Home Nyheter Saniona nära avläsning av fas II-data

Saniona nära avläsning av fas II-data

Saniona nära avläsning av fas II-data

12 mars, 2020

Saniona närmar sig med stormsteg två viktiga milstolpar, dels fas II-resultat från den kliniska studien i hypotalamisk fetma under Q2, dels start av fas IIb i Prader-Willis syndrom under H2. Den allmänna börsoron har pressat aktien på sistone, men de kliniska data som hittills har presenterats ser lovande ut för den vidare utvecklingen och kommersialiseringen av de två allvarliga ätstörningssjukdomarna.
Saniona kunde under 2019 presentera viktiga framsteg med läkemedelskandidaten Tesomet i Prader-Willis syndrom (PWS). Styrkta av positiva fas IIa-resultat som visade att en dos om 0,25 mg per dag minskar vikt, BMI och hyperfagi eller hungerkänslor i indikationen, ångar bolaget på mot fas IIb/III under andra halvan av 2020.

Resultat i HO väntas under Q2

Den närmaste väntade och kommunicerade katalysatorn i Saniona är dock de första resultaten från den dubbelblinda delen av den kliniska fas IIa-studien med Tesomet för hypotalamisk fetma (HO). Under Q4 2019 rekryterades den sista patienten i studien och under andra kvartalet 2020, det vill säga inom kort, sker dataavläsningen från denna studie.

Lanseringen av fetmaläkemedlet Tesofensine

Slutligen vad gäller väntade milstolpar i år så avser Sanionas partner Medix att lansera fetmaläkemedlet tesofensine i Mexiko under 2020. Saniona har rätt till tvåsiffrig royalty på produktförsäljningen, och enligt Sanionas grundare och CSO, Jørgen Drejer bör detta omedelbart efter marknadsentré generera intäkter till Saniona. Läs mer i en intervju med Drejer från 21 februari här.

Utvecklingen skall ske internt för att maximera aktieägarvärde

I början på året antog bolaget en ny finansieringsplan som består av flera delar. Den danska kapitalförvaltaren Formue Nord har tecknat 1 miljon nya aktier i Saniona till priset av 25 kr per aktie och har även upprättat en lånefacilitet om 25 Mkr till Saniona. Den andra delen av den nya finansieringsplanen är en företrädesemission av units till befintliga aktieägare.
Dessa units består av tre teckningsoptioner, fördelat på tre nyttjandeperioder. För TO 1 är denna period 11–25 maj 2020, för TO2 gäller 7–21 september 2020, samt 6–20 april 2021 för TO 3. Teckningskursen är dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor. I intervjun med BioStock under februari sa CSO Jørgen Drejer att bolaget förväntar sig att kunna leverera betydande triggers före varje teckningsperiod inleds.
Om övertygande data kan presenteras i HO och om pivotala fas IIb/III-studier planenligt kan inledas i blockbusterindikationen PWS, samt om intäkter kan erhållas från försäljningen av Tesofensine under 2020, torde bolaget ha goda förutsättningar att fortsätta utveckla sina kandidater internt och därmed maximera aktieägarvärdet.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev