Home Nyheter PolarCools nye vd ser bred potential för PolarCap System

PolarCools nye vd ser bred potential för PolarCap System

PolarCools nye vd ser bred potential för PolarCap System

28 september, 2020

PolarCool med nytillträdde vd:n Erik Andersson i spetsen står inför lansering av produkten PolarCap System för behandling av hjärnskakning vid idrottsskador. Starka studieresultat styrker tesen att hockeyspelare som kylbehandlas kan återhämta sig snabbare för spel och intresset för frågan växer även inom fotbollen. I veckan som gick inleddes teckningstiden i en företrädesemission som ska tillföra ca 14 Mkr för att finansiera bolagets fortsatta expansion. BioStock har talat med Erik Andersson, vd PolarCool om emissionen, produktens potential och bolagets planer framåt.
PolarCool har en intensiv höst framför sig med bland annat aktiviteter för att marknadslansera bolagets produkt PolarCap System, som används för att kylbehandling efter hjärnskakningar eller upprepat våld mot huvudet. Nyligen presenterades studieresultat som med statistisk signifikans visar att ishockeyspelare som behandlas med metoden kan återhämta sig snabbare och dessutom återgå i spel tidigare, än spelare som inte kyls.

Tar in kapital inför marknadslansering

I torsdags inleddes teckningstiden i en företrädesemission, garanterad till 87 procent, som ska ge kassan en injektion med upp till 14 Mkr inför höstens marknadsaktiviteter. Dessutom har bolaget flaggat för att man kommer att bredda fokus till att även omfatta behandling av whiplash, en vanligt förekommande skada i bland annat trafiksammanhang med miljontals fall globalt varje år.

Ishockey första fokus – ser bred potential

Initialt har man satsat på idrott, och primärt utvärderat PolarCap System i en större studie i samarbete med den högsta svenska ishockeyligan SHL, med goda resultat. Nu väntar en hektisk tid för nytillträdde vd:n Erik Andersson, själv tidigare elithockeyspelare med egna erfarenheter av de huvudskador som blivit en alltmer omdebatterad del av sporten.
BioStock fick möjlighet att tala med Erik Andersson, som berättar om sin syn på bolagets och PolarCap Systems potential, den pågående emissionen och planerna framåt.

»Min forthoppning är att kontrollerad kylning som behandling vid hjärnskakning ska bli lika själklart som det idag är att kyla exempelvis en lårkaka.« – Erik Andersson, vd PolarCool

Erik Andersson, vd PolarCool
Erik Andersson, vd PolarCool.

Erik Andersson, du är själv före detta elitspelare i ishockey med meriter från högsta nivå i Sverige, berätta kort om vad som fick dig att axla rollen som vd för PolarCool?
– En viktig anledning är att jag genom egna erfarenheter vet vilka problem som hjärnskakningar kan ge, inte bara inom hockey utan inom många sporter, men också för att bolaget befinner sig i ett mycket spännande läge.
Utifrån dina egna erfarenheter av skador i sporten och specifikt då hjärnskakningar, hur ser du på potentialen för PolarCools produkt att få ett brett genomslag inom ishockey?
– Jag ser möjligheterna som mycket goda. Min forthoppning är att kontrollerad kylning som behandling vid hjärnskakning ska bli lika själklart som det idag är att kyla exempelvis en lårkaka.
I din tidigare roll som affärsutvecklare i PolarCool har du varit ute och informerat om PolarCap System, kan du beskriva hur produkten tas emot av spelarna, de medicinskt ansvariga och på managementnivå i klubbarna?
– Alla är väl medvetna om problemet och mottagande har varit postivt. Spelarna och klubbledarna har visat uppskattning inte minst i och med mitt engagemang i frågan. Läkarna var tidigt tydliga med att de önskade mer klinisk evidens, där den studie vi har genomfört tillsammans med de medicinska teamen i SHL varit en viktigt pusselbit för att ge dem just det.
Hur har de starka studieresultaten ni kunde presentera här tidigare i år tagits emot?
– Då resultaten är väldigt färska har de ännu inte nått hela målgruppen, men redan när vi presenterade interimsresultat förra året, då vi hade samlat på oss 81 fall, blev tongångarna annorlunda. Nu när vi har 129 fall och ännu starkare signifikans tror jag acceptansen kommer att bli än större.
PolarCap System som produkt har fler applikationer än inom hockey, vilka ytterligare områden kommer ni att bredda er emot framgent?
– Ett nytt område som vi ser stor potentiel i är behandling mot whiplash. Här är avsikten att inleda en satning mot sjukvården i syfte att kunna använda kontrollerad kylning som behandlingsmetod. Men också inom rehabilitering, där vi ser en möjlighet för PolarCap System att användas under hela rehabiliteringsprocessen, och inte bara som nu i det akuta skedet.

»Vi hoppas självklart att fotbollen kommer att följa efter hockeyn, då den utgör en enorm potentiell marknad för PolarCool.«

Om vi specifikt pratar om fotbollen – inom ishockey har ni ju varit framgångsrika med att få med er svenska elitklubbar som har testat och utvärderat PolarCap, kommer ni att använda samma metodik på fotbollssidan och kan du i så fall säga något om vilka klubbar som är aktuella?
– Fotbollen är en sport som vi redan påbörjat ett arbete inom och där har ju även exemeplvis UEFA påpekat att problemen finns. Vi hoppas självklart att fotbollen kommer att följa efter hockeyn, då den utgör en enorm potentiell marknad för PolarCool.
PolarCool aviserade nyligen en företrädesemissionen vars teckningsperiod nu är igång, och som  förväntas inbringa upp till cirka 14 Mkr vid fullteckning. Hur ska det nya kapitalet allokeras?
– Merparten av kapitalet, cirka 50 procent, kommer att användas primärt till marknadsetablering av PolarCap System.
Nästa naturliga fråga är förstås – hur länge räcker pengarna ni nu tar in?
– Kapitalet räcker först och främst till att genomföra de satsningar som vi nu kommer att göra inom både marknadsetableringar och produktutveckling. Vi ser dock inte några behov i närtid av ytterligare kapital, men på längre sikt avgörs självklart behovet av vilka ytterligare möjligheter som öppnar sig.
Vilka är de viktigaste milstolparna ni förväntar er att kunna uppnå med hjälp av emissionslikviden?
– Förhoppningen är att vi med hjälp av det kapital vi tar in nu kommer att kunna komma in på nya marknader, både den europeiska och nordamerikanska. Produkten är CE-märkt vilket möjliggör marknadsföring Europa medan vi fortfarande ser fram emot ett marknadsgodkännande även i USA. Dessutom ser jag framför mig hur vi kommer att kunna bredda produktportföljen i och med vår satsning på Whiplash-skador, som jag nämnde tidigare.

»Vi har verkligen ett starkt ekonomisk engagemang från ledningen, vilket jag ser som positivt och viktigt. Det visar med tydlighet att personerna med bäst insyn i bolaget verkligen tror på produkten och den resa vi påbörjat.«

I finansieringssammanhang talas det ofta om huruvida bolagets insynspersoner och ledningen själva har ”skin in the game”, hur ser det ut för din del?
– Vi har verkligen ett starkt ekonomisk engagemang från ledningen, vilket jag ser som positivt och viktigt. Det visar med tydlighet att personerna med bäst insyn i bolaget verkligen tror på produkten och den resa vi påbörjat.
Avslutningsvis, när finansieringsprocessen är på plats och kassan fylld, vad ser du personligen mest fram emot att jobba med i PolarCools utveckling den närmsta tiden?
– Oj, det är mycket! Dels att få fortsätta det arbete som jag påbörjat med kontakterna med ligor och klubbar både i Sverige och Europa. Sedan ser jag fram emot att ta en aktiv roll i den nya satsningen på Whiplash. Att få påbörja etableringen i USA är förstås också något som kittlar.
Se också: PolarCool medverkar på BioStock Live (publicerat 24 september 2020)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev