Home Nyheter Lipidors vd om studieframgången i fas III

Lipidors vd om studieframgången i fas III

Lipidors vd om studieframgången i fas III

31 januari, 2020

Lipidor kunde nyligen presentera positiva fas III-data för sin första läkemedelskandidat AKP01 som kan bli startskottet för en ny generation av hudläkemedel mot psoriasis, med potential inom ytterligare sjukdomar. Den framgångsrika fas III-studien är bolagets viktigaste milstolpe sedan börsnoteringen i höstas och en relativt ovanlig företeelse bland svenska innovationsbolag i läkemedelssektorn. BioStock träffade vd Ola Holmlund som här kommenterar resultaten och bolagets planer framåt.

Ola Holmlund, vd Lipidor

Ola Holmlund, Lipidor är ett av få svenska börsnoterade läkemedelsutvecklingsbolag som presenterat lyckade fas III-resultat – hur känns det?
– Jag är mycket stolt över att vi uppnått positiva resultat från vår första fas III-studie. Detta är en oerhört viktig milstolpe i vårt företagsbygge och samtidigt en mycket viktig händelse för våra aktieägare och de patienter som kommer att få tillgång till ett förbättrat läkemedel.
Vad betyder de lyckade resultaten för Lipidor som bolag?
– För Lipidor innebär resultaten en validering av vår teknologi och vår formuleringsexpertis. Vi har nu visat att vår AKVANO-teknologi fungerar i stor skala utan biverkningar, vilket innebär att risken för oss som utvecklande bolag minskat väldigt mycket. Vi kan nu påskynda utvecklingen av vår övriga pipeline av läkemedelskandidater och även börja addera nya kandidater.
Vilken respons har ni fått på studieresultaten inom läkemedelsindustrin så här långt?
– Vi har fått många gratulationer från kollegor och konkurrenter och flera tidigare kontakter har hört av sig för att få veta mer. Jag var nyligen i San Fransisco på BioTech Showcase och presenterade Lipidor. Många av dem var mycket nyfikna på vår kliniska studie och den bakomliggande AKVANO-teknologin, och när vi nu har konkreta resultat att peka på blir det förstås naturligt för oss att återkoppla till dessa intressenter.

»Vi har en relativt enkel och förutsägbar regulatorisk väg för att produkten ska nå marknad och de stora patientgrupper som hellre vill använda ett spraybaserat än ett krämbaserat läkemedel« — Ola Holmlund, vd Lipidor

Vad betyder resultaten för Lipidors aktieägare?
– Det är få bolag som ”når hela vägen” på det sätt som Lipidor nu gjort och vi är tacksamma för alla som stöttat oss genom att investera i bolaget. Med ett så tydligt proof-of-concept som vi fått genom studien så hoppas jag förstås att fler aktieägare vill följa oss på resan framåt. Jag har tidigare sagt att Lipidor skall vara ett nyhetsintensivt bolag och jag ser ingen anledning att ändra på det.
Fas III-studien nådde sitt primära mål, kan du berätta mer om detta?
– En studie kan ha många olika resultat och i vårt fall uppnådde vi bästa möjliga resultat för läkemedelskandidaten och därmed också för bolaget. Studien visar att AKP01 har samma läkande effekt på psoriasis som kalcipotriolsalva, ett befintligt krämbaserat läkemedel som marknadsförs av Sandoz, ett dotterbolag till världens näst största läkemedelsbolag Novartis. Detta innebär att vi har en relativt enkel och förutsägbar regulatorisk väg för att produkten ska nå marknad och de stora patientgrupper som hellre vill använda ett spraybaserat än ett krämbaserat läkemedel.
När kan då psoriasis-patienter få möjlighet att bli behandlade mer era produkter?
– För att AKP01 skall nå marknaden krävs att läkemedlet genomgår en registreringsprocess hos berörda myndigheter. Lipidors ambition är att hitta försäljningspartners som ansvarar för registreringsprocessen på respektive marknad. Själva registreringsprocessen ser olika ut för olika marknader och brukar ta något år.
Utgör de positiva studieresultaten ett tillräckligt underlag för att söka marknadsgodkännande för kandidaten?
– Inför studien träffade vi svenska Läkemedelverket och vi bedömer att studieresultaten är tillräckliga för att söka marknadsgodkännande för AKP01.
Vilka är de största fördelarna med er AKVANO-plattform och vad gör den så väl lämpad som administrationsform för läkemedel?
– Vår formuleringsplattform har många fördelar på teknisk nivå framför krämer och salvor och de främsta är att AKVANO samverkar med hudens egna lipider så att de aktiva substanserna kan verka snabbt och utan krav på beröring. För patienterna är fördelarna bland annat att det blir lättare att dosera och går snabbare att genomföra en behandling.

»Det positiva resultatet för AKP01 minskar utvecklingsrisken för vår befintliga pipeline eftersom det visar att AKVANO-plattformen fungerar väl i stor skala på patienter med olika hudtyper utan biverkningar«

Vad talar för att patienterna kommer att föredra er spray framför befintliga krämbaserade hudläkemedel?
– Vi har i en patientstudie sett att ca 75 procent av patienterna föredrar Lipidors formulering framför en kräm eller salva. Med AKVANO räknar vi med att fler patienter kommer att vilja ta sina läkemedel och det i sig är en motivator för vården och för partners.
Ni har med framgång utvärderat cirka 70 aktiva läkemedelssubstanser i formuleringsplattformen. Kan du nämna några av dessa läkemedel och vilka sjukdomar de behandlar?
– Det är ett brett register med substanser som täcker många hudåtkommor  t.ex. infektion, smärta, och eksem.
AKP01 är den första produkten som baseras på er AKVANO-plattform. Vad innebär det för den vidare produktutvecklingen att ni nu har publicerat positiva fas III-resultat?
– Det positiva resultatet för AKP01 minskar utvecklingsrisken för vår befintliga pipeline eftersom det visar att AKVANO-plattformen fungerar väl i stor skala på patienter med olika hudtyper utan biverkningar. Man kan också säga att fas III-resultaten är ett bevis på vår förmåga att anpassa vår teknologi utifrån den effekt vi vill uppnå och det är viktigt för vårt fortsatta arbete framåt och för diskussioner kring nya läkemedel.
– För exempelvis AKP02 som är en kombinationsprodukt med Kalcipotriol och en steroid innebär resultatet att vi med mycket stor sannolikhet kan gå direkt in i fas III utan en mellanliggande fas II. Det innebär stora besparingar i såväl kostnad som tid och patientlidande.
– För aktieägarna innebär det ett genombrott som öppnar upp för många potentiellt värdeskapande aktiviteter och en förhoppningsvis intressant värdetillväxt.
Hur stor är marknaden för krämbaserade läkemedel, om vi enbart talar om de som säljer för minst en miljard USD årligen, så kallade blockbusters?
– Marknaden för hudläkemedel är enorm och det finns flera miljardsäljande preparat. Lipidor är väl positionerat för att konkurrera med de stora preparaten när patenten löper ut eller samarbeta med läkemedelsbolagen för att ta fram förbättrade varianter. Lipidors utvecklingsstrategi är att effektivisera och förbättra välbeprövade substanser.

»Det händer mycket i Lipidor just nu och under våren hoppas jag kunna ge löpande uppdateringar kring vår övriga pipeline, samarbetsprojekt och andra värdehöjande aktiviteter. Under hösten ser vi bland annat fram emot resultaten från Cannasures utvärderingsprojekt för Cannabis«

Kan ni komma att arbeta med helt nya läkemedelssubstanser i framtiden?
– När det gäller utveckling av egna produkter så arbetar vi främst med redan välbeprövade substanser eftersom det innebär en enklare och snabbare väg till marknad. Vi har dock löpande diskussioner med bolag som utvärderar vår teknologi för helt nya läkemedelskandidater och vår ambition för framtiden är att knyta licensavtal med andra läkemedelsbolag som vill använda vår patenterade teknologi.
Du nämnde inledningsvis att du var i San Fransisco och presenterade bolaget, kan du berätta något mer om hur det gick där?
– Jag fick möjlighet att presentera Lipidor inför en stor grupp investerare. Feedbacken jag fick direkt efter presentationen var att det är lätt att förstå vad vi gör och det var flera som kom fram och ville veta mer om Lipidor och våra planer. Jag träffade också flera läkemedelsbolag i separata möten och många är som sagt intresserade av vad vi gör och planerar att göra.
– Branschmässor är ett viktigt och effektivt forum för Lipidor att nå ut till våra intressenter. Jag har ett intensivt schema under våren men kommer att avsätta tid till de viktigaste mässorna.
Avslutningsvis, vilka är Lipidors viktigaste milstolpar framåt?
– Det händer mycket i Lipidor just nu och under våren hoppas jag kunna ge löpande uppdateringar kring vår övriga pipeline, samarbetsprojekt och andra värdehöjande aktiviteter. Under hösten ser vi bland annat fram emot resultaten från Cannasures utvärderingsprojekt för Cannabis.
Läs även: Lipidors studieframgång stärker bolagets plattform (27 jan 2020)
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev