Home Nyheter Starkt första halvår av 2020 för Scandion Oncology

Starkt första halvår av 2020 för Scandion Oncology

Starkt första halvår av 2020 för Scandion Oncology

6 augusti, 2020

Den pågående pandemin har präglat det första halvåret och inneburit utmaningar för de flesta bolag. Men för det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology tycks dessa svårigheter inte har påverkat verksamheten, med flera noterbara uppnådda milstolpar. BioStock kontaktade bolagets vd Nils Brünner för att få en överblick av året hittills, samt för att få veta vad som ligger i korten under de kommande månaderna.
Scandion Oncology, som är noterat på Spotlight, utvecklar läkemedel mot kemoterapiresistens hos cancerpatienter. Bolaget har tre huvudkandidater i sin pipeline, som alla har visat förmåga att motverka cancerläkemedelsresistens i prekliniska modeller: SCO-101, SCO-201 och SCO-301.
Alltmedan Covid-19-pandemin har dämpat farten hos de flesta bolag, har Scandion Oncology fortsatt att avancera och inte drabbats av några betydande bakslag. I själva verket har Scandion Oncology visat sig vara attraktivt för svenska investerare. Detta understryks av den betydande värdeökningen i bolagets aktie under de senaste 12 månaderna och som har placerat aktien i topp bland svenska aktier under perioden.
SCO-101 i fas II
SCO-101, Scandion Oncologys främsta läkemedelskandidat, utvärderas för närvarande i en klinisk Proof-of-Conceptfas II-studie där den kombineras med kemoterapi (FOLFIRI) hos patienter med FOLFIRI-resistent metastatisk kolorektal cancer. Fas II-studien drabbades av en mindre försening på grund av pandemin, men patientrekryteringen har nu återupptagits. Nyligen meddelade bolaget att de första patienterna behandlats med kombinationen i en första del av studien som undersöker säkerhet. Den andra delen av studien, där effektiviteten av SCO-101 kommer att vara i fokus förväntas börja i september-oktober i år.
Den 31 juli publicerade Scandion Oncology den första rapporten om den pågående studien i vilken man redovisade några av resultaten från den första kohorten av 3 patienter. Av speciellt intresse är att Scandion Oncology kan mäta flera effekter av att kombinera SCO-101 med kemoterapi: 1) Man observerade den förväntade ökningen av okonjugerat bilirubin i serum som en markör för SCO-101 exponering av patienterna 2) man observerade även en ökad effekt – av den förväntade effekten – av kemoterapi på antalet vita blodkroppar 3) man kunde också notera en stabilisering av den första patients tumörtillväxt och 4) slutligen såg man en minskning av blodkoncentrationerna i två leverenzymer (ASAT och ALAT) som är kända för att öka i blodet hos de flesta cancerpatienter med levermetastaser. Bolaget har beslutat att inkludera ytterligare 3 patienter på den första doseringsnivån för att lära sig mer om interaktionen mellan SCO-101 och kemoterapi.
Vidare har Scandion Oncology, som en sekundär mätpunkt i fas II-studien, analyserat potentiella prediktiva biomarkörer – något som skulle öppna upp för området precisionsmedicin. I april publicerade Scandion Oncology tillsammans med akademiska partners en artikel i den vetenskapliga tidskriften Cancers som antydde att två gener som är relevanta för kolorektal cancer i stadie 3 skulle kunna användas som biomarkörer för att förutsäga om patienter skulle vara resistenta eller svara på irinotekansk kemoterapi och därför väljas ut för SCO-101-behandling, vilket skulle förbättra den framtida klinisk nyttan av irinotekanbehandling.
Nya indikationer för SCO-101
Tidigare i år tilldelades Scandion Oncology den högsta möjliga summan från InnoBooster, Innovation Fund Denmark– 5 miljoner danska kronor – för en klinisk fas II-studie av SCO-101 i kombination med kemoterapi (taxaner) vid metastaserad bukspottkörtelcancer. Förra månaden meddelade Scandion Oncology att de hade lämnat in en ansökan om att få inleda en klinisk pancreas prövning till danska läkemedelsmyndigheten och den danska etiska kommittén. Den kliniska prövningen förväntas börja under hösten 2020.
Förra månaden meddelade Scandion Oncology dessutom att man hade erhållit ett Eurostars-bidrag på 800 000 euro för att studera effekterna av SCO-101 på antiöstrogenresistenta bröstcancerpatienter. Bidraget kommer att delas med 2cureX, ett bolag som är experter inom funktionell precisionsmedicin och vars IndiTreat-test kan hjälpa till att stratifiera patienter baserat på SCO-101-känslighet i en planerad klinisk studie.
Scandion Oncology kommer att använda sin del av bidraget för att genomföra en fas Ib-studie med antiöstrogener och SCO-101 hos patienter med metastaserande och antiöstrogenresistent bröstcancer. De två danska bioteknikbolagen kommer också att dela bidraget med Erasmus University Medical Center, vars roll i samarbetet är att utföra ytterligare prekliniska studier.
Prekliniska studier avancerar
Scandion Oncologys övriga kandidater har också gjort framsteg under året; i synnerhet har SCO-201 uppvisat viktiga prekliniska resultat som visar att det är ett specifikt och potent läkemedel som kan blockera effekterna av ett protein som leder till läkemedelsresistens i cancerceller. Resultaten publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften Cells.
Nya samarbeten
Scandion Oncology har också expanderat sitt arbete genom att ingå flera viktiga samarbeten. Förutom det tidigare nämnda samarbetet med 2cureX meddelade bolaget i juni att man inlett ett samarbete med Alligator Bioscience, ett svenskt bioteknikbolag verksamma inom immuno-onkologi (IO).
De två bolagen har tecknat ett prekliniskt samarbetsavtal för att utforska antitumöreffekten av Alligator Biosciences CD40 antikropp mitazalimab i kombination med SCO-101 som ett komplement till kemoterapi i kemoterapiresistenta tumörmodeller. Bolagens vd:ar gästade nyligen BioStocks studio för en gemensam intervju, som kan ses här.
Styrelseordförande demonstrerar sin tilltro till bolaget
I juni beslutade Saniona, som tidigare knoppade av Scandion Oncology från sin huvudverksamhet, att minska sitt ägande i Scandion Oncology från 18 procent till knappt 15 procent för att effektivisera utvecklingen av sin egen pipeline (vilket reducerades till under 10 procent den 1 augusti). Som svar beslutade de två grundarna av Scandion Oncology, vd Nils Brünner och CSO Jan Stenvang att förlänga lockup-perioden för sina Scandion Oncology-aktier med ytterligare tre månader (fram till 1 oktober 2020).
Omedelbart därefter köpte Scandion Oncologys styrelseordförande, Dr. Peter Høngaard Andersen ytterligare 6000 aktier i Scandion Oncology vilket resulterade i ett totalt innehav på 37 839 aktier – motsvarande ett monetärt värde på cirka 1,65 Mkr – detta kan ses som en demonstration av tilltro till och förtroende för bolagets vision, teknologi och team.
Kommentar från vd:n
BioStock kontaktade Scandion Oncologys vd Nils Brünner för att få veta mer om hans tankar om första halvan av 2020 och vad som väntar bolaget härnäst.
Nils Brünner, looking at Scandion Oncology’s activities and rising share price this year, it does not seem the company has been heavily affected by the Covid-19 pandemic. Is there something we are missing?
– The Covid-19 pandemic did affect our access to patients for our trial with SCO-101 in metastatic colorectal cancer. However, with support from the clinical study sites, we managed to keep the study open and to recruit the first patients into the trial. We also used the time to prepare for our next clinical study being standard chemotherapy +/- SCO-101 in patients with inoperable or metastatic pancreatic cancer.
If you could point to a single event, which would you say has been the most important for Scandion Oncology so far this year, and why?
– Having the first patient to receive SCO-101 plus chemotherapy and observing that not only was this combination therapy well accepted by the patient but also that the patient did appear to obtain benefit from the treatment. This was for sure the most important point in the spring of 2020.
Despite the small delay in patient recruitment for the phase II study with SCO-101, are you pleased with how the study is going?
– I am very pleased! We have now passed the first treatment cohort. and are looking forward to continue the trial. With the very positive results from the first cohort, we have patients lined up for participation in the trial.
What do these results mean for the trial moving forward?
– We are all excited. When a study reports on positive results, there will automatically be a lot of patients who wants to receive the treatment. In the case of SCO-101 in colorectal cancer, the oncology clinics have many patients who due to acquired drug resistance will be candidates for SCO-101 treatment. Therefore, I foresee a fast and smooth recruitment for the rest of the colorectal cancer study. This is also based on the fact that we have included additional trial sites.
Looking ahead to the rest of 2020, what milestones do you expect Scandion Oncology to achieve?
– Again, the most important milestones will be to deliver the already defined milestones regarding our clinical testing of SCO-101. This means finalizing the colorectal cancer study and to initiate the pancreatic cancer study. Concurrently with running the clinical studies we will advance SCO-201 making it ready for clinical trials. Finally an important milestone will be to sign additional agreements with biotech and large pharma.
You recently announced that you and co-found Jan Stenvang have extended the lock-up period for your Scandion Oncology shares with an additional three months (until October 1, 2020). Why was this important?
– Having Saniona selling their Scandion Oncology shares has resulted in some uncertainty in the market. We wanted to give a clear signal to the market that the founders have a strong believe in Scandion Oncology. I think we managed to do that.
The company’s Chairman of the Board, Dr. Peter Høngaard Andersen, recently bought 6000 shares in Scandion Oncology in a show of faith in the company. What was your reaction?
– First of all I am very happy to have Peter Høngaard as Chairman. He has a lot of experience and he always share this with the Company. In particular, Peter has a broad network within pharma and we use this network of his as a basis for our business development activities. Peter recently bought more shares in Scandion Oncology. I see this as a trust in Scandion Oncology and its management and we will do our best to create more value for our share owners.
Finally, what are your plans for the last weeks of this summer?
– So far my vacation in Denmark has consisted of several daily video conferences. However, there has also been time to be together with my children and grandchildren in our summerhouse in Northern Zealand.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev