Home Nyheter Tyskt universitetssjukhus utvärderar CLS produkt

Tyskt universitetssjukhus utvärderar CLS produkt

Tyskt universitetssjukhus utvärderar CLS produkt

19 mars, 2020

Lundabolaget Clinical Laserthermia Systems inledde 2020 i dur då man genomförde en företrädesemission som övertecknades med bred marginal. Detta har nu följts upp av ytterligare en god nyhet då bolaget igår meddelade att universitetssjukhuset i Magdeburg, Tyskland, utvärderar CLS TRANBERG Thermal Therapy System vilket hittills har gett positiva resultat.
CLS utvecklar produkter för bildledd laserablationsbehandling av mjukvävnad, t.ex. cancertumörer. Bolaget har dessutom utvecklad en egen metod, kallad Immune-stimulating interstitial themotherapy (imILT) som både dödar cancertumören och kan stimulera immunförsvaret till att attackera eventuella metastaser. CLS produkter kan också användas för fokal laserterapi (FLA/LITT) och det är just detta som universitetssjukhuset i Magdeburg nu har gjort.

Lasertermoterapi med hög precision

Magnetresonans (MR)-kontrollerad LITT, d.v.s. laserinducerade interstitiell termoterapi är en behandlingsmetod som är både säker och minimalinvasiv för patienten. LITT-behandling innebär att man lederin laserljus, via tunna optiska fibrer, som ska förstöra tumören. För att säkerställa att fibrerna placeras optimalt tar man hjälp av bildgivande teknik såsom t.ex. magnetresonans eller ultraljud.
Tack vare CLS TRANBERG Thermal Therapy System kan man laserbehandla tumörer och mjukvävnad med hög precision.

Utvärdering i levermetastaser

Universitetssjukhuset i Magdeburg utvärderar just nu CLS TRANBERG Thermal Therapy System för behandling av små levermetastaser. I ett pressmeddelande berättade Mats Ekelund, CSO på CLS, att man än så länge har behandlat 12 patienter med MR-kontrollerad LITT i syfte att bromsa tumörtillväxten och lindra individernas smärta. Ekelund nämnde även att patienter med primärtumörer med olika egenskaper, samt patienter med flera levermetastaser, fick laserterapi för upp till tre lesioner per behandling. Enligt vad man sett hittills har behandlingen fungerat bra och man har inte noterat några biverkningar hos de studerade patienterna.

Samarbetet fortsätter

Inom ramarna för det pågående samarbetet utvärderar nu det tyska universitetssjukhuset möjligheterna med CLS laserenhet med tillhörande instrument för behandling av ovannämnda levermetastaser och primärtumörer i levern. Samarbetet sköts av CLS tyska dotterbolag CLS GmbH och i ett uttalande framhöll CLS vd Lars-Erik Eriksson att han ser fram emot det fortsatta samarbetet:

Målet med samarbetet är att utvärdera och vidareutveckla MR-ledd laserablation med CLS innovativa produkter. Universitetssjukhuset i Magdeburg har omfattande aktiviteter och erfarenheter inom bildledd minimalinvasiv behandling av tumörsjukdomar. Samarbetet fortsätter och jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med teamet på sjukhuset

Stark start på 2020

Man kan konstatera att CLS har startat 2020 i full fart. Under perioden 20 januari – 4 februari genomförde man en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 50,3 Mkr före emissionskostnader. Dessutom tillfördes CLS cirka 12 Mkr genom de riktade emissioner som genomfördes parallellt med företrädesemissionen. Det är också värt att notera att företrädesemissionen övertecknades, med en teckningsgrad motsvarande cirka 142 procent.
Emissionslikviderna är tänkta att användas till bl.a. fortsatta kliniska studier gällande imILT och prekliniska studier där CLS metod kombineras med checkpoint-hämmare. Hör vd Lars-Erik Eriksson berätta mer om hur likviden ska användas i en intervju gjord i BioStocks studio i januari.

Blickar framåt med självförtroende

CLS vilar inte heller på lagrarna när det gäller sin produktutveckling och under året planerar man att introducera en ny MR-integrerad termometrimjukvara på marknaden. Mjukvaran är speciellt utformad för att ge exakt monitorering, temperaturmätning i realtid och beräkning av behandlad vävnad samtidigt som behandlingsproceduren utförs. Syftet är att uppnå exakt behandling med hög precision och kontroll.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev