Home Nyheter Chordate Medicals vd om avancemang i Saudiarabien

Chordate Medicals vd om avancemang i Saudiarabien

Chordate Medicals vd om avancemang i Saudiarabien

1 april, 2021

Chordate Medical har en hög marknadsaktivitet i Saudiarabien vilket exemplifieras av försäkringskoden som bolagets distributör fick access till under hösten 2020 för vissa privata sjukhus. Dessutom är bolagets rinitbehandling just nu föremål för utprovning på offentliga sjukhus i landet. BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om potentialen i Saudiarabien.

Chordate Medical har utvecklat en behandlingsmetod som kallas Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) för behandling av kronisk rinit (nästäppa) och potentiellt även kronisk migrän. Produktsystemet säljs idag via distributörer i Norden, Italien och Saudiarabien till kliniker och sjukhus som i sin tur behandlar patienterna mot rinit.

Ett av Chordate Medicals strategiska mål är att bevisa marknadsmöjligheten på väl utvalda marknader för att möjliggöra expansion och tillväxt samt kunna attrahera köpare av bolaget. Saudiarabien är en av de marknader som valts ut och som visar god potential.

Framgångarna i Saudiarabien

Saudiarabien är en stor marknad med cirka 35 miljoner invånare och enligt vd Anders Weilandt är kronisk nästäppa ett uttalat hälsoproblem i landet, vilket banar väg för en god marknadspenetration med bolagets rinitbehandling. Under senaste tiden har bolagets distributör i Saudiarabien arbetat aktivt och nått flera milstolpar vilket förväntas accelerera försäljningen av K.O.S-behandlingen.

Viktig försäkringskod på privata sjukhus

Ett kvitto på distributörens dedikerade arbete var att de fick K.O.S-behandlingen inkluderad i en ersättningskod för försäkringsbetalning på privata sjukhus i Saudiarabien under hösten 2020. Chordates rinitbehandling täcks därmed av privat sjukvårdsförsäkring på privata sjukhus i kategori A och B, vilket motsvarar cirka 25 procent av de 127 privata sjukhusen i Saudiarabien.

Läs mer om ersättningskoden här.

Försäkringsersättningen (reimbursment) innebär att patienterna helt eller delvis slipper betala vid behandling med K.O.S eftersom sjukförsäkringen täcker kostnaderna. Detta kan leda till att fler känner sig manade att testa behandlingen för att bli av med sin besvärliga kroniska nästäppa.

Utprovning på offentliga sjukhus

Beslutet om försäkringsersättning ledde senare till att Saudiarabiens hälsoministerium beslutade genomföra en formell utprovning av K.O.S på offentliga sjukhus. Denna utprovning pågår nu på tre ledande offentliga sjukhus i Saudiarabien. Ett positivt utfall i utprovningen skulle innebära att distributören får nationellt tillstånd att sälja rinitbehandlingen till de cirka 415 offentliga sjukhusen i landet, vilket öppnar upp för att nå ett stort antal kunder på den offentligt ägda sjukhusmarknaden. Vd Anders Weilandt:

»Detta kan ses som en direkt följd av att en sjukförsäkringskod gjordes tillgänglig för förskrivning av vår K.O.S-behandling på vissa privata sjukhus, vilket vi meddelade i början av november. Det är mycket glädjande att se hur vår lokala distributörspartner omedelbart utvecklar möjligheten att även komma in på den mycket stora offentligt ägda sjukhusmarknaden.« 

För att stötta distributörens arbete bidrar Chordate Medical med klinisk och teknisk rådgivning online när distributören genomför produktdemonstrationer på plats hos kunderna.

Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Vd kommenterar

Anders Weilandt bedömer det som troligt att man kommer se en markant ökning i försäljningen till Saudiarabien inom närmsta året. BioStock kontaktade Weilandt för att få veta mer om potentialen i Saudiarabien.

Er distributör i Saudiarabien verkar vara väldigt aktiv. Kan du säga något kort om distributören och hur deras införsäljningsarbete ser ut?

– Vår distributör i Saudi arbetar målmedvetet och fokuserat, de har god förståelse för hur processen ska hanteras för att få offentlig och privat försäkringsersättning. Vägen man valde tidigt var att arbeta långsiktigt med ledande och opinionsbildande läkare, det förefaller betala sig nu.

Hur har pandemin påverkat marknadsaktiviteterna i Saudiarabien?

– Landet har inte varit förskonat från pandemin på något vis, men toppen på spridningen inträffade i juli och sedan dessa har både spridning och dödsfall sjunkit till väldigt låga tal.

Hur länge kommer utprovningen på de offentliga sjukhusen i Saudiarabien pågå och vad skulle ett positivt utfall i utprovningen innebära för Chordate Medical?

– Det går inte att säga hur lång tid det tar, men vi vet att det var ett begränsat antal behandlingar som skulle genomföras på vardera av de tre testklinikerna. Ett positivt utfall skulle kunna ge en listning i den nationella inköpskatalogen, det innebär att en klinik kan rekvirera produkten och utföra behandling helt kostnadsfritt för patienten.

Försäljningen av K.O.S i Saudiarabien gäller för tillfället endast behandling av rinit. Är målet att även inkludera kronisk migrän som indikation för försäljningen i landet?

– Prevalens för migrän i länderna runt gulfen ligger på jämförbara nivåer med Europa. När distributören har etablerat rinitbehandlingen är det en logisk tanke att även undersöka möjligheterna med migrän.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev