Home Nyheter Alligator på jakt efter nya partners

Alligator på jakt efter nya partners

Alligator på jakt efter nya partners

26 november, 2019

Alligator Bioscience letar aktivt efter en ny partner för läkemedelskandidaten Mitazalimab (ADC-1013) efter att bolaget tidigare i år återfick rättigheterna från Janssen. Detta framgick när bolagets vd Per Norlén presenterade bolaget under Stora Aktiedagen i Stockholm igår. Planen är att inleda fas II-studier under det andra halvåret 2020, troligen inom indikationen pankreascancer, oavsett om man hittar en partner eller ej för projektet.
I somras valde Janssen att avsluta samarbetet med svenska Alligator Bioscience. Samarbetet gällde antikroppen ADC-1013 som stimulerar immunförsvaret genom att aktivera immunreceptorn CD40.
Licensavtalet hade ett potentiellt värde om cirka 6 miljarder kronor (695 MUSD) samt royalties baserade på en eventuell global nettoförsäljning. Avtalet var med andra ord inte bara historiskt ur ett svenskt branschperspektiv, det kunde också mäta sig med några av de större affärer som genomfördes globalt det året.
Att Janssen, en del av Johnson & Johnson-koncernen, valde att avsluta samarbetet grundades i att man ville prioritera andra projekt. Alligators aktie tog en hel del stryk på nyheten, men bolaget har flera gånger framhållit att beslutet inte grundades på några negativa aspekter som framkommit under utvecklingen.
När Alligators vd Per Norlén igår presenterade bolaget under Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm, upprepade han att återlämnandet av rättigheterna grundades på ett strategiskt beslut då Janssen ansåg sig ligga alltför långt efter konkurrenterna inom det aktuella området, immunonkologi.
Läs även: Alligator kommenterar det avslutade avtalet med Janssen (7 aug 2019)
Ny indikation, nya tag och nya partners
Under presentationen framkom alltså att Alligator letar en ny partner till sin läkemedelskandidat Mitazalimab (ADC-1013) och att detta i någon mån visserligen innebär en uppförsbacke, men att man har inlett en process där man sonderar intresset på marknaden för kandidaten. Bolaget tror sig veta mer om hur stort detta intresse är inom ett par månader.
VD Per Norlén framhöll under presentationen att även om man inte hittar den optimala samarbetspartnern, så är planen alltjämt att inleda fas II-studier under H2 2020, vilket underlättas av att man har tillräckligt med studieläkemedel för denna fas. Pankreascancer kan bli den väg bolaget väljer att gå och en marknadsentré skulle då teoretiskt kunna bli aktuell år 2026.
I bolagspresentationen framgick även att fas II-studien planeras omfatta cirka 40 patienter där Mitazalimab kan kombineras med cellgifter och PD-1 hämmare, något som kommer kräva avtal för att få använda dessa studieläkemedel. Beroende på utfallet av den kommande studien har bolaget för avsikt att gå vidare med en fas II/III-studie i en större population om cirka 150 individer.
För mer information, se hela videopresentationen nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev