Home Nyheter Neo-X-Prime – Alligators senaste tillskott

Neo-X-Prime – Alligators senaste tillskott

Neo-X-Prime – Alligators senaste tillskott

8 oktober, 2020

Nyligen presenterade Alligator Bioscience ett nytt läkemedelskoncept i sin portfölj av tumörriktade immunterapier mot cancer. Neo-X-Prime är baserad på Alligators bispecifika antikroppsformat RUBY och ska med individuell precision och effekt aktivera patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancerceller. BioStock kontaktade Peter Ellmark, VP Discovery på Alligator Bioscience för att få veta mer.
Nasdaq Nordic-listade Alligator Bioscience som utvecklar antikroppsbaserade, tumörriktade immunterapier mot cancer, lanserade nyligen Neo-X-Prime, bolagets senaste koncept inom cancerbehandling. Sedan tidigare driver Alligator även tre egna kliniska projekt och för mer information om bolagets pipeline, läs BioStocks artikel här.

Immunsystemet aktiveras för att bekämpa cancer

Immunsystemet har två försvarslinjer, en medfödd och en som utvecklas med åren. Den medfödda reagerar snabbt men effekten är trubbig. Den andra linjen tar längre tid på sig, men kan i gengäld använda specialiserade antikroppar och kan minnas en specifik inkräktare och därmed svara på ett angrepp med högre precision. I den förvärvade försvarslinjen spelar dendritceller en viktig roll. De har till uppgift att ta upp inkräktande ämnen och presentera dem för T- och B-celler som aktiveras för att känna igen och bekämpa dem.

Neo-X-Prime skapar ett kraftfullt riktat tumörangrepp

Neo-X-Prime åstadkommer samma sak som den nya generationens cancervaccin men på ett betydligt enklare och mer effektivt sätt. I korthet fungerar det genom att förvandla partiklar som tumören utsöndrar, exosomer, till små patientspecifika vaccinationspartiklar. Dessa innehåller bland annat delar av tumören, så kallade neoantigen, unika för varje patient.
Till skillnad från cancervacciner behöver man inte försöka gissa vilka tumörantigen man skall ta fram för varje patient, utan man kan utgå från vad som finns i patientens egen tumör. Dessutom har Neo-X-Prime-antikropparna utrustats med en kraftfullt aktiverande del som gör att dendritcellerna blir betydligt mer effektiva på att presentera tumörens neoantigen, vilket leder till ett kraftfullt och tumörriktat immunangrepp.

Stort intresse världen över

Konceptet har potential att lösa flera av de stora utmaningar som finns inom immunonkologi idag och Neo-X-Prime har redan väckt ett starkt intresse både bland industriella aktörer och internationella forskargrupper.
De internationella satsningarna på cancervaccin, produkter som består av olika typer av tumörextrakt som ska hjälpa immunsystemet att riktas mot tumörerna, har pågått ett tag. Ganska tidigt insåg man att de första varianterna inte var tillräckligt effektiva vilket ledde till utveckling av vaccin som bara innehåller de protein som förändrats i tumörerna.
Dessa neoantigen är ett resultat av slumpartade mutationer och skiljer sig mellan varje patient. Vid vaccinering krävs därför vävnadsprov, biopsier, från varje patients tumör, och helst upprepade biopsier eftersom tumören hela tiden förändras. Detta är naturligtvis väldigt resurskrävande.

Peter Ellmark kommenterar

Peter Ellmark, VP Discovery, Alligator Bioscience

Neo-X-Prime presenterades av Alligator Bioscience under den vetenskapliga konferensen 11th World Bispecific Summit 22–24 september. BioStock kontaktade Peter Ellmark, VP Discovery på Alligator Bioscience för att få veta mer.
Peter, hur skulle du kortfattat beskriva det nya konceptet för BioStocks läsare?
– Neo-X-Prime är ett nytt och väldigt effektivt sätt att få kroppens immunceller att se tumören som något som skall angripas. Eftersom mekanismen skiljer sig från de immunonkologiska läkemedel som redan finns på marknaden så ger det nytt hopp om behandling av patienter som i dagsläget inte kan behandlas med dagens immunterapier.
Vad är skillnaden mellan Neo-X-Prime och andra cancervaccin?
– Neo-X-Prime ger en vaccinliknande effekt men till skillnad mot vaccin begränsas det inte av att man måste hitta rätt vaccin till varje patient utan det löser patientens egna antigen som redan finns i tumören.
Vilka cancerformer skulle ert koncept vara mest lämpligt för?
– De cancerformer där det finns för lite immunceller som känner igen tumören. I dagsläget är prognosen för dessa tumörformer generellt sämre och de svarar inte på checkpointhämmare såsom de redan godkända PD-(L)1 hämmarna.
Avslutningsvis, ni har precis presenterat konceptet under en vetenskaplig konferens – vad kommer att hända härnäst i projektet?
– Vi arbetar för fullt för att fram en första läkemedelskandidat som kan utvärderas i cancerpatienter.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev