Home Nyheter 2cureX presenterar IndiTreat vid ESMO-kongressen

2cureX presenterar IndiTreat vid ESMO-kongressen

2cureX presenterar IndiTreat vid ESMO-kongressen

13 december, 2019

Parallellt med att 2cureX förbereder lansering av sitt cancerbehandlingstest IndiTreat, satsar bolaget också på att utbilda allmänheten om produkten. Under veckan tog man ett viktigt steg framåt när det gäller detta i och med lanseringen av en hemsida tillägnad IndiTreat. Detta följdes upp av en posterpresentation som sammanfattar framstegen gjorda med IndiTreat, vid ESMO Immuno-Oncology Congress i Genève.
Immunonkologins (IO) avancemang innebär att ett flertal cancerbehandlingar har introducerats på marknaden de senaste åren och många fler väntas följa. Polaris Market Research förutspår att IO-marknaden kommer att uppleva en tillväxtgrad av 21,5 procent.

Alla patienter svarar inte

Detta kan givetvis innebära goda nyheter för cancerpatienter och för behandlande läkare, men alla patienter svarar inte på behandlingar på samma sätt och faktum är att vissa inte svarar alls. Det medför en tung börda, inte bara för patienter och läkare, men också för sjukvården som har svårt att böra de höga kostnaderna som följer av ineffektiva cancerbehandlingar.

IndiTreat identifierar den effektivaste behandlingen

Det danska medicinteknikbolaget 2cureX bestämde sig för att göra något åt detta och sedan bolaget grundades 2006 har man arbetat för att ta fram teknologi som kan avgöra vilket behandlingsalternativ som bäst passar den enskilda patienten.
2cureX har utvecklat IndiTreat, ett test som kliniker kan använda för matcha den individuella cancerpatienten med den mest effektiva cancerbehandlingen. Bolaget har kommit långt sedan 2006 och förbereder sig nu för att lansera IndiTreat på marknaden. Hittills har produkten testats med goda resultat på patienter med kolorektalcancer och kliniska studier är planerade i patienter med metastaserande bukspottkörtelcancer. Bolaget räknar med att testet ska fungera i ett flertal solida cancerformer.

Utbildar läkare och patienter

Lanseringen förväntas ske under 2020 och 2cureX vill att allmänheten ska ha chansen att lära sig mer om produkten innan dess. Under veckan har man tagit ett antal steg för att försäkra sig om att läkare och patienter har tillgång till information om IndiTreat. Den 10 december meddelade bolaget att man lanserat en ny hemsida, inditreat.com, som är helt tillägnad IndiTreat och dess funktion. Läs mer om detta här.

Ekonomiskt stöd från tysk myndighet

Idag kom så nyheten att 2cureX deltar vid ESMO Immuno-Oncology Congress i Genève där man presenterade en poster som sammanfattar IndiTreat-projektets framsteg och fördelar. Presentationen nämner även det generösa finansiella stödet man fått från Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet, som tilldelade 2cureX och dess kliniska partner Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ett bidrag på 1,2 miljoner euro för att anpassa IndiTreat till individualiserad immuno-onkologisk behandling.

»Med generöst stöd från BMBF har vi kunnat stärka vårt samarbete med flera kliniska och vetenskapliga partners vid UKE. Tillsammans har vi gjort viktiga framsteg för att så småningom kunna erbjuda en funktionell IndiTreat-testvariant som kan förutsäga varje patients svar på ett specifikt IO-läkemedel och kombinationer av läkemedel.«– Tabea Sturmheit, Senior Research Scientist, 2cureX

Redo för nästa steg

Veckans händelser visar tydligt att 2cureX är redo att ta steget att lansera IndiTreat på marknaden. Samtidigt gör bolaget ett medvetet och ansvarsfullt val genom att försäkra sig om att läkare och patienter kan lära sig om produkten och lära sig att lita på att IndiTreat kan se till att varje enskild cancerpatient får den mest effektiva behandlingen.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev