Home Nyheter RhoVac stärker styrelsen med finansproffs

RhoVac stärker styrelsen med finansproffs

PolarCool Q4

RhoVac stärker styrelsen med finansproffs

2 juni, 2020

Nyligen valdes Lars Höckenström in som ledamot i bioteknikbolaget RhoVacs styrelse. Med en lång karriär inom finanssektorn kommer Höckenström att bidra med ett nytt perspektiv till styrelsearbetet. BioStock fick en pratstund med finansmannen där han berättar mer om sina tankar kring RhoVacs förutsättningar.
Vid RhoVacs årsstämma den 12 maj återvaldes den sittande styrelsen med Gunnar Gårdemyr vid klubban. Därtill utsågs även Lars Höckenström till ny styrelseledamot i bolaget, som för närvarande genomför en fas IIb-studie med sitt cancervaccin RV001. Med en civilekonomexamen från Stockholms universitet i grunden har Höckenström spenderat de senaste 35 åren inom finanssektorn. Han har jobbat som analytiker, varit finansiell rådgivare vid såväl publika som privata transaktioner samt sysslat med fondförvaltning och drivit bolag.
Ta del av den senaste statusuppdateringen för RV001-projektet här

Lars Höckenström, styrelseledamot RhoVac.

Gedigen karriär inom finanssektorn med insikt i life science

Idag innehar Höckenström flera styrelsepositioner, bl.a. i Devyser Holding – som arbetar med diagnostiska kit för DNA-testning inom onkologi, reproduktiv hälsa och ärftliga sjukdomar – och Guard Therapeutics International – som utvecklar läkemedel inom området oxidativ stress med kandidaten ROSgard mot akuta njurskador.
Lars Höckenström är alltså välbekant med både life science-sektorn och onkologisfären sedan tidigare och är den första med en grundmurad erfarenhet från finansbranschen att sluta sig till RhoVacs styrelse. Han har t.ex. medgrundat både Aragon Fondkommission och Naventus Corporate Finance, där han än idag är Senior Advisor. Han har tidigare även arbetat som analytiker på Pareto Securities/Öhman FK, varit Head of Research på Matteus FK, Senior Advisor på Stockholm Corporate Finance, Investment Manager på Core Ventures samt analytiker och portföljförvaltare på Catella Kapitalförvaltning.

Kommenterar RhoVacs förutsättningar och framtid

BioStock kontaktade Höckenström för att prata mer om hans tidigare erfarenheter och vilka perspektiv han kommer kunna bidra med i RhoVacs styrelsearbete.
Lars, du har omfattande erfarenheter som finansiell analytiker och rådgivare, men också från bolagsledning och -styrning. Vilka är de främsta lärdomarna du tar med dig från din hittillsvarande karriär?
– Främst blir det naturligt att ta med sig de finansiella aspekterna på verksamheten, d.v.s. den finansiella utvecklingen och se till att säkerställa att det hela tiden finns en finansiell handlingsberedskap, då RhoVac ju är ett utvecklingsbolag och därför har negativa kassaflöden.
– Förståelsen för hur sekundärmarknaden fungerar över tid är också bra att ha med sig i bagaget.

»RhoVac är det enda företaget i världen som har avancerat en RhoC-målterapi till klinisk fas.« – Lars Höckenström, ny styrelseledamot i RhoVac 

Är styrelseposten din första bekantskap med RhoVac eller hur kom du först i kontakt med bolaget?
– Nej, första kontakten skedde i samband med den företrädesemission som bolaget genomförde i juni förra året.
Vad var det som lockade dig att gå in som styrelseledamot i RhoVac?
– Området immunonkologi inom cancerterapi är väldigt hett och RhoVac är det enda företaget i världen som har avancerat en RhoC-målterapi till klinisk fas.
Med tanke på din bakgrund, vilka aspekter tror du är avgörande för investerare som intresserar sig för bolag i RhoVacs kategori?
– Främst har man ju koll på de studier som genomförts och de studieresultat som uppnåtts. I RhoVacs fall har ju dessa varit väldigt lovande.
– Vidare följer man naturligtvis den nu pågående mulitcenterstudien där behandlingseffekten studeras mer nogsamt. Resultaten av den kommer generera ett enormt intresse.
Hur anser du att RhoVac uppfyller dessa kriterier idag?
– Mycket väl!

»Det kommer bli avgörande att den nu pågående fas IIb-studien visar det vi vill visa […]. Vid ett positivt studieutfall ligger vägen öppen för RhoVac att ingå partneravtal med Big Pharma, med allt vad det för med sig.«

Hur bygger och realiserar man värde, enligt dig, i ett bioteknikbolag som RhoVac och vad kan du och styrelsen göra för att säkerställa att ni når dit?
– Styrelsens uppgift är att säkerställa att studierna designas på vederhäftigt sätt. Genom konklusiva resultat skapas ju värde i projektet, och därigenom i bolaget, som kommer aktieägarna till godo.
Avslutningvis, vad kommer enligt dig att avgöra om RhoVac blir en framgångssaga?
– I första skedet kommer det bli avgörande att den nu pågående fas IIb-studien visar det vi vill visa, d.v.s. signifikant reducerad PSA-progression i den aktiva behandlingsgruppen (som får RV001) jämfört med kontrollgruppen. Vid ett positivt studieutfall ligger vägen öppen för RhoVac att ingå partneravtal med Big Pharma, med allt vad det för med sig.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev