Home Nyheter Fluicell tar in 4 Mkr i riktad emission

Fluicell tar in 4 Mkr i riktad emission

Fluicell tar in 4 Mkr i riktad emission

29 oktober, 2020

I mitten av oktober meddelade Fluicell att man tagit in 4 Mkr genom en riktad nyemission. Syfte med kapitaltillskottet att stärka bolagets likviditet och utvidga sin försäljningsverksamhet. Emissionen följer en teckningsoption som under juni månad gav bolaget 26 Mkr före emissionskostnader. Därmed står det svenska bioteknikbolaget nu väl rustat för att fortsätta arbeta mot ambitionen att kunna hjälpa forskare inom bioteknik- och läkemedelssektorn att nå nya höjder.

Alltfler bioteknikbolag och forskningsinstitut verksamma inom läkemedelsforskning och -utveckling har fått upp ögonen för encellsteknik – d.v.s. verktyg för att bättre förstå hur celler beter sig i sin naturliga mikromiljö, vilket gör det möjligt att undersöka sjukdomsmekanismer på individuell cellnivå. Tekniken ger forskarna möjlighet att förstå sjukdomar på en helt ny nivå och därigenom öppnas dörren till att kunna utveckla mer specifika behandlingar, vilket i sin tur skulle kunna revolutionera sjukvårdssektorn.

Ett välrenommerat bolag inom encellsområdet

Fluicell är ett tvärvetenskapligt bolag med gedigen erfarenhet och pionjär-status inom encellsområdet (läs mer). Efter att bolaget grundandes 2012 utvecklade man snabbt tre encellsprodukter som ska hjälpa forskara att utmana vetenskapens gränser: BioPen, Dynaflow Resolve och Biopixlar.

Fluicells produktutbud säljs nu till en bred kundbas, inklusive stora läkemedelsbolag som Novartis och välkända akademiska institutioner som universiteten i Oxford och Cambridge, samt stora forskningsenheter som NIH. Bolagets globala räckvidd understryker dess rykte som en ledande innovatör i bioteknikvärlden. Man har dessutom ett starkt IP-skydd med 6 patentfamiljer som inkluderar 14 godkända globala patent, varav 4 ägs av Fluicell.

Solid finansiell position bäddar för expansion

Trots att Covid-19-pandemin har medfört svårigheter för bolag världen över har Fluicell haft en stark försäljningsutveckling även i år, särskilt under andra kvartalet då bolaget omsatte nära 2 Mkr – en ökning med 257 procent jämfört med samma period förra året. Faktum är att Fluicell hade sitt bästa intäkts-kvartal någonsin med en tillväxt om 270 procent jämfört med motsvarande period 2019 (2 Mkr jämfört med 552 000 kr).
Försäljningssiffrorna reflekterar marknadens intresse för Fluicells produkter, något som bekräftades när University of Canterbury i Nya Zeeland lade en order på bolagets nyaste produkt, Biopixlar – en 3-D-bioskrivarplattform. Enbart denna order uppgår till 50 000 USD, motsvarande nästan 500 000 kr.

Sammantaget indikerar siffrorna, tillsammans med de CRO-tjänster som numera ingår i Fluicells portfölj (läs mer), ett ambitiöst bolag under expansion. Bolagets positiva trend underströks ytterligare av de åtgärder som Fluicell vidtagit för att förbättra sin likviditet och därigenom säkerställa en fortsatt expansion av sin affärsverksamhet.

Marknaden visar sina förhoppningar på bolaget

I juni genomfördes inlösen av Fluicells teckningsoption av serien TO1 vilket tillskrev bolaget 26,6 Mkr före emissionskostnader. Kapitalet skulle användas till att fortsätta etablera Biopixlar, Fluicells senast lanserade produkt, på marknaden, samt till att vidareutveckla och skala upp för ökad försäljning av hela produktportföljen. Teckningsoptionen var ett viktigt steg i att säkerställa Fluicells långsiktiga vision om att förse ännu fler kunder med innovativa forskningsverktyg.

För att ytterligare stärka kassan genomfördes en riktad nyemission om cirka 4 Mkr i mitten av oktober. Samtliga 531 331 aktier tecknades av de professionella investerarna Strategic Wisdom Nordic Aktiebolag, Pensys AB och Johan Stein. Nyemissionen bekräftar återigen investerarkollektivets starka intresset för bolaget. Teckningskursen fastställdes till 7,60 kr per aktie, vilket innebär en rabatt på cirka 11 procent jämfört med aktuellt marknadspriset under teckningsperioden (8 – 14 oktober 2020).
Bolaget ämnar allokera likviden från den riktade emissionen till att utvidga sin försäljningsorganisation och interna expertisen inom affärsutveckling, särskilt gällande Biopixlar-plattformen. Dessutom planerar Fluicell att spendera en del av kapitalet på att utöka sitt nätverk av distributörer och därmed sitt internationella inflytande.

Väl rustade för fortsatt tillväxt

Fluicell inledde 2020 med en tydlig ambition att avsevärt öka försäljningen och bredda verksamheten till nya marknader, något de har lyckats med trots Covid-19-pandemin. Faktum är att marknadens intresse för bolaget och deras TO1 har visat sig vara tillräckligt stort för att resa betydande kapital även under en pågående pandemi. Tack vare de senaste månadernas finansieringsrundorna befinner sig bolaget nu i en god position för fortsätt tillväxt.

Då bolaget lyckats knyta till sig ledande forskare och utvecklare kan man även fortsätta arbeta med att ta fram nya produkter internt, och om man ska tro bolaget så verkar det som att man kommer att presentera nya produktkoncept inom regenerativ medicin inom en snar framtid.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev