Home Nyheter Interimsdata från Alligator på AACR satte fart på aktien

Interimsdata från Alligator på AACR satte fart på aktien

Interimsdata från Alligator på AACR satte fart på aktien

5 maj, 2020

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience presenterade nyligen sin finansiella status i samband med delårsrapporten för första kvartalet. Alligator är också aktuella efter att ha valts ut att presentera interimsdata från sin fas I-studie med sin läkemedelskandidat ATOR-1015 på den vetenskapliga konferensen AACR. Den lovande resultatavläsningen satte fart på aktiekursen under veckan som gick.
Lundabaserade Alligator Bioscience, som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer, blev utvalda att presentera på American Association for Cancer Researchs årliga vetenskapliga konferens (AACR) som ägde rum under 27-28 april. Bolaget avgav även veckan dessförinnan en finansiell uppdatering i samband med delårsrapporten för första kvartalet.

Fokus på kliniska projekt

Med Q1-rapporten visade Alligator att med de tidigare aviserade minskningarna av investeringarna i icke-klinikrelaterade aktiviteter, samt den tjugoprocentiga neddragningen av personalstyrkan, kommer kassan om cirka 200 Mkr att räcka för att driva de kliniska projekten fram till det fjärde kvartalet 2021. Med kassabehållningen och den finansiella planen utlagd, kan Alligator fokusera på att driva sina projekt i klinisk fas. Läs mer om åtgärderna i en tidigare BioStock-artikel.

Bispecifika ATOR-1015

Ett av Alligators projekt är utvecklingen av den bispecifika antikroppen ATOR-1015, där avsikten är att utveckla ett läkemedel som förutom att uppnå klinisk effekt, även ska lösa de allvarliga problem med biverkningar som föreligger med dagens immunterapier.
Kandidaten ATOR-1015 binder till två immunmodulerande receptorer, dels till checkpoint-receptorn CTLA-4, vars kliniska effekt är validerad sedan tidigare, och dels till den co-stimulerande OX40 som leder antikroppen till tumörområdet. Genom den dubbla funktionen hos läkemedelskandidaten är Alligators ambition att uppnå en högre klinisk effekt men med lägre biverkningar.

Lovande interimsdata

ATOR-1015 befinner sig i klinisk fas I mot spridd cancer sedan i mars 2019, totalt ska studien omfatta 53 patienter. Det primära målet är att undersöka säkerhet och tolerabilitet för att kunna komma fram till en rekommenderad dosnivå för den kommande fas II-studien. Sekundära mål för studien är farmakokinetiska egenskaper, immunogenicitet och klinisk effekt.
Alligator presenterade interimsdata från sin fas I-studie med den bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015 i spridd cancer. Studien visar att kandidaten är väl tolererad för doser upp till 400 mg och att ingen dosbegränsande toxicitet har observerats.  Upplevda biverkningar har varit milda och övergående med grad 1 eller 2 på en femgradig skala och var mestadels infusionsrelaterade.
Presentationen av fas I-studien handlade om tidiga data och efter avläsningen har studien fortsatt enligt plan och för närvarande utvärderas doser om 600 mg.

Ny fas Ib-studie planeras för ATOR-1015

Inom ramen för fas I-studien planerar Alligator för en fas Ib-monoterapistudie med ATOR-1015, där man förväntar sig att resultat ska kunna utläsas redan under andra halvåret 2021.
Fas II-kombinationsstudien med kandidaten i malignt melanom är planerad att inledas under första kvartalet 2021.

Prestigefylld presentation

Alligator presenterade sina tidiga fas I-data vid den årliga konferensen AACR, där världens ledande cancerforskare samlas och diskuterar och presenterar de senaste vetenskapliga rönen. I år hålls konferensen i ett digitalt format p.g.a. den rådande pandemin och presentationen finns tillgänglig på eventets hemsida.
Att få möjlighet att få presentera vid den högprofilerade konferensen är ett prestigefyllt uppdrag och innebar en utmärkt möjlighet för Alligator att ytterligare sprida kunskap om sitt projekt och sin teknologi.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

»Vi är mycket stolta och glada att vår studie har valts ut för presentation. Våra lovande resultat hittills visar att ATOR-1015 kan ges på ett säkert sätt. ATOR-1015 har potential att vara minst lika effektiv som den behandling som idag finns tillgänglig för dessa patienter med med betydligt färre biverkningar« – Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Svängig aktieutveckling under 2020

Liksom övriga börsen har Alligator-aktien drabbats kraftigt av effekterna av Covid-19-pandemin. Jämfört med kursen 10,54 kr, som var årets första notering, föll aktien med mer än 50 procent under börsturbulensen i mars och nådde noteringen 4,62 kr. Därefter har aktien återhämtat sig betydligt och handlas för närvarande i cirka 8,20 kr. Alligatoraktiens kursgraf har inte varit unik, börsen som helhet har uppvisat samma utveckling som Alligator och marknaden har under våren som bekant varit präglad av stor generell osäkerhet.
Med ett uttalat fokus, minskade kostnader och en stabil kassa finns, trots det osäkra omvärldsläget, goda förutsättningar för att Alligator ska kunna driva sina projekt framåt i den takt man har planerat. Nyheten om de tidiga fas I-resultaten väckte investerarnas intresse och aktien återfanns bland förra veckans vinnare bland Stockholmsbörsens life science-bolag.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev