Home Nyheter Fluicell – pionjärer inom encellsteknologi

Fluicell – pionjärer inom encellsteknologi

Fluicell – pionjärer inom encellsteknologi

30 april, 2020

Just nu revolutionerar encellsteknologi hur sjukdomar studeras och anses därför vara en av de främsta innovationerna inom biomedicin under de senaste åren. Fluicell, ett bioteknikbolag baserat i Mölndal, har varit ledande inom fältet sedan 2012 då man lanserade sin första produkt, BioPen, ett verktyg utformat för hantering av enskilda celler. Här tittar BioStock närmare på varför encellsteknologier spelar en så viktig roll för vårdsektorns framtid.

Den biomedicinska sektorn drivs framåt av teknologisk innovation som kan bidra till att skapa nya och bättre lösningar för allt från grundläggande forskning till upptäckt och utveckling av läkemedel. Efterfrågan på ny teknik växer ständigt i takt med en åldrande befolkning och det faktum att många sjukdomar och hälsoproblem fortfarande är obotliga, och i vissa fall, helt saknar behandling.
En viktig innovation under de senaste åren har varit förmågan att replikera och synliggöra enskilda celler i deras naturliga mikromiljö. Genom att replikera detta i ett laboratorium är det möjligt för forskare att undersöka sjukdomsmekanismer och beteende på cellnivån. Detta innebär ett helt nytt djup av förståelse för hur sjukdomar fungerar samt nya sätt att utveckla mer precisa behandlingar.

Läkemedelsupptäckt i ett nötskal

Att utveckla nya läkemedel kräver många års forskning och test i prekliniska och kliniska studier. För att optimera flödet i dessa studier är det avgörande att tidigt identifiera sjukdomsprocesserna. Vilka är de molekylära mekanismerna som påverkas mest i våra celler under en sjukdom? Hur kan vi förhindra att dessa mekanismer manipuleras av en patogen, cancer eller något annat som orsakar sjukdom?

Många av svaren kan vi hitta genom att imitera ett sjukdomstillstånd så exakt som möjligt i labbet genom in vitro– och in vivo-analys med test i respektive cell- eller djurmodell. Bättre förståelse och analys i dessa tidiga utvecklingsstadier torde göra det lättare att sedan replikera resultaten vid studier i människa som medför en mer omfattande analys i den slutliga målgruppen.

Encellsteknologins uppgång

Att förstå hur varje cell svarar är dock bara det första steget. Celler existerar normalt sett i ett komplext samspel med sin omgivning, inklusive andra celler. Om man kan etablera verktyg för att undersöka celler i deras naturliga miljö bör det leda till flera potentiella fördelar i upptäckt och utveckling av läkemedel; till exempel är det en viktig aspekt av att testa potentiella nya behandlingar under utveckling, eftersom det ger forskarna en mer övergripande bild av vilka effekter substanser skulle ha på patienter. Därmed minskar man risken för misslyckande i kliniska prövningar.

Enligt Research and Markets uppskattades den globala marknaden för encellsanalyssteknologi vara värd 2,1 miljarder USD under 2019 och förväntas växa med 17,8 procent per år mellan 2019 och 2025. Rapporten nämner tekniska framsteg i produkter för encellsanalys, ökning av statlig finansiering för cellbaserad forskning, breda tillämpningar av encellsanalys inom cancerforskning, allt större fokus på individualiserad medicin samt den ökande incidensen och prevalensen av kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar som några av de viktigaste faktorerna bakom tillväxten.

I en rapport från Global Innovation Index (GII) från 2019 listade dessutom Francis Collins, chef för National Institutes of Health (NIH), encellsanalys som en av de tio främsta teknikerna som sannolikt kommer att revolutionera sjukvården under det kommande decenniet. Collins pekade särskilt på ett kommande behov av att förnya och etablera tekniker för utredning av cellers respons och beteenden i dess naturliga miljö.

Fluicell är pionjärer inom encellsteknologi

Fluicell är ett tvärvetenskapligt bioteknikbolag som utvecklar verktyg för encellsforskning inom life science. När bolaget grundades 2012 var det ett av de första att äntra fältet och bolagets portfölj har sedan dess vuxit till att numera bestå av tre innovativa produkter: BioPen, Dynaflow och Biopixlar.

Grunden för Fluicells arbete ligger i konceptet att celler behöver studeras på individnivå utan att tas ur sin naturliga miljö. Att behålla miljön och cell-till-cell-kommunikationen i ett så naturligt tillstånd som möjligt, bör leda till en bättre imitation av de naturliga cellulära svaren. Utifrån detta skapade Fluicell BioPen, ett mikrofluidisk verktyg som kan administrera substanser, t.ex. potentiella behandlingar, till ett mycket litet och specifikt cellprov för att studera exakt hur dessa celler skulle kunna reagera. BioPen är det första verktyget i sitt slag inom life science-sektorn och används världen över av ledande universitet och life science-laboratorier. Detta gör Fluicell till pionjärer inom området för encellsteknik.

Fluicells vd, Victoire Viannay, har även hon en stark tilltro till potentialen hos encellsteknologi och hade detta att säga om varför arbetet med denna teknik är så viktigt:

»The single-cell perspective is not only important for understanding biology from the ground up. It also has great potential in the construction of intricate tissues for regenerative medicine. Working on a single-cell levels also enables the use of scarce patient material providing a framework for precision medicine.«

Läs mer om Fluicell och bolagets mikrofluidiska teknologi här.
I bolagets senaste video diskuterar Victoire Viannay och Fluicells CTO Gavin Jeffries vikten av Fluicells arbete och det faktum att bolagets produkter påverkar både läkemedelsindustrin och forskningsindustrin. Se videon här.

Att stärka forskarsamfundet

Med sitt breda fokus på encellsteknologier har Fluicells produkter en stor tillämpningspotential som inkluderar onkologi, farmaceutisk FoU och klinisk läkemedelsutveckling.

Victoire Viannay betonar att även om Fluicell inte är direkt involverat i behandling eller botande av sjukdomar, spelar bolaget en viktig roll i att ge forskare möjlighet att förbättra människors hälsa genom att utveckla de verktyg som behövs för upptäckt och utveckling av nya, innovativa läkemedel. Inte nog med det, utan tack vare bolagets tidiga entré på området anses Fluicell vara en pionjär inom encellsteknologi, och det kommer att bli spännande att följa bolagets innovativa potential och inverkan på sjukvårdssektorn under de kommande åren.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev