Home Nyheter Iconovo i samarbete med Malmö Universitet

Iconovo i samarbete med Malmö Universitet

Iconovo i samarbete med Malmö Universitet

29 maj, 2020

Iconovos expertis när det gäller att utveckla inhalatorer och inhalationsplattformar för behandling av luftvägssjukdomar har varit nyckeln till att bolaget lyckats ingå flera viktiga samarbeten. Det senaste kom i form av ett forskningssamarbete med Biofilms – Research Center for Biointerfaces vid Malmö Universitet och det svenska bioteknologibolaget Nanologica med syftet att utveckla en inhalationsplattform baserad på porösa läkemedelsbärare. Samarbetet kan leda till ett genombrott för inhalationsterapier.
Lunginfektioner orsakade av Mycobacterium tuberculosis, bakterierna som är boven bakom tuberkulos (TB), beräknas leda till 5 000 dödsfall varje dag världen över. Den största terapeutiska utmaningen vid behandling av sjukdomen är att leverera en tillräckligt hög läkemedelsdos till det infekterade området i lungan. I de flesta fall rekommenderas inhalationsterapier, men att nå tillräckligt höga doser är fortfarande en knäckfråga.

Ny plattform med sikte på förbättrad TB-behandling

Forskare vid Malmö Universitet arbetar med ett projekt som syftar till att utveckla en förbättrad plattform för läkemedelsadministration som kan komma till rätta med problemet med läkemedelsadministration i lungan, inte bara för att behandla tuberkulos, utan också andra typer av sjukdomar som kräver lokaliserad administration av läkemedel till lungorna. För att nå dit ska man inom projektet designa en ny teknikplattform för porösa läkemedelsbärare som ska möjliggöra effektivare inandning av antibiotikamolekyler. Den nya tekniken för läkemedelsleverans kommer sedan att användas för att administrera läkemedel till lungorna på ett säkert och effektivt sätt.
Ett effektivt inhalerbart läkemedel behöver formuleras som ett torrpulver och administreras genom en lämplig torrpulverinhalator. Malmö universitet har därför anslutit två starka, svenska samarbetspartners till projektet som ska leverera på dessa fronter. Nanoteknologibolaget Nanologica kommer att tillhandahålla sin expertis kring porösa läkemedelsbärare – ett molekylärt drug delivery-system genom vilket man kan uppnå och upprätthålla den önskade läkemedelskoncentrationen. Medicinteknikbolaget Iconovo kommer å sin sida att bidra med sin omfattande erfarenhet inom området för torrpulverinhalatorer och effektiva torrpulverformuleringar.

Projektet, som finansieras av KK-stiftelsen, förväntas pågå i tre år och nästa steg blir att rekrytera en post doc-forskare.

Ännu ett samarbete för Iconovo

Detta är dock inte det första TB-fokuserade samarbetet för Iconovo. I slutet av 2018 tecknade inhalatorspecialisten ett avtal med McMaster University i Kanada avseende en gemensam utveckling av ett TB-vaccin. Enligt avtalet ska vaccinet administreras med hjälp av Iconovos unika endos-inhalator ICOone. Projektet pågår fortfarande och väntas fortsätta till och med 2021. Läs mer.
Sammantaget är det nya samarbetet ännu ett tecken på att Iconovo är högt ansett bland forskare och läkemedelsutvecklare, inte minst med tanke på att bolaget har säkrat ett flertal partnerskap de senaste två åren. För Iconovos del väntas dessa samarbeten bidra till ett breddat kontaktnät, öppna för ytterligare samarbetspartners och inte minst en möjlighet att utveckla inhalationsprodukter inom nya områden och därigenom bredda sitt marknadserbjudande.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev