Home Nyheter Karolinska först i Norden med laseringrepp mot hjärntumörer

Karolinska först i Norden med laseringrepp mot hjärntumörer

Karolinska först i Norden med laseringrepp mot hjärntumörer

4 oktober, 2019

Karolinska Universitetssjukhuset har för första gången opererat bort en hjärntumör med hjälp av laser. Patienten kunde lämna sjukhuset redan dagen därpå med endast ett stygn vid insticksstället.  Karolinska blir därmed det första sjukhuset i Norden och ett av de första i Europa som erbjuder laserbehandling vid hjärntumörer. Lasertekniken som nu används på Karolinska kommer från amerikanska Medtronic. Inom marknadssegmentet finns även uppstickare som svenska Clinical Laserthermia Systems.
Systemet som Karolinska Universitetssjukhuset använder kallas Visualase och har utvecklats av Medtronic – ett av världens största medicinteknikbolag. Lasertekniken styrs av en magnetkamera genom så kallad magnetisk resonanstomografi (MR) och godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA redan 2007. I Europa godkändes tekniken först våren 2018 varför den inte hunnit introduceras på mer än ett fåtal kliniker. Det gör Karolinska Universitetssjukhuset till en av pionjärerna i Europa när det nu blir den första kliniken i Norden som erbjuder Visualase-behandling för att avlägsna hjärntumörer.

Minskad risk och smärta – snabbare återhämtning

Vid operationer med MR-styrd laserablation kan man behandla tumörer som är otillgängliga för öppen kirurgi, till exempel tumörer som ligger djupt eller i en känslig del av hjärnan. Det gör operationerna mindre riskfyllda än traditionella öppna kirurgiska skallingrepp (kraniotomier) och kan innebära minskad smärta och förkortad återhämtningstid för patienterna.
Operationen utförs genom att ett 3,2 mm hål borras i skallbenet där en tunn ljusledare placeras i en utvald målpunkt. Mot denna riktas sedan laserljus som får temperaturen att stiga, vilket förstör den oönskade cellerna. Eftersom patienten hela tiden övervakas i en magnetkamera kan man säkerställa att tumörcellerna förstörs utan att påverka känslig omkringliggande hjärnvävnad.

Läkarna som utförde ingreppet på Karolinska är glada över att ha genomfört operationen med lyckat resultat.

Biträdande överläkare Margret Jensdottir och ST-läkare Jiri Bartek utförde det första ingreppet den 17 september i samarbete med Funktionsområde Neuroradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienten genomgick ingreppet utan besvär och kunde åka hem redan dagen efter behandlingen med endast ett stygn över insticksstället.

Fler potentiella behandlingsområden

Visualase-systemet kan även användas inom andra områden, till exempel inom viss hjärt- och kärlkirurgi, neurokirurgi, gastroenterologi, gynekologi, ortopedi och dermatologi. Just nu genomför Medtronic en klinisk studie i USA för att erhålla en utvidgad FDA-indikation för laserablation av patienter med läkemedelsresistent temporär lobepilepsi (MTLE), den vanligaste formen av partiell eller lokaliserad epilepsi. Syftet är att ta bort de olika områdena i hjärnan som orsakar epileptiska anfall.

Uppstickare i Europa och USA

Även om giganten Medtronic nu börjar etablera sig med Visualase i Europa saknas det inte utmanare på den europeiska arenan. I Sverige finns till exempel medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) som ingått avtal med bolag i både Europa och USA med fokus på att leverera högkvalitativ bildstyrd interventionell teknologi till sjukhus som utför MR-styrd laserablationsbehandling. Läs mer.
Bolaget har också utvecklat lasersystemet TRANBERG Thermal Therapy System och behandlingen imILT (IMmune stimulating Interstitial Laser Thermotherapysom specifikt angriper solida tumörers tillväxtzon med termoterapi. I korta drag sker behandlingen genom att en optisk laserfiber förs in i tumören som bestrålas med laserljus på ett kontrollerat sätt. Uppvärmningen gör att tumören långsamt dör, samtidigt som antigener strömmar ut ur tumören och stimulerar kroppens immunförsvar att angripa eventuella dottertumörer.
CLS har genomfört tre kliniska studier med TRANBERG-systemet och imILT med finansiellt stöd från Europeiska Unionens ramprogram för forskning och utveckling, Horizon 2020, och har hittills kunnat uppvisa lovande resultat när det gäller överlevnad för patienter med bukspottskörtelcancer. I samarbete med franska Image Guided Therapy har CLS även utvecklat navigationsmjukvaran Thermoguide som hjälper användarna av TRANBERG-systemet att avgränsa behandlingsområdet och minimera risken för skador.
CLS ser Nordamerika som den största marknaden för bolagets produkter och arbetar därför målmedvetet för att positionera TRANBERG-systemet på just denna marknad. Enligt bolagets vd Lars-Erik Eriksson ligger fokus just nu på att nå en godkänd 510(k)-ansökan hos FDA för Thermoguide för såväl laserablation i hjärna som behandling av annan mjukvävnad i kroppen. CLS är nu inne i slutfasen av att utforma en komplett ansökan till den amerikanska myndigheten.

CLS arbetar målmedvetet för att positionera TRANBERG-systemet på den Nordamerikanska marknaden.

Global marknad i stark tillväxt

Enligt vissa bedömare kan den helhetslösning som CLS utvecklar bli en konkurrent till Medtronics Visualase-system. Bolagets mål är att nå en marknadsandel inom fokuserad laserablation på 30 procent i USA, EU och Japan för vissa prostatasjukdomar, vilket skulle motsvara årliga intäkter på omkring 350 MUSD. Den globala marknaden för MR-styrd neurokirurgisk ablation, som bland annat omfattar MR-styrd laserablation, väntas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 4,3 procent mellan 2019 och 2026, med en omsättning på 5,4 miljarder USD per år fram till 2026.
Prognosen baserar sig på att det finns en tilltagande efterfrågan på den här typen av kirurgiska ingrepp över hela världen, eftersom ingreppen innebär minimal smärta, hög precision, minskad ärrbildning och låg komplikationsrisk. Dessutom ökar fallen av hjärncancer, vilket i kombination med tekniska framsteg stimulerar efterfrågan ytterligare. Det finns över hundra olika typer av hjärntumörer och enligt National Institutes of Health beräknas närmare 24 000 nya fall av hjärncancer diagnostiseras under 2019 enbart i USA.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev