Home Nyheter Utökat patentskydd för T20K skapar möjligheter för Cyxone

Utökat patentskydd för T20K skapar möjligheter för Cyxone

Utökat patentskydd för T20K skapar möjligheter för Cyxone

25 mars, 2020

Malmöbaserade Cyxone är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för att behandla autoimmuna sjukdomar. En av kandidaterna i bolagets pipeline är T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros och vars utveckling nu tagit ytterligare ett steg framåt. Medicinska universitetet i Wien har nämligen nyligen skickat in en ny ansökan om utökat patentskydd gällande T20K. BioStock tog kontakt med ordförande Bert Junno för att få en kommentar.
Medicinska universitetet i Wien meddelade i måndags att man har lämnat in en ny ansökan för utökat patentskydd av läkemedelskandidaten T20K som ingår i det Malmöbaserade bioteknikbolaget Cyxones licensavtal.
Cyxone utvecklar immunmodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. I bolagets portfölj ingår för närvarande förutom T20K mot multipel skleros (MS), även Rabeximod mot ledgångsreumatism.

Cyklotidteknologi

Läkemedelskandidaten T20K baserar sig på cyklotider, ett växtbaserat protein, som tack vare sin goda orala tillgänglighet och biologiska stabilitet, kan skapa många nya strukturer inom fler än de indikationer som idag befinner sig under utveckling. Cyklotider har potential att bli en egen klass av specifika läkemedel med låg toxicitet för flera immunrelaterade sjukdomar samt cancer.

Fördelaktigare säkerhetsprofil

Cyxone utvecklar T20K till en sekundär preventiv behandling av MS. Avsikten är att patienter ska kunna påbörja sin behandling med T20K tidigt i sjukdomsskedet och under lång tid, bland annat tack vare en fördelaktigare säkerhetsprofil jämfört med de läkemedel som finns idag.
Under sommaren 2019 avslutades en första fas I-studie, First-in-Human (FiH), med T20K i Nederländerna. Resultaten var positiva då de visade att T20K har en god säkerhetsprofil i människa, d.v.s. substansen gav inte några biverkningar i de friska frivilliga. Läs mer om Cyxones T20K-projekt här.

Utökat patentskydd

Enligt Cyxones pressmeddelande innebär den nya ansökan att Cyxone stärker skyddet kring T20K för behandling av MS, fler terapeutiska möjligheter och ett nytt prioritetsdatum. BioStock kontaktade Cyxones styrelseordförande Bert Junno för att få veta mer om innebörden av den nya patentansökan.

Bert Junno, CEO Gabather
Bert Junno, ordf Cyxone

Bert, vad handlar den nya patentansökan om?
– Ansökan handlar om samma grupp av substanser som vi har patent på sedan tidigare, men nu i en utvidgad form. Medicinska universitetet i Wien, som bedriver forskning på området, har nu funnit möjligheter till fler resultat, som Cyxone i förlängningen kan använda i sin läkemedelsutveckling.
– Cyxone äger de exklusiva rättigheterna att tillämpa vad som omfattas av patentet och det är egentligen ingen skillnad från tidigare – Cyxones rättigheter utökas i samma omfattning som det nya utökade patentskyddet.
Vilka terapeutiska möjligheter uppstår för Cyxone med den nya ansökan?
– De terapeutiska möjligheterna finns inom det område som vi redan befinner oss inom. Ansökan som nu har skickats kommer att bli offentlig om ett år och eftersom forskningen pågår, har vi möjlighet att lägga till data och material fram tills dess. Därför vill vi i det här läget inte uttala oss om några detaljer för att inte begränsa möjligheterna.
Vad betyder det nya prioritetsdatumet?
– Prioritetsdatumet sätter en tidsgräns för patentet som hindrar andra aktörer att använda sig av substanserna under giltighetstiden. Det vanliga är att patentet gäller i tjugo år och det ursprungliga prioritetsdatumet var från 2012, alltså skulle det ha upphört 2032. Nu får vi ett nytt prioritetsdatum räknat från i år, vilket innebär en avsevärd förlängning av skyddet vi har idag, fram till 2040. De extra åtta åren kan vara av stort värde för ett godkänt läkemedel på marknaden.
Är det något annat du vill lyfta fram i samband med den nya patentansökan?
– Jag vill gärna förtydliga att Cyxone inte äger patentet, men vi har de exklusiva rättigheterna att tillämpa de aktuella substanserna som omfattas av patentet.
– Cyxone ska heller inte betala några licensieringsavgifter eller royalties på framtida försäljningsintäkter. Alla potentiella intäkter kommer att tillfalla Cyxone.
Avslutningsvis, hur, om alls, påverkas Cyxones utvecklingsarbete under covid-19-pandemin?
– Det är klart att det blir fler telefon- och videokonferenser och mindre resande, men hittills har vi varit förskonade mot större inverkan. Men saker och ting kan ju förändras och i så fall kommunicerar vi det.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev