Home Nyheter Fluicells Q1-rapport indikerar fortsatt expansion

Fluicells Q1-rapport indikerar fortsatt expansion

Fluicells Q1-rapport indikerar fortsatt expansion

18 maj, 2020

När Fluicell nyligen publicerade sin Q1-rapport stod det klart att det svenska encellsteknologibolaget fått en lovande start på 2020. Försäljningssiffrorna vittnade om ett starkt första kvartal med ytterligare expansion i sikte, både tack vare det breda utbudet av innovativa produkter som bolaget marknadsför och dess nyetablerade CRO-aktiviteter.

Encellsteknologi håller på att revolutionera sjukvårdssektorn genom att tillhandahålla forskare och läkemedelsutvecklare med nödvändiga verktyg för att både upptäcka och testa nya läkemedel på ett effektivare och snabbare sätt. I takt med att tekniken vidareutvecklas ökar också efterfrågan i takt med att alltfler bioteknikbolag och forskningsinstitutioner riktar uppmärksammar möjligheterna med encellsteknologi.

Global räckvidd

Ett av de bolag som rider på denna trendvåg är Fluicell, ett svenskt bioteknikbolag som anses banbrytande inom encellsteknologi tack vare sin första produkt, BioPen. BioPen-verktyget baseras på mikrofluidik och kan selektivt administrera aktiva substanser till små grupper av celler, eller till och med till enskilda celler, vilket tillåter analyser som kan ge detaljerad kunskap om livets grundläggande byggstenarna. Läs mer.

Efter att ha utvecklat BioPen har Fluicell tagit fram ett brett sortiment av produkter som idag säljs till en bred kundbas, inklusive stora läkemedelsföretag som Novartis, tunga akademiska institutioner som universiteten i Oxford och Cambridge, samt stora forskningsanläggningar som NIH. Bolagets globala räckvidd är en tydlig indikation på Fluicells starka rykte som en av de främsta innovatörerna inom biotekniksfären.

Stark försäljning under Q1

När Q1-rapporten publicerades i början av maj stod det klart att det finns en stark efterfrågan på Fluicells produkter vars breda applikationspotential inkluderar onkologi, farmaceutisk FoU och klinisk läkemedelsutveckling. Bolagets nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 1,25 Mkr, en ökning med 62 procent jämfört med samma period i fjol.

I siffran ryms dock inte Fluicells senaste affär som bestod av en order från University of Canterbury, Nya Zeeland, avseende bolagets senaste produkt – 3D-bioprintern Biopixlar. Enbart denna enskilda order är värd 50 000 USD, motsvarande nästan 500 000 SEK.

Breddad marknadspotential

Försäljningstakten förväntas heller inte avta inom den närmaste framtiden, snarare tvärt om. Så sent som i förra veckan tillkännagav Fluicell ett distributionsavtal med AXT, Australiens ledande leverantör av högteknologisk vetenskaplig utrustning för provberedning och analys för akademiska och industriella tillämpningar. Avtalet gäller distribution av såväl BioPen som Biopixlar. AXT kommer dessutom kunna dra nytta av försäljningen av Biopixlar till University of Canterbury då universitet kan användas som demonstratoinsanläggning.

Richard Trett, vd för AXT, kommenterade affären:

Som distributör av innovativa och banbrytande teknologier är vi entusiastiska över att kunna addera Fluicells produkter för encellsmanipulation och analys till vår produktportfölj. Vi är stolta över vårt bidrag till att tillgängliggöra nya teknologier för forskare i Australien och Nya Zeeland och Fluicells produktutbud passar mycket väl in i vår verksamhet. Jag är övertygad om att Biopixlar och BioPen kommer att utgöra viktiga verktyg för forskare inom läkemedelsutveckling och cellbiologi.

Med ambition att expandera

Överlag avspeglar försäljningssiffrorna från första kvartalet, och även bolagets aktiviteter efter periodens utgång, Fluicells ambitioner att expandera sin verksamhet och signifikant öka sina försäljningsintäkter framöver. Siffrorna indikerar också en vidare expansion för Fluicell givet att bolagets produkter fortsätter attrahera intresse från ett brett spektrum av aktörer.

Till exempel så har man träffat affärer för Dynaflow Resolve – bolagets sekundära plattform för jonkanaler – med det finska läkemedelsföretaget Orion, en av Nordens ledande aktörer. Dessutom såldes exemplar av BioPen till schweiziska Roche, vilketmarkerade Fluicells första försäljning av BioPen till ett topp-10 läkemedelsbolag, ett tydligt tecken på att Fluicell börjar etablera sig på den mycket lukrativa big pharma-marknaden.

CRO-aktiviteter

Ytterligare ett tecken på fortsatt expansion för Fluicell utgörs av bolagets CRO-verksamhet. Bolaget har nämligen tagit steget att utöka sina CRO-aktiviteter och erbjuder tjänster både via sin bioprinting-plattform Biopixlar och sina övriga produkter.
Under första kvartalet fick Fluicell ett nytt uppdrag från Oblique Therapeutics, ett privatägt svenskt bioteknikbolag, med målet att utveckla ett cell-printat mikrochip baserat på Biopixlars förmåga att placera celler i exakta mönster. Oblique kommer att använda mikrochipet för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel.

Det nya CRO-uppdraget understryker flexibiliteten i Fluicells Biopixlar-plattform och hur den kan integreras i bioterapeutisk utveckling. Uppdraget innebär också att bolaget tar ett ytterligare steg mot att bredda sin affärsverksamhet utöver direktförsäljning av produkter och relaterade komponenter.

Höga förväntningar på framtiden

Trots att Covid-19-pandemin har orsakat en allmän ekonomisk avmattning förväntar sig inte Fluicell att detta ska påverka bolaget i särskilt hög utsträckning. Resonemanget lutar sig på att globala investeringar i biomedicinsk FoU och läkemedelsutveckling snarare har tagit ny fart i och med pandemin, både inom den akademiska världen och i industriella sammanhang.

Vid utgången av det första kvartalet, 31 mars, uppgick Fluicells likvida medel till 9,1 Mkr. I juni aktiveras inlösenperioden för en teckningsoption i bolaget som kan ge Fluicell en kapitalinjektion i arbetet med att fortsätta etablera Biopixlar på marknaden, samt att ytterligare utveckla och skala upp försäljningen av bolagets hela produktportfölj – såväl under 2020 som framöver.

På det hela taget gör Q1-rapporten det klart att Fluicell har inlett en mycket spännande resa. Tack vare sitt innovativa produktsortiment inom encellsteknologi har Fluicell uppnått viktiga milstolpar och är på väg att bli en stor spelare inom området med sin förmåga att utrusta både stora akademiska institutioner och ledande biopharmabolagen med verktyg för att optimera deras forsknings- och utvecklingsfunktioner.
Mot bakgrund av de högt ställda förväntningarna på Fluicells affärsutveckling och kommande milstolpar ser BioStock fram emot att följa bolagets verksamhet för att se hur stor påverkan detta pionjärbolag inom encellsteknologi kan ha på framtida läkemedelsutveckling och biomedicinsk forskning.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev