Home Nyheter Genovis ess i skjortärmen

Genovis ess i skjortärmen

Genovis ess i skjortärmen

20 april, 2020

Få bolag har klarat sig helskinnade under oket av Covid-19-pandemin. Svenska Genovis tappade t. ex en tredjedel av börsvärdet mellan 1 januari till 23 mars, men aktien har sedan dess återhämtat stora delar av denna nedgång. I förra veckan publicerade bolaget sin årsrapport för 2019 och vi kan konstatera att försäljningen ökade med 75 procent för helåret. Frågan är hur bolaget står emot framgent, i dessa oroliga tider.
Backar vi bandet till kvartalsrapporten för Q3 2019 hade Genovis försäljning växt hela 20 kvartal i rad. Men i takt med att viruset SARS-CoV-2 började spridas över världen, dök i princip alla bolag på börsen under de inledande månaderna av 2020, och Genovis var inget undantag. Mellan 1 januari till 23 mars i år tappade aktien en tredjedel av sitt värde, vilket dock preliminärt verkar gå till historien som en mindre inbromsning då aktiekursen nu ser ut att återhämta sig.
Sett ur ett längre perspektiv, från början av januari 2019 till idag, 20 april 2020 (före börsens öppning), har aktien dock varit en pålitlig högpresterare med plus 220 procent och sett till de tre senaste åren är ökningen närmare 820 procent.

Målet är att lansera minst tre nya produkter varje år

Genovis kan i dagsläget erbjuda 13 olika enzymprodukter, fördelat på proteaser, glykosidaser samt en teknologi för märkning av antikroppar. Proteasmarknaden är enligt bolaget värt 120 miljoner USD årligen, medan motsvarande siffra för glykosidaser är cirka 380 miljoner USD. Därtill uppgår marknaden för märkning av antikroppar till totalt 500 miljoner USD årligen. Bolagets målmarknader har därmed ett sammanlagt värde om 1 miljard USD.
Majoriteten av bolagets affärspartners använder Genovis enzymer i analys och tester av biologiska läkemedel, från tidig FoU fram till produktion och marknadsintroduktion samt vid tillverkning för försäljning. I klartext innebär detta att enzymerna används i screeningprocesser för att välja rätt cell att producera ett läkemedel, de används även för provbehandling för analys av en antikropps bindningförmåga, monitorering och utveckling av produktionsprocess av ett specifikt biologiskt läkemedel, samt vid kvalitetskontroll under kommersiell produktion av läkemedel.
Genovis lanserar löpande – och i en nära dialog med kunderna – nya enzym och produktformat för att möta kundernas behov, med målet att lansera minst tre nya produkter varje år. Denna höga innovationstakt speglar med andra ord branschens behov av Genovis produkter.

Omfattande marknadspotential

I årsredovisningen för 2019 fastslår Genovis att de senaste årens utveckling av biologiska läkemedel, i synnerhet antikroppar, har lett till nya läkemdel som kommer patienterna till gagn. I slutet på förra året befann sig cirka 570 antikroppar i klinisk utveckling och 79 antikroppar hade godkänts för klinisk användning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Av världens tio bäst säljande läkemedel är idag åtta biologiska, en klass av läkemedel som under 2018 omsatte ca 115 miljarder USD. Denna siffra prognostiseras öka till ca 300 miljarder USD år 2025.

Genovis ess i skjortärmen

Som Genovis fastslår i årsredovisningen för 2019, så finns det tecken på att fler läkemedelsbolag vill utöka sina analyser som relaterar till processutvecklingen av läkemedelskandidater, samtidigt som fler projekt för biologiska läkemedel startas. Och när behoven av både utvecklings- och produktkapacitet ökar, prognostiseras det bli en brist på analytiska kemister.
Detta kommer ställa krav på mer automation inom läkemedelsbranschen, vilket i sin tur kan vara Genovis ess i skjortärmen, även under oroliga tider. Med andra ord lär inte behovet av automatiserade analysmetoder vid läkemedelsutveckling avstanna hos bolagets affärspartners – som bl.a. består av samtliga av 25 av världens största läkemedelsbolag – även om de just nu mattats momentant.
Om Genovis fortsätta leverera i sin nyckelaffär, och om fjolårets tecknade avtal med Thermo Fisher Scientific resulterar i något konkret, är det inte omöjligt att Genovis mål för 2020-2021, att nå upp till en försäljningstillväxt på minst 25 procent, kan bli verklighet.
Om man även lyckas säkra en uppföljningsorder inom bioprocessområdet till affären på 13 Mkr som gjordes förra året, skulle det vara ett utomordentligt starkt utropstecken. Tillkommer ytterligare fler kunder inom detta segment, ja då sitter bolaget på en veritabel royal straight flush på hand.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev