Home Nyheter Ökad marknadspotential för Iconovos inhalationsplattformar

Ökad marknadspotential för Iconovos inhalationsplattformar

Ökad marknadspotential för Iconovos inhalationsplattformar

9 oktober, 2020

Svenska inhalationsbolaget Iconovo erbjuder en snabbare väg till marknaden genom sina kompletta inhalationsprodukter bestående av både själva inhalatorerna och tillhörande torrpulverformulering(-ar). Bolagets fyra inhalationsplattformar adresserar en enorm marknad med en produktförsäljning i storleksordningen 14 miljarder USD om året. När FDA nyligen godkände GSK Trelegy Ellipta som behandling av astma expanderade Iconovos marknadspotential ytterligare. Motsvarande effekt uppstod även vid sommarens besked att den Europeiska kommissionens godkände Novartis Enerzair Breezehaler för astma.
Iconovo riktar sig i huvudsak mot två indikationer som spänner över stora marknader – astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) hade mer än 339 miljoner människor världen över astma år 2016, medan förekomsten av KOL uppskattades till 251 miljoner fall samma år. Det Lundabaserade medicinteknikbolaget använder sina inhalationskunskaper för att utveckla generiska versioner av inhalatorer och torrpulverformuleringar som liknar de stora läkemedelsbolagens inhalationsprodukter.

Vd presenterar Iconovos affärsstrategi

Johan Wäborg, vd på Iconovo, höll nyligen en presentation vid Erik Penser Banks Bolagsdag där han berättade om bolagets inhalationsplattformar och affärsmodell.
Wäborg betonade att utvecklingsprocessen för innovativa produkter vanligtvis är mycket tidskrävande, ofta innebär högriskprojekt och är förknippade med höga utvecklingskostnader. Tidslinjerna för att utveckla generiska (inhalations-)produkter är dock betydligt kortare, ett koncept som Iconovo har optimerat ytterligare. Iconovo tar fram inhalationsprodukten parallellt med att generikabolag genomför farmakokinetiska studier med substansen och ombesörjer processen för marknadsregistrering efter att ha inlicensierat Iconovos inhalator. Denna arbetsmetod minskar både risken och kostnaderna och minimerar tiden till marknaden. Ett tidigare inträde på marknaden medför i sin tur högre marknadsandelar och större intäkter.
Enligt Wäborg kan ett partnerskap med Iconovo innebära att produktutvecklingsprocessen kortas med tre till fyra år. För Iconovos del innebär dessa partnerskap intäkter i form av milstolpsbetalningar och royalty-intäkter från marknadsförsäljningen.
Hittills har Iconovo tecknat fyra royaltyavtal beträffande sina egna inhalationsplattformar – ICOcap, ICOres, ICOone och ICOpre– som tillsammans adresserar en total marknad värd 14 miljarder USD i årlig produktförsäljning. Två av dessa plattformar, ICOpre och ICOcap, utökade nyligen sin marknadspotential ytterligare tack vare två regulatoriska godkännanden för de originalprodukter som dessa plattformar är anpassade för.

ICOpre är den största investeringen hittills

Klicka på bilden för att besöka webbplatsen

ICOpre är bolagets senaste inhalationsplattform, tillika dess hittills största och viktigaste strategiska investering. Det är en förfylld torrpulverinhalator som är utformad för att kunna kombinera flera läkemedelssubstanser och innehåller två gånger 30 individuellt förseglade doser för att kunna tillgodose en månads behandling. Inhalatorn är försedd med en tydlig dosräknare som kontrollerar antalet återstående doser.
Denna plattform utvecklas för den globala marknaden, med ett särskilt fokus på den värdefulla amerikanska marknaden. Inhalatorn efterliknar GSKs Ellipta-inhalator, men har en förbättrad design som gör att Iconovo kan kringgå Elliptas patent. Liksom Ellipta har ICOpre flera fack vilket gör den lämplig för upp till tre läkemedelssubstanser och därmed även olika kombinationsterapier.
Ellipta-portföljen värderas högt eftersom analytiker prognostiserar 4,5 miljarder USD i försäljning 2023. Patentet på Ellipta-portföljen löper dock ut 2025, vilket innebär att det då kommer öppnas upp för konkurrens från generiska alternativ. Iconovos mål är att hitta en samarbetspartner som man kan hjälpa att bli först, eller bland de första, ut med en generisk Ellipta-version på marknaden.

FDA-godkännande av Ellipta-produkt för ny indikation

I september godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA GSKs Trelegy Ellipta som en underhållsbehandling för astma. Beslutet gör produkten till den första trippelsubstansinhalatorn, som är avsedd att administreras en gång om dagen, att godkännas för denna indikation. Godkännandet innebär att Trelegy Ellipta nu kan användas för behandling av både astma och KOL i USA.
Myndighetsbeslutet innebär goda nyheter även för Iconovo och dess inhalationsplattform ICOpre eftersom godkännandet ökar plattformens framtida marknadspotential och öppnar för nya möjligheter på sikt.
Enligt GSKs finansiella rapport för andra kvartalet 2020 genererade Trelegy Ellipta hela 254 miljoner USD i försäljningsintäkter till bolaget, en ökning med 58 procent jämfört med samma tidsperiod förra året.

Ökad marknadspotential för ICOcap

Klicka på bilden för att besöka webbplatsen

I juli meddelade Iconovo att man hade undertecknat sitt fjärde royaltyavtal – ett 20-årigt avtal med BNC Korea som täcker utvecklingen av generiska versioner av två Novartis-produkter, Ultibro Breezhaler respektive Seebri Breezhaler, som ska användas i Iconovos ICOcap-inhalator. ICOcap är en nyligen CE-märkt kapselbaserad torrpulverinhalator som är utformad för att vara både robust och enkel att använda. BNC Korea har förvärvat de exklusiva rättigheterna till att marknadsföra, sälja och distribuera de båda formuleringarna inom ett asiatiskt territorium som har över 2,7 miljarder invånare.
Enligt Novartis finansiella rapport för 2019 genererade Ultibro och Seebri tillsammans 548 miljoner USD i försäljningsintäkter under räkenskapsåret.
Under sommaren erhöll Novartis dessutom ett godkännande från den Europeiska kommissionen för sin Enerzair Breezhaler som underhållsbehandling för astma som inte kan kontrolleras med kombinationsbehandling innehållande en långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och en inhalerad kortikosteroid (ICS). Precis som med FDAs godkännande av GSKs Trelegy Ellipta inom astma, innebär detta godkännande på sikt en utökad marknadspotential för Iconovo.

Ett prisbelönt bolag

Enligt analytiker utgör Iconovos affärsmodell ett starkt koncept, även om den inte är helt utan risker. Affärsmodellen förlitar sig på en stor marknadspotential genom bolagets breda produktportfölj. På sikt kan man dessutom vänta sig ökade vinstmarginaler.
Även experter inom det medicintekniska fältet har noterat Iconovos potential. I augusti korades bolaget till ”Top Drug Delivery Device company 2020” av tidningen Medtech Outlook när de utsåg tio bolag som ligger i framkant när det gäller att tillhandahålla lösningar för läkemedelsadministration. Det blir spännande att följa Iconovo på sin fortsatta utvecklingsresa.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev