Home Nyheter Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova

Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova

Xintelas cancerprojekt tilldelas två miljoner kronor av Vinnova

30 mars, 2020

Lundabolaget Xintela avslutade förra veckan med positiva tongångar då man tilldelats 2 Mkr av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”. Bidraget, som var det högsta beloppet som beviljades, ska användas för att vidareutveckla bolagets cancerprojekt för  behandling av aggressiva cancerformer som glioblastom.
Det biomedicinska bolaget Xintela har sedan grundandet 2009 använt sin teknologiplattform för att utveckla behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer inom två primära fokusområden: ledsjukdomen artros  och hjärntumören glioblastom. För båda dessa sjukdomsområden är behovet av nya och bättre behandlingar stort och Xintelas mål är att genom sin patenterade teknologi bidra till att förbättra livet för otaliga patienter.
För behandling av artros utvecklar Xintela stamceller och har  genomfört prekliniska studier i hästar med positiva resultat och just nu förbereds en första klinisk studie i människa. Det handlar om en fas I/IIa-dosstudie som kommer att genomföras i Australien. Bolaget har också byggt en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Behandling mot glioblastom och andra aggressiva cancerformer

Det är bolagets cancerforskning som nu har belönats med två miljoner kronor från Vinnova. Prognosen för patienter med glioblastom är mycket dålig och medianöverlevnaden hos de som får standardbehandling (kirurgi, strålning och cellgifter) är endast ungefär 15 månader.
Glioblastomcellerna är mästare på att sprida sig i hjärnan och utvecklar ofta resistens mot dagens behandlingar, vilket i sin tur leder till återfall och sjukdomsprogression för patienterna. Det finns därmed ett stort och brådskande behov av nya och effektiva behandlingsformer för den här patientkategorin.
Under fjolåret öppnade Xintela också för möjligheten att expandera projektet till att även omfatta andra cancerformer utöver glioblastom. Beskedet kom efter att man gjort intressanta upptäcker om projektets potential även inom andra cancerindikationer. I Q1-rapporten 2019 nämnde vd Evy Lundgren-Åkerlund att man lämnat in en patentansökan gällande diagnostik och terapi av vissa aggressiva cancerformer inklusive bröstcancer, prostatacancer, pankreascancer och lungcancer. Läs mer.

Cancerprojektet avancerar stadigt

I cancerprojektet använder Xintela två strategier för att utveckla cancerterapi. Den ena bygger på s.k. Antibody-Drug Conjugates (ADCs), en form av målinriktad cancerbehandling som består av en integrin a10-antikropp kopplat till ett cellgift. Antikroppen i ADC-molekylen söker upp och binder till den specifika målmolekylen integrin a10 på tumörceller varefter cellgiftet dödar tumörcellen.
Den andra strategin består av integrin a10-antikroppar som i sig själv har en hämmande effekt på cancercellerna. Bidraget från Vinnova avser ADC-projektet.
Förra året kunde Xintela meddela att man nått en viktig milstolpe inom cancerprojektet. Enligt en publikation i den välrenommerade tidskriften Cancers kunde Xintela visa att en ADC där ett cellgift kopplas till en integrin α10β1-bindande antikropp, har en målsökande och celldödande effekt på glioblastomceller både i cellstudier och i en djurmodell.
Givet cancerprojektets betydande framsteg har Xintela beslutat att knoppa av det i dotterbolaget Targinta AB. Avknoppningen ska säkerställa att projektet drivs vidare på ett fokuserat och optimerat sätt och kommer att slutföras när finansieringen är säkrad.

Två miljoner kronor från Vinnova

Nu har alltså även Vinnova noterat potentialen i Xintelas cancerprojekt som tilldelas två miljoner kronor av den svenska innovationsmyndigheten, vilket är den högsta summan som kan tilldelas inom den aktuella utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”. Kriterierna för att vara aktuell för utlysningen är att projektet ska kunna resultera i nya produkter alternativt produkter som är avsevärt bättre än de som finns tillgängliga på marknaden idag. Dessutom ska projektet ha stor kommersiell potential.
I en kommentar underströk vd Evy Lundgren-Åkerlund vikten av att ha tilldelats Vinnova-bidraget i hård konkurrens:

”Det här är riktigt goda nyheter för Xintelas cancerforskning. Att vårt cancerprojekt tilldelas högsta belopp i konkurrens med ett stort antal ansökningar är en utmärkt kvalitetsstämpel av projektet.”

Pengarna ska användas till att prekliniskt utvärdera olika ADC:er i syfte att hitta en optimal ADC-kandidat för behandling av glioblastom och andra aggressiva cancerformer och kommer att bidra till att driva Xintelas cancerprojekt ytterligare ett steg närmare patienterna.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev