Home Nyheter Fluicells CRO-tjänster diversifierar intäktsmöjligheterna

Fluicells CRO-tjänster diversifierar intäktsmöjligheterna

Fluicells CRO-tjänster diversifierar intäktsmöjligheterna

10 juni, 2020

Fluicells huvudsakliga mål är att ge forskare inom sjukvårdssektorn möjlighet att driva vetenskapen framåt. Life sciencebolaget gör detta inte bara genom att erbjuda en rad innovativa encellsverktyg, utan också genom att tillhandahålla CRO-tjänster till forskare siktar mot nya läkemedelsupptäckter. Tillsammans med akademiska partnerskap är CRO-aktiviteterna starka drivkrafter bakom Fluicells tillväxt.

I årets Q1-rapport signalerade encellspionjärerna Fluicell sin ambition att växa och utvidga sin verksamhet. Försäljningssiffrorna från rapporten är en sådan indikation, med tanke på att bolaget har kunnat notera hur samtliga tre produkter, BioPen, Dynaflow Resolve och Biopixlar, fortsätter att locka intresse från ett brett spektrum av kunder, från stora läkemedelsbolag till framstående forskningsinstitutioner. Läs mer.
Detta är inte förvånande med tanke på att encellsplattformar blir alltmer framträdande som nyskapande teknologier inom FoU. Nyligen listade Francis Collins, chef för National Institute of Health (NIH), encellsanalys som en av de 10 främsta nya teknikerna som sannolikt kommer att revolutionera hälso- och sjukvården under det kommande decenniet. Läs mer.

CRO-tjänsterna – en nyckelfaktor i Fluicells tillväxt

Medan Fluicell drar fördel av direktförsäljningen av sina produkter, har bolaget även inkorporerat CRO (Contract Research Organisation)-tjänster i sin affärsverksamhet för att skapa ytterligare en inkomstström. Detta bidrar till att bredda Fluicells fokus och möjliggör att nå fler kunder och samtidigt förbli konkurrenskraftiga.
Efterfrågan på CRO-tjänster har ökat inom forskningsvärlden, och Fluicell har bestämt sig för att möta denna efterfrågan. Bolagets utbud av innovativa verktyg för enscellsforskning bygger på den senaste mikrofluidtekniken och möjliggör för forskare att göra nya upptäckter inom biologi och biomedicin. En del av de kunder som är intresserade av dessa verktyg saknar kanske lämplig infrastruktur eller kompetens för att utnyttja dem fullt ut.

Därför har Fluicell tagit beslutet att göra sina plattformar tillgängliga för forskare som inte kan integrera dem i sitt eget arbetsflöde genom att skapa ett internt FoU-team som är dedikerade till att tillhandahålla CRO-tjänsterna. För att öka medvetenheten om sina tjänster har bolaget nyligen skapat en hemsida som detaljerat beskriver detta erbjudande.

Att göra högteknologiska produkter tillgängliga på en bredare marknad

CRO-tjänsterna drivs huvudsakligen genom Fluicells 3D-bioskrivarplattform Biopixlar som bara den riktar sig till en massmarknad värd cirka 1,3 miljarder USD med en förväntad årlig tillväxt mellan 17 och 26 procent.

Fluicells banbrytande encellsprodukt, BioPen, ingår också i CRO-tjänsten som ett verktyg för att hjälpa till med analysutveckling för skräddarsydda applikationer som ska påskynda en kunds forskningsresultat. Läs mer om Fluicells inflytande på 3D bioskrivarsfären samt bolagets övriga produkter här.

Utökad kundbas

Det senaste exemplet på Fluicells CRO-aktiviteter kom i slutet av april i år, då bolaget fick ett nytt uppdrag av Oblique Therapeutics, ett privatägt svenskt bioteknikbolag. Uppdraget syftar till att genom Biopixlar utveckla ett biotryckt mikrochip. Oblique Therapeutics övergripande mål är att kunna använda mikrochipet för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel.
Uppdrag som dessa understryker hur flexibla Fluicells plattformar är och hur de kan integreras i arbetsflöden inom bioterapeutisk utveckling. Plattformarna utgör också ett sätt att bredda bolagets fokus, att nå ut till nya kunder och skapa potential för nya samarbeten. Genom att etablera starka partnerskap kan Fluicell inte bara bredda sin kundbas ytterligare, utan också få mer kunskap samt arenor för ytterligare produktutveckling.
Att utveckla strategiska partnerskap är en del av Fluicells tillväxtmodell, som syftar till att öppna nya vägar för forskning inom sjukvården. Encellspionjärerna har redan engagerat sig i flera samarbeten, och genom dessa har man etablerat en stark global närvaro på stora marknader. Många av dessa partnerskap är med akademiska institutioner som är angelägna om att testa ny teknik och som är berättigade till prestigefyllda bidrag som Horizon 2020 i EU eller NIH-bidrag i USA. Dessutom innebär samarbeten med akademiska institutioner som regel goda marknadsföringsmöjligheter för Fluicell tack vare publikationer i framstående vetenskapliga tidskrifter, som framhåller bolagets produkter.

Starkt skydd av immateriella rättigheter

Fluicells plan att skapa tillväxt genom sina innovativa produkter och forskningstjänster skulle inte vara möjlig utan stöd av en patentportfölj bestående av 14 godkända globala patent, varav 4 ägs av Fluicell, som skyddar bolagets teknologi (med prioriteringsdatum så tidigt som 2009).

Dessa patent skyddar dock inte bara bolagets teknologi utan också de metoder som används av bolaget och kan därmed även appliceras på framtida produkter som Fluicell kan komma att introducera. Bolagets patentportfölj har varit avgörande för att uppnå det förtroende från kunder och samarbetspartners världen över som man byggt upp under de gånga åren.

Inlösen av teckningsoption

Fluicell genomför just en inlösen av teckningsoptioner – där nyttjandeperioden löper från 1 till 22 juni – i syfte att trygga den finansiering som behövs för fortsatt expansion. Kapitalet kommer att adderas till de 9,1 Mkr i kontanter och likvida medel som bolaget rapporterade i slutet av årets första kvartal samt intäkter från den senaste försäljningen av bolagets produkter, inklusive en order på Biopixlar från University of Canterbury på Nya Zeeland. Enbart denna order uppgår till nästan 500 000 kr.

Inlösningen av teckningsoptionen är ett viktigt steg mot att säkerställa Fluicells långsiktiga vision om att förse ännu fler kunder med innovativa forskningslösningar och därigenom ge dem möjlighet att driva vetenskapen framåt. Sammantaget kan Fluicell genom sina CRO-tjänster, som återspeglar bolagets spetskompetens och roll som innovationsledare på området, erbjuda sina befintliga och framtida kunder ett betydande mervärde.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev