Home Nyheter Cancerpatienter angelägna att prova 2cureX test för individualiserad behandling

Cancerpatienter angelägna att prova 2cureX test för individualiserad behandling

Cancerpatienter angelägna att prova 2cureX test för individualiserad behandling

10 december, 2019

Sedan bolaget grundandes 2006 har målet för 2cureX, och dess IndiTreat test, varit att hjälpa cancerpatienter världen över att få en effektivare behandling. Från och med nästa år kommer utvalda sjukhus och kliniker att erbjuda individualiserad cancerbehandling, något som skulle kunna ta 2cureX ett steg närmre sitt mål. Idag tog bolaget ytterligare ett steg på vägen genom att lansera en hemsida, inditreat.com, för att sprida information om testet till patienter och sjukvårdspersonal.
Med IndiTreat har 2cureX tagit fram ett test som kan matcha varje individuell cancerpatient med den mest effektiva behandlingen för hens cancer. Testet bygger på att man tar ett mycket litet vävnadsprov från patienten och ifrån det skapar tusentals 3D-mikrotumörer. Dessa mikrotumörers egenskaper är identiska med patientens tumör vilket innebär att de kan användas för att testa behandlingseffekten av ett brett spektrum av cancerbehandlingar. Mikrotumörernas reaktion på de olika behandlingarna studeras och baserat på tumörsvaret kan man sedan välja den mest effektiva behandlingen för den specifika patienten.

Ett stort behov av nya sätt att behandla cancer

Cancer orsakar redan runt 10 miljoner dödsfall varje år och siffran förväntas fortsätta stiga. Enligt American Cancer Society beräknas antalet nya cancerfall uppgå till 23,6 miljoner år 2030, en betydande ökning från 18,1 miljoner nya fall under 2018. Mot bakgrund av dessa siffror är det uppenbart att det fortfarande finns ett stort behov av nya sätt att angripa cancer och ett av dessa sätt kan vara individualiserad behandling.

Trots att dagens sjukvård kan erbjuda ett större urval av cancerbehandlingar än någonsin förr – t.ex. strålbehandling, kemoterapi och immunterapi – är det fortfarande ett faktum att många sjukhus använder en ‘one-size-fits-all’-strategi. En sådan strategi ger dock långt ifrån optimalt behandlingsresultat eftersom alla tumörer, och individer, är olika.

Gynnar både patienten och samhället

Att genomgå en cancerbehandling innebär en enorm psykisk och fysisk belastning för patienten. Genom IndiTreat får man dock underlag att snabbt ta rätt behandlingsbeslut, vilket spara värdefull tid när det är nödvändigt att snabbt sätta in en effektiv behandling. I många fall skulle en snabbare tillgång till en effektiv behandling förbättra dess resultat. Om man därtill adderar den börda det innebär att behöva genomgå behandlingar som inte ger resultat, och att genomlida deras biverkningar, är det lätt att förstå varför cancerpatienter skulle välkomna ett test som IndiTreat.
Testet lättar inte bara den enskilda cancerpatientens behandlings- och sjukdomsbörda, utan även samhällets ekonomiska börda. Cancer är en kostsam sjukdom, beräkningar visar att den totala kostnaden för cancer är 1,16 biljoner USD. IndiTreat skulle kunna bidra till att reducera summan genom att snabbt identifiera en effektiv behandling och förhindra att pengar spenderas på ineffektiva behandlingar. Man skulle även spara på att undvika kostnader förknippade med dess biverkningar.

Individanpassad behandling på uppgång

Med tanke på de många fördelar som individualiserad cancerbehandling innebär är det inte så konstigt att Danmark, 2cureX hemland, har beslutat att främja utvecklingen mot den här typen av behandling. Danska Medicinrådet stödjer nu planerna på att individanpassa cancerbehandling och från och med nästa år ska danska cancerpatienter kunna erbjudas individualiserad behandling vid utvalda kliniker och sjukhus. Med 2cureX starka position och erfarenhet inom fältet vore det svårt att inte spekulera i vilken roll IndiTreat kan komma att få i det nya behandlingslandskapet.

2cureX står rustade att hjälpa patienterna

2cureX är mer än redo att ta sig an en framträdande roll i behandlingsprocessen. Med en gedigen bas i framgångsrika kliniska valideringsstudier förbereder bolaget nu en europeisk lansering av IndiTreat inom kolorektalcancer under nästa år. IndiTreat har dock potential inom flera solida cancerformer och utvärderas t.ex. även inom äggstocks- och bukspottkörtelcancer vid kliniker i Danmark, Tyskland och Storbritannien.
2cureX har för närvarande hela åtta pågående kliniska program i syfte att stärka kommersialiseringen av sitt test. Programmen ger kontinuerligt data som kommer att förbättra IndiTreats kapacitet att identifiera det bästa behandlingsalternativet för varje enskild patient.
Under hösten har bolaget även arbetat med att skala upp produktionskapaciteten och förstärka det kommersiella teamet runt IndiTreat. Dessutom har man sjösatt ett Early Access-program som gör det möjligt att, i nära samarbete med de involverade klinikerna, optimera lanseringen och marknadsföringsinsatserna för IndiTreat.

Patienterna visar ökat intresse för IndiTreat

Ole Thastrup, vd 2cureX

För att hantera de nästan dagliga förfrågningarna från patienter meddelar 2cureX idag att man lanserar en hemsida för IndiTreat. På inditreat.com kan nu både patienter med kolorektalcancer, sjukvårdspersonal och anhöriga lära sig mer om IndiTreat, hur man går tillväga för att bli testad samt kontakta 2cureX för att få veta mer. För bolaget är hemsidan en viktig del i förberedelserna för produktlansering under 2020 men 2cureX vd Ole Thastrup understryker också vikten av att kunna hjälpa patienter och vårdpersonal:

Utveckling och patentskydd av IndiTreat-testet har varit en lång och utmanande process; men acceptansen från framstående kliniska institutioner och patienter har varit förvånansvärt snabbt. Det är därför glädjande att ge stöd och vägleda det stora antalet patienter, patientföreningar och läkare som kontaktar oss genom att lansera webbplatsen Inditreat.com.

BioStock ser framemot att fortsätta bevaka utvecklingen inom individualiserad cancerbehandling och kommer att följa den fortsatta utvecklingen 2cureX och IndiTreat på nära håll.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev