Home Nyheter Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl

Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl

Ziccum eliminerar vacciners akilleshäl

29 september, 2020

I väntan på ett godkänt vaccin mot Covid-19 tornar ett omfattande transporttekniskt problem upp sig mot horisonten, nämligen den logistiska utmaningen att transportera och lagra dessa vacciner. Den avgörande problematiken är att lyckas bibehålla en obruten kylkedja hela vägen från producent till patient, i synnerhet då vissa vacciner kräver en kylning på hela -70°C. Det finns dock en lösning. Det svenska bioteknikbolaget Ziccum har eliminerat kylningen från ekvationen genom att utveckla torrpulverversioner av världens mest använda vacciner.
Pandemin tycks ta ny fart globalt. Den 29 september hade över 33 miljoner Covid-19-fall och 996 342 pandemirelaterade dödsfall rapporterats till WHO. Mellan den 14 och 20 september registrerades nästan 2 miljoner nya fall av Covid-19 enligt WHO. Trycket på att ett fungerande vaccin ska nå marknaden är därmed fortsatt högt.
Efterfrågan återspeglas i att 115 vaccinkandidater mot Covid-19 var under utveckling i april, nu ett halvår senare har siffran ökat till 321 och 280 000 människor väntas delta i kliniska studier vid minst 470 medicinska centra i 34 olika länder.

»I can’t emphasise enough the complexity of maintaining an absolute temperature from the depo to the distribution centre to the airplane to the delivery truck to the surgery and the refrigerator in the doctors office. It’s incredibly difficult even on a good day with vaccines that are refrigerated. But the challenges are made harder as you begin to lower the temperature requirements« – Nick Jackson, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)

8000 jumbojets

Att leverera miljarder doser av ett vaccin kommer enligt International Air Transport Association (IATA) att bli århundradets största utmaning för den globala flygfraktindustrin. Enligt IATA skulle det krävas motsvarande 8 000 Boeing 747 för att distribuera 7,8 miljarder Covid-19-vaccin om varje individ skulle få en dos. Eventuellt räcker dock inte en dos per individ.
Detta scenario är förstås högst hypotetiskt. I själva verket finns inte denna kapacitet hos den internationella kommersiella flygflottan som enligt Flight Fleets Analyzer år 2018 uppgick till 27 000 operativa plan varav bara 2462 var fraktflyg. Dessutom minskade antalet kommersiella flygningar med 70,8 procent mellan maj 2019 och maj 2020 och pandemin har därför under 2020 tvingat ett stort antal kommersiella flygbolag att pensionera stora delar av sina flottor.
Ekvationen med 8000 jumbojets går med andra ord inte ihop. Om man till detta lägger att alla plan inte är utrustade med faciliteter för kylning, skulle sannolikt ytterligare fler flygplan uteslutas. För faktum kvarstår att kylning i nuläget är en kravspecifikation för frakt av vacciner.
Exempelvis behöver två av de mest lovande Covid-19-vaccinkandidaterna – Pfizers och Modernas mRNA-vacciner – transporteras och lagras vid temperaturer på -70°C respektive -24°C för att säkerställa att deras kemiska strukturer förblir stabila och inte tappar sin effekt.

Pfizers specialbyggda kylboxar

Pfizers vaccinkandidat BNT162b2 kommer enligt Pfizer inte att kunna lagras i kylsystem som finns på den typiska läkarmottagningen. Snarare kräver det en specialbyggd “coolbox” som endast kan lagra upp till 5 000 vacciner och bara i upp till 10 dagar vid den specifika temperaturen. Med GPS-spårning ska en 24/7-kontroll garanteras under transport, vilket i sin tur lär ställa krav på en kontinuerligt god satellittäckning.
Den uppenbara komplexiteten i Pfizers upplägg kommer att få en stor inverkan på förmågan att effektivt leverera vaccinet, menar företrädare för den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Problematiken som kringgärdar vätskebaserade vaccin vid transport hade dock kunnat lösas med torrpulvervacciner. Här ligger svenska Ziccum i framkant globalt med LaminarPace, en teknologi som torkar vacciner till temperaturstabila pulver utan att förstöra den aktiva substansen.

Ziccums LaminarPace

Ziccum utvecklar nya torrpulverversioner av världens mest använda vacciner som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt utan krav på kylförvaring. Detta är framförallt viktigt för att kunna nå varma och otillgängliga platser eftersom vacciner i torrpulverform tål höga temperaturer. En torr formulering är dessutom önskvärd då hållbarheten förlängs och tillverkningen förenklas.
Bolaget har till dags dato framgångsrikt torkat över 100 olika typer av substanser, och har nu full fokus på vacciner.
Covid-19-vaccin är dock bara ett exempel på ett användningsområde där Ziccums teknik skulle kunna omvälva industrin. Enligt WHO får hela 20 procent av alla barn globalt fortfarande inte ens ett grundvaccin, vilket leder till att 1,5 miljoner av dessa varje år dör av sjukdomar som hade kunnat stoppats av vaccin.

Viktigt avtal undertecknades i mars

Med målsättningen att signifikant sänka kostnaderna och öka tillgängligheten för just barnvaccin, undertecknade Ziccum i våras en avsiktsförklaring med en ej ännu offentliggjord industriell partner. Avtalet rör en utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för vacciner för mässling och röda hund, i motpartens produktionsteknologi för vacciner.
Om Ziccum kan licensiera ut sin teknologi för produktion av dessa vaccin öppnar sig stora kommersiella möjligheter för bolaget, samtidigt som det skickar tydliga signalerar till resten av vaccinindustrin som kan påskynda den kliniska acceptansen för den nya tekniken och öppna ögonen för dess möjligheter.
Att lyckas avlägsna kylkedjan ur transportekvationen för vacciner vore dessutom en humanitär gärning av stora mått.
Läs även: Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning (18 sept 2020)
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev