Home Nyheter Xbrane tar in 146 Mkr i riktad emission

Xbrane tar in 146 Mkr i riktad emission

Xbrane tar in 146 Mkr i riktad emission

20 maj, 2020

Efter att marknaden stängde igår offentliggjorde biosimilarsbolaget Xbrane sin avsikt att genomföra en riktad emission. Idag på morgonen meddelade man sedermera att en emission om 146 Mkr genomförts och att deltagarna är ett antal institutionella investerare inklusive TIN Fonder, Swedbank Robur Ny Teknik, Swedbank Robur Medica samt partnern STADA Arzneimittel.
Biosimilarsbolaget Xbrane ingick i början av månaden, tillsammans med partnern STADA Arzneimittel, ett exklusivt licensavtal med Bausch + Lomb avseende marknadsföring och kommersialisering av ögonläkemedlet Xlucane i Kanada och USA. Marknaderna utgör mer än hälften av den globala målmarknaden för produkten och Xbranes vd Martin Åmark berättade för BioStock att Bausch + Lombs goda rykte, starka varumärke och befintliga försäljningsinfrastruktur i USA och Kanada väntas leda till att produkten snabbt kan ta betydande marknadsandelar efter lansering, som planeras till 2022. Läs mer.

Martin Åmark, vd Xbrane Biopharma

Riktad emission om 146 Mkr

Idag kom alltså ytterligare positiva besked för Solna-bolaget som nu genomfört en riktad nyemission av 3,85 miljoner aktier motsvarande cirka 146 Mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen i den riktade emissionen fastställdes till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det innebär en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen under de 30 senaste handelsdagarna på Nasdaq Stockholm, och 17 procents rabatt jämfört med torsdagens stängningskurs på 45,70 SEK. Emissionen innebär en utspädning om cirka  20 procent.
Enligt bolagets rapport för det första kvartalet uppgick likvida medel till 84,5 Mkr på balansdagen. Det aktuella kapitaltillskottet innebär att Xbrane nu har tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för att både slutföra den pågående pivotala fas III-studien och ansöka om marknadsgodkännande för kandidaten, samt avancera bolagets övriga portfölj, t.ex. Xcimzane (originalläkemedel Cimzia) och Xdivane (originalläkemedel Opdivo).

Flera tunga institutionella investerare

Deltagarna i den riktade emissionen var namnkunniga internationella och inhemska investerare. Bolaget fick nytt förtroende från de befintliga storägarna Serendipity Group, Swedbank Robur Medica och STADA Arzneimittel, men lockade också nya sådana genom t.ex. TIN Fonder och Swedbank Robur Ny Teknik.
Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiverar bolaget med att man genomfört en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning som, till fördelaktiga villkor, säkrat bolagets fortsatta expansion samtidigt som det ytterligare diversifierat aktieägarbasen.

Vd kommenterar

Martin Åmark, vd för Xbrane, kommenterade beskedet om den riktade emissionen:

»Vi är mycket nöjda över att annonsera en riktad emission som tillför Xbrane nya aktieägare som TIN fonder och Swedbank Robur Ny Teknik till Xbrane och vi är tacksamma över stödet från existerande aktieägare som STADA, Swedbank Robur Medica och Serendipity Group. Intresset för Xbrane är en funktion av att vi nu med stormsteg närmar oss lansering av vår ledande biosimilarkandidat Xlucane tillsammans med våra noggrant utvalda partners STADA och Bausch + Lomb. Kapitalet från denna emission gör att vi, utöver att slutföra fas III-studien med Xlucane och ansöka om marknadsgodkännande, kan accelerera utvecklingen av vår portfölj av biosimilarkandidater.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev