Home Nyheter Cyxones nya ledning är på plats inför nästa fas

Cyxones nya ledning är på plats inför nästa fas

Cyxones nya ledning är på plats inför nästa fas

3 juli, 2020

Under första halvåret 2020 har Malmöbolaget Cyxone stärkt sin ledningsgrupp med en ny COO och en ny vd. Genom befintliga och nya samarbeten har bolaget även börjat utforska utvidgade och nya indikationsområden, samtidigt som man fokuserar på att driva de kliniska utvecklingsprogrammen mot nästa fas. Marknadens uppskattning av bolagets arbete belönade aktien med en nästan 50-procentig kursuppgång under årets sex första månader.
First North-noterade bioteknikbolaget Cyxone utvecklar immunmodulerande läkemedel mot autoimmuna sjukdomar. Bolaget har ambitionen att möta ett utbrett medicinskt behov och förbättra patienternas livskvalitet med effektiva, säkra och skonsamma behandlingar. I Cyxones pipeline ingår två kliniska projekt, Rabeximod mot ledgångsreumatism (RA) och T20K mot multipel skleros (MS).

Stärkt ledning

Under året har Cyxone stärkt sin ledningsgrupp med flera rekryteringar. I januari utnämndes Malin Berthold till Chief Operating Officer (COO) med uppgift att driva det prekliniska och kliniska utvecklingsarbetet. Läs BioStocks intervju med Malin här.
Den första juni anslöt även Tara Heitner som Cyxones nya vd. Kanadensiska Tara kom till bolaget med ett internationellt nätverk och lång erfarenhet av life science-sektorn både genom vetenskapligt arbete och genom affärsutveckling i ett flertal olika bolag världen över. Läs mer om Tara Heitner här.
Rekryteringen innebar även att Ola Skanung kunde återgå till sin roll som CFO i bolaget, efter en period som tillförordnad vd.
En stor del av arbetet under våren har varit inriktat på att förbereda läkemedelskandidaterna för nästa kliniska steg i utvecklingen.

T20K – en skonsam och långsiktig MS-behandling

Kandidaten T20K tas fram som en ny oral behandling och är riktad mot en typ av multipel skleros (MS) som drabbar en stor andel av MS-patienterna och som innebär att sjukdomen kommer i skov. Läkemedelskandidaten utvecklas för att kunna bromsa eller förhindra sjukdomsutvecklingen, samtidigt som den förväntas ge upphov till färre biverkningar jämfört med dagens läkemedel.
Den orala formuleringen är något som efterfrågas av många patienter då de föredrar att ta tabletter eller kapslar för att slippa injicera med sprutor. Cyxone har under våren inlett studier som ska undersöka hur T20K tas upp och bryts ner i mag-tarmkanalen för att få vägledning om hur bolaget ska gå vidare i val av oral beredning och formuleringspartner. Utvecklingen av en tablett eller kapselform ses även som värdehöjande av potentiella affärspartners.

Utökat patentskydd för T20K

Malin Berthold, COO, Cyxone

Under mars meddelade Medicinska Universitetet i Wien att man skickat in en ansökan om utökat patentskydd avseende den teknologi som T20K baseras på. Den nya ansökan innebär att Cyxones patentskydd utökas, både vad gäller terapeutiska möjligheter och patentets livslängd.
Medicinska Universitetet i Wien bedriver forskning på området och har funnit möjligheter till fler resultat som Cyxone kan utnyttja i framtiden i sin läkemedelsutveckling. Även om Cyxone inte äger patentet, har bolaget exklusiva rättigheter att tillämpa de aktuella substanserna som omfattas av patentet. Bolaget har dock inga åtaganden att betala licensavgifter eller royalties på framtida läkemedelsförsäljning, utan alla eventuella intäkter tillfaller Cyxone.
Ansökan kommer att bli offentlig under våren 2021, men forskningen fortgår och man har möjlighet att lägga till data och material fram till dess. För att inte begränsa möjligheterna vill Cyxone i dagsläget inte uttala sig om detaljerna i det dataunderlag som skickats till patentverket.
Patentansökan innebär också ett nytt prioritetsdatum, vilket i praktiken betyder att det ursprungliga patentet har förlängts med åtta år och gäller nu fram till 2040, vilket är en väsentlig tidsperiod för ett nytt läkemedel på marknaden.

Rabeximod mot fas IIb

Cyxones längst avancerade projekt är First-in-Class-kandidaten Rabeximod som utvecklas mot ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA) och som nu förbereds inför en kommande fas IIb-studie. I januari beslutade Cyxone att beställa ny rabeximod-substans för att få så goda förutsättningar som möjligt inför studien som planeras starta under Q1 2021.
Beställningen var planerad men tidigarelades något, för att undvika förseningar i ett senare skede av processen. Tillverkningen av den nya substansen är igång och ska sedan formuleras till kapslar innan formella ansökningar om tillstånd att inleda den kliniska studien kan skickas till myndigheterna i de tilltänkta studieländerna. De etiska kommittéerna i flera av de berörda länderna har redan givit sitt godkännande.

Tara Heitner, vd Cyxone

Samarbetsavtal och nya patentansökningar

Verksamheten i Cyxone är dock inte begränsad till de kliniska programmen. I juni meddelade bolaget att man träffat samarbetsavtal med uppfinnaren Kalev Kask om att ta fram ett läkemedel för behandling av symtom som kan uppstå vid Covid-19. Cyxone kommer att äga alla framtida immateriella rättigheter samt stå för utvecklingskostnaderna. Kalev Kask har, å sin sida, rätt att påkalla en riktad nyemission av Cyxone-aktier till honom själv eller en av honom utpekad investerare, motsvarande högst cirka 21 Mkr. Rätten att påkalla emissionen gäller fram till den 1 oktober 2020.
I juni meddelade Cyxone även att man ansökt om fyra nya patent för att skydda nya innovativa resultat. Bolaget var i övrigt fåordigt i samband med meddelandet och hänvisade till senare informationstillfällen. Liksom för T20K-ansökan vill man inte äventyra det sekretessbelagda datamaterialet som ligger till grund för patentansökningarna.

Kraftigt kurslyft i aktien

Även om Cyxones verksamhet inte har påverkats nämnvärt av coronapandemin, har bolagets aktiekurs följt med i de stora börsrörelser som krisen har orsakat. Liksom resten av marknaden träffades lågpunkten i mitten av mars, men sedan dess har Cyxones aktie stigit stadigt. Under årets första sex månader steg aktien med totalt 49 procent.
Med den nya ledningen på plats före halvårsskiftet tar nu Cyxone sats mot resten av året, med ett fortsatt förberedelsearbete inom de kliniska programmen och nya lovande samarbetsformer.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev