Home Nyheter Bayer förvärvar genterapibolaget AskBio i mångmiljardaffär

Bayer förvärvar genterapibolaget AskBio i mångmiljardaffär

Bayer förvärvar genterapibolaget AskBio i mångmiljardaffär

28 oktober, 2020

Utvecklingstakten inom genterapier har skruvats upp, nya behandlingar är på väg och intresset från investerare och life science-sektorn har sannerligen inte minskat. Området har nu fått ytterligare uppmärksamhet i och med Bayers förvärv av Asklepios BioPharmaceuticals som annonserades i måndags. Köpeskillingen uppgick till två miljarder USD och ytterligare två miljarder när avtalade milstolpar uppnås.
I måndags meddelade läkemedelsjätten Bayer att de förvärvar amerikanska Asklepios Biopharmaceuticals (AskBio) för två miljarder USD initialt och ytterligare 2 miljarder utfaller i betalning när man uppnått fastställda milstolpar.
AskBio grundades för över 20 år sedan av Jude Samulski, en pionjär inom genterapi som ligger bakom de två första FDA-godkända genterapierna.

Branschledande teknologiplattform

Affären omfattar AskBios teknologiska plattform inom adenoassocierade virus (AAV) och en pipeline som innehåller ett antal prekliniska och kliniska projekt, bl.a. inom Pompes sjukdom, Parkinsons,  hjärtsvikt, och utlicensierade projekt inom blödarsjuka och Duchennes muskeldystrofi.
Bayer blir i och med uppköpet även ägare till en intäktsbringande kontraktsforsknings- och tillverkningsorganisation (CDMO) som grundar sig på AskBios ledande Pro10 cellinje – en etablerad tillverkningsprocess av genterapier som grundar sig på AAV-vektorer.

Svenska CombiGene bland kunderna

Flera tongivande läkemedelsbolag har valt AskBios teknologiplattform för sina projekt inom genterapi. Namnkunniga bolag som Novartis, Takeda och Pfizer finns på listan, men även för svenska CombiGene föll fallet av tillverkare på AskBio.
CombiGene, det enda svenska noterade bolaget verksamma inom genterapi, utvecklar en ny behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Bolaget befinner sig i förberedelsefas inför kommande studier i människa och har under året färdigställt sin tillverkningsprocess, som alltså baserar sig på AskBios kostnadseffektiva och skalbara AAV-vektor-teknologi. Läs mer om CombiGenes senaste framsteg här.

Stor potential inom cell- och genterapier

För cirka ett år sedan genomförde Bayer förvärvet av BlueRock Therapeutics för 600 miljoner USD och fick därmed tillgång till en ledande teknologiplattform inom cellterapi och framtagning av stamceller.
Att Bayer nu väljer att satsa på AskBio, bekräftar deras ambitioner att bli ett ledande bolag inom cell- och genterapi, men belyser också den stora potentialen inom genterapier framgent, både medicinskt och kommersiellt.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev