Home Nyheter Respiratorius rekryterar projektledare

Respiratorius rekryterar projektledare

Respiratorius rekryterar projektledare

4 december, 2020

Samtidigt som arbetet med att hitta en partner för att ta över Respiratorius läkemedelskandidat VAL001 fortgår har bolaget sökt efter en projektledare som kan driva bolagets andra huvudkandidat, RESP9000, vidare. I slutet av förra veckan kom beskedet att bolaget nu hittat vad man sökt i Carl-Magnus Andersson som alltså tar rollen som Director CMC (Chemistry,  Manufacturing, and Control) i Respiratorius. BioStock fick chansen att tala med Carl-Magnus Andersson om hans nya roll.
Det Lundabaserade utvecklingsbolaget Respiratorius har två huvudkandidater i portföljen, där cancerpreparatet VAL001 är det projekt som kommit längst. I det här projektet ligger fokus just nu på att hitta en partner för att ta kandidaten vidare till fas III och sedan ut på marknaden.
Läs mer om VAL001 här.

Positivt möte med Läkemedelsverket

Samtidigt riktar bolaget mer resurser åt läkemedelskandidaten RESP9000, som utvecklas för behandling av KOL och svår astma. Kandidaten har goda prekliniska resultat och en fördelaktig säkerhetsprofil i ryggen. Siktet är nu inställt på att ta projektet in i klinisk utveckling, vilket är en viktig och värdedrivande milstolpe för både projektet och bolaget.
Respiratorius hade nyligen ett rådgivande möte med Läkemedelsverket där man bland annat diskuterade den prekliniska data som finns för närvarande och vilken data som projektet behöver kompletteras med. Läkemedelsverket var positiva till projektet och den data som presenterades och gav bolaget ett tillfälle att stämma av med de regulatoriska myndigheterna så att projektet kan ta fram en detaljerad utvecklingsplan inför att inleda en fas I-studie.

Ny projektledare ska driva RESP9000

I torsdags kom alltså beskedet att Respiratorius nu stärkt organisationen genom att rekrytera Carl-Magnus Andersson som Director CMC (Chemistry, Manufacturing, and Control). Andersson är docent i läkemedelskemi och står som medförfattare till mer än 100 vetenskapliga artiklar och patentansökningar. Han har även jobbat på flera läkemedels- och bioteknikföretag, däribland AstraDraco, Acadia Pharmaceuticals och KaroBio. Under sin karriär har han innehaft ledande befattningar, bland annat som ansvarig för kemi och farmaci och för immaterialrättsliga strategier. Senast kommer Andersson från kontraktstillverkaren Magle Chemoswed där han var affärsutvecklingsansvarig.

»Respiratorius är mycket glada över rekryteringen av Carl-Magnus som med sin långa erfarenhet kommer att vara en viktig tillgång i den fortsatta utvecklingen av Bolaget.«, Johan Drott vd, Respiratorius.

 
BioStock kontaktade Carl-Magnus Andersson för att få veta mer om hans bakgrund och hur han ser på bolaget.

Carl-Magnus Andersson Director CMC, Respiratorius

Först och främst Carl-Magnus, kan du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?
– Jag är uppväxt i strax utanför Halmstad, där jag redan som barn roade mig med kemilådor och spännande experiment. Väl i Lund valde jag såklart att studera kemi, och disputerade senare i organisk kemi. Efter en tid vid AstraDraco återvände jag som lektor och huvudlärare vid institutionen. Mitt engagemang inom läkemedelsutveckling ledde så småningom till ett antal tjänster vid olika bioteknikbolag, främst med ansvar för kemi och farmaci. Jag har också arbetat på patentbyrå. Vid sidan av min roll som konsult är jag engagerad i Apotekarsocieteten och Matematisk Naturvetenskapliga fakultetsnämnden.
Hur kom du i kontakt med Respiratorius?
– Jag är sedan länge följt Bolaget och är även bekant med ett flertal av bolagets befattningshavare, och blev kontaktad när rekryteringen startade. 
Vad var det som lockade med uppdraget?
– Respiratorius befinner sig nu i vad jag tycker är den mest spännande fasen i läkemedelsutveckling. Man har nominerat en kandidatsubstans som nu skall tas till kliniska studier. Det är en komplicerad process som kräver väl avvägda strategiska beslut. Utveckling av processer för syntes och formulering, toxikologiska och farmakologiska studier, design av kliniska försök, samt interaktion med myndigheter är sådant som kräver noggrann planering. 
Hur tror du att dina tidigare erfarenheter kommer att gynna Respiratorius?
– Jag har varit med om att göra sådana här resor många gånger. Även om varje substans presenterar unika utmaningar lär man sig av både sina misstag och framgångar. Till det senare hör att jag har bland annat haft förmånen att vara med om att etablera ett nytt läkemedel, Nuplazid, på marknaden i USA.
Vad kommer du att främst fokusera på i din roll som Director CMC?
– Förutom rollen som expert inom CMC, dvs att utveckla ett studieläkemedel för kliniska studier, kommer jag ansvara för planering av regulatoriskt nödvändiga säkerhetsstudier.
Vilka milstolpar ser du framför i RESP9000-projektet under 2021?
– Vi har ambitionen att stegvis dokumentera vår kandidatsubstans inför administration till först friska frivilliga och därefter patienter. Inför detta är varje delstudie en viktig milstolpe med the övergripande målet, en positiv bedömning från myndigheterna av vår formella ansökan om tillstånd för klinisk prövning, i detta skede.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev