.
Det långsiktiga målet är att utveckla nya och förbättrade kliniska metoder för att diagnostisera cancer, men konceptet öppnar även upp för skräddarsydda behandlingar på individnivå. Parallellt finns också en möjlighet för PHI att positionera konceptet för den prekliniska forskningsmarknaden och som ett kraftfullt verktyg vid läkemedelsutveckling.

»USA är life science-branschens motor. När denna tillfälligt hackar blir det ofrånkomligen efterverkningar över hela branschen. Den digitala omställningen som nu pågår i branschen är dock de små snabbfotade bolagens möjlighet« – Peter Egelberg, vd PHI

Vd kommenterar

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)
Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI).

BioStock vände sig till Peter Egelberg, vd för PHI, för en kommentar kring patentsituationen, men också för att få veta hur den rådande pandemin påverkar bolaget främst i USA.
Peter, vad innebär USA-patentet gällande syntetiska antikroppar för PHI?
– Life science-branschen domineras av USA, både forsknings- och bolagsmässigt. Ett USA-patent kan därför vara helt avgörande. Med ett USA-patent reduceras utsikterna väsentligt för konkurrens på marknaden, då lagstiftningen reglerar och sätter gränser.
– Att patentet nu beviljats i USA utgör ett viktigt framsteg för GlycoImaging-projektet, som i förlängningen öppnar möjligheter för tidig cancerdiagnostik och nya screeningmetoder.
President Trumps och hans stabs insjuknande tydliggör för omvärlden hur svårt det är för USA att hantera COVID-19. Hur påverkar detta PHI?
– Trumps insjuknande förändrar inget i sak för oss. Både vi och life science-branschen i övrigt har sedan i vintras känt av pandemins effekter. Både universiteten och läkemedelsindustrin har fortsatt besöksförbud i USA och i stora delar av övriga världen, vilket för närvarande begränsar kunders möjlighet att ta emot leverantörer för demonstrationer, driftsättning och produktutbildning.
– Internationellt är restriktionerna betydligt mer omfattande än här hemma i Sverige. På liknande sätt som mellan de europeiska länderna råder det reserestriktioner och krav på efterföljande karantän vid resor mellan staterna i USA.
– Det påverkar naturligtvis inte bara oss att vi som andra leverantörer inte kan träffa våra kunder; det påverkar hela life science-branschen, små som stora bolag. Osäkerheten tillsammans med svårigheterna kring pandemin gör att planerade affärer helt enkelt skjuts på framtiden, vilket i sin tur påverkar all verksamhet i branschen.
– USA är life science-branschens motor. När denna tillfälligt hackar blir det ofrånkomligen efterverkningar över hela branschen. Den digitala omställningen som nu pågår i branschen är dock de små snabbfotade bolagens möjlighet.

»Bakgrunden till NIA:s och andra partners intresse är att fluorescensmodulen tar HoloMonitorkonceptet till en ny nivå genom att integrera två funktionaliteter i ett och samma instrument, vilket både förbättrar och effektiviserar deras forskningsarbete«

Betyder detta att ni byter strategi?
– Nej, vår målsättning är fortsatt att inte bygga upp en omfattande distributions- och säljorganisation i egen regi. Omställningen till digital marknadsföring gör däremot att marknadsföringen kan skötas centralt av oss på hemma plan, viket alls inte var fallet tidigare. Vi ser stora möjligheter att i bred utsträckning nå ut med våra produkter i digitala kanaler.
– Branschpraxis före pandemin var att genereringen av leads sköttes av försäljningsorganisationen på plats vid de mässor och vetenskapliga konferenser som nu är inställda på obestämd tid. Marknadsföringsavdelningarna var tidigare mest en resurs för att ta fram säljmaterial och hantera logistiken kring mässorna.
– Den digitala omställningen medför allmänt att lead-genereringen flyttas från bolagens försäljnings­organisation till respektive marknadsföringsorganisation. Inom konsumentmarknaden har det sedan länge varit uppdelat på detta sätt, att marknadsorganisationen skapar efterfrågan och distributions- och säljorganisationen säljer till de kunder som efterfrågar den marknadsförda produkten.
– För PHI:s del innebär omställningen till digital marknadsföring att PHI som leverantör skapar efterfrågan genom att marknadsföra bolagets produkter globalt. Distributörerna säljer till kunder som i kraft av marknadsföringen efterfrågar våra produkter. Eftersom regionala mässor var den huvudsakliga marknadsföringskanalen låg tidigare både lead-generering och försäljning hos distributörerna.
– Man kan se det som att omställningen gör att vi som leverantör flyttar fram till framsätet, medan distributörerna framöver får nöja sig med baksätet.
Avslutningsvis, rörande samarbetet med NIA, hur fortskrider utvecklingen av fluorescens­kapaciteten till HoloMonitor?
Samarbetet med den amerikanska myndigheten National Institute on Aging (NIA) – som är en del av U.S. National Institutes of Health – har under omständigheterna löpt på bra. Personalen vid NIA i Baltimore arbetar till stora delar ännu hemifrån. Labben har dock sakteliga börjat återgå till normalkapacitet.
– NIA tillsammans med övriga partners ser stadigt framemot att påbörja testningen av fluorescens­modulen när denna finns tillgänglig för externt bruk. Bakgrunden till NIA:s och andra partners intresse är att fluorescensmodulen tar HoloMonitorkonceptet till en ny nivå genom att integrera två funktionaliteter i ett och samma instrument, vilket både förbättrar och effektiviserar deras forskningsarbete. Med konkurrenter i beaktande är jag försiktigt med att offentliggöra detaljer kring projektet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev