Home Nyheter WntResearch tar experthjälp i partnerskapsarbetet

WntResearch tar experthjälp i partnerskapsarbetet

WntResearch tar experthjälp i partnerskapsarbetet

12 november, 2019

Cancerläkemedelsbolaget WntReseach fokuserar dels på att utveckla sin kandidat Foxy-5, som just nu genomgår fas II, och dels på att förbereda inför nästa målbild – ett framtida partnerskap för att ta kandidaten hela vägen till marknaden. Parallellt med fas II-studien, där patientrekryteringen nu tagit ordentlig fart, har bolaget anlitat Sage Group för att sonderar möjligheterna att hitta en partner. Sage Group är globala licens- och partnerskapsexperte med lång meritlista som tillhandahåller WntResearchs med stark förhandlingskompetens och ett gediget nätverk.
The Sage Group är etablerade specialister inom rådgivning för life science-bolag och har både lång erfarenhet av avtalsförhandlingar och ett globalt nätverk – två viktiga tillgångar som WntResearch fått tillgång till genom samarbetet. Konsultbolaget har sedan mitten av 1990-talet medverkat i över 125 licens- och partneringavtal, med avtalsvärden upp till 150 miljoner USD.
På kundlistan återfinns, förutom ett stort antal life science-bolag, några av de största läkemedelsbolagen i världen, t.ex. Johnson & Johnson, AstraZeneca och Celgene. Private equity-firmor som brittiska 3i och institutionella investerare som Soros Fund Management står även de på listan tillsammans med ledande forskningsinstitutioner som exempelvis MIT i Boston, USA. I Sages nätverk ingår också en rad investmentbanker och venture capitalfirmor med intresse av investeringar inom life science-området.

Sage har en gedigen resumé

En av de senaste fjädrarna i hatten för Sage är de avtal de förhandlat fram för det amerikanska immunonkologibolaget OncoSec. I december 2018 annonserade Sage att de företrädde Onosec i deras sökande efter en strategisk partner till läkemedelskandidaten TAVO mot hudcancer. Redan i maj 2019 träffade OncoSec sedan ett avtal med det australiensiska bolaget Emerge om att sälja TAVO till vissa patienter med sent utvecklad hudcancer. TAVO, som för närvarande genomgår en registreringsgrundande fas II-studie, är ännu inte godkänt i USA eller Europa, men får marknadsföras i Australien under ett särskilt regelverk. Enligt OncoSec kan avtalet med Emerge generera intäkter redan under andra halvåret 2019.
I mitten av oktober lämnade dessutom det kinesiska bolaget China Grand Pharmaceutical ett bud om att köpa aktier i OncoSec för 30 miljoner USD för att erhålla exklusiva rättigheter för TAVO i Kina och 35 andra asiatiska länder. Dessutom ingår en option om att inom ett år få köpa resten av de utestående aktierna till minst 110 procent över gällande aktiekurs. För att slutföra affären återstår enbart ett formellt godkännande av aktieägarna i OncoSec.

WntResearchs samarbete med Sage

Villkoren för WntResearchs samarbetsavtal med the Sage Group är inte allmänt kända, men syftet är att hitta en partner för de sista utvecklingsstegen samt lansering och kommersialisering av Foxy-5, läkemedelskandidaten som utvecklas för att förhindra metastasering hos cancerpatienter. I ekonomiska termer innebär det normalt sett, förutom ett månatligt arvode, att Sage erhåller en procentsats av värdet på ett eventuellt partner- eller licensavtal om de medverkar till en affär. Detta för att skapa ett tydligt incitament för Sage att lyckas i sitt uppdrag.
Samarbetet inleddes under hösten 2019 och möjliggör för WntResearch att arbeta effektivt på flera fronter parallellt; bedriva fas II-studien med Foxy-5, se över sin patentportfölj samt arbeta aktivt för ett framtida partnerskap.

Siktar på en större aktör som partner

Skulle WntResearch lyckas skapa ett nytt läkemedel med potential att användas inom 60 procent av cancermarknaden – vilket är det teoretiska målet – så kommer det troligen att skapa stora rubriker i forskarvärlden och leda till lukrativa samarbetsavtal.
Ett partnersamarbete skulle sannolikt gå ut på att genomföra en fas III-studie med Foxy-5 inom koloncancer, men också ge förutsättningar utvärdera kandidatens potential inom andra cancerindikationer. Därtill är målet att partnerskapet skulle erbjuda de resurser – såväl finansiella som organisatoriska och nätverksmässiga – som krävs för en lyckosam kommersiell lansering och produktion på bred front.

Potential inom flera cancertyper och goda marknadsförutsättningar

Om fas II-datan som väntas i mitten av 2020 ger s.k. Proof-of-Concept för Foxy-5 inom koloncancer, kommer det att öppna dörrarna för att avancera produkten inom fler cancerindikationer. Enligt bolaget är det relativt enkelt att anpassa kandidaten till andra cancerformer. Närmast till hands ligger bröstcancer och prostatacancer, två av de största indikationerna inom området där man dessutom redan har positiv fas I-data att luta sig på.
Foxy-5 är patentskyddat i USA fram till 2028 och till 2026 i EU. Utöver patentskyddet har lokala myndigheter erbjudit marknadsexklusivitet för nya läkemedel när de registreras, oavsett hur lång tid det är kvar på patentet. För WntResearch betyder det sju års extra skydd i USA respektive åtta år i EU, något som torde tilltala en potentiell partner.

Högt ställda förväntningar

Förväntningarna på att samarbetet med Sage skall bära frukt är höga, inte minst med tanke på deras framgångsrika track record och väletablerade kontaktnät. Ju närmare vi kommer presentationen av preliminära effektdata under andra kvartalet 2020, desto intressantare blir det att följa nyheter på partnerfronten.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
Läs även BioStocks intervju med WNTResearchs vd Peter Morsing här: WntResearch satsar för att bli ett komplett bioteknikbolag
Läs mer om WntResearchs pågående kliniska studie via WntResearch: Fokus på Foxy-5 i fas II

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev