Home Nyheter Jakten på alternativ till opioider – vår tids heliga Graal?

Jakten på alternativ till opioider – vår tids heliga Graal?

Jakten på alternativ till opioider – vår tids heliga Graal?

30 oktober, 2019

Den pågående opioidkrisen har inte bara resulterat i mängder av opioidrelaterade dödsfall, stämningar och miljarduppgörelser. Den har även fått forskare att lägga i en högre växel i sökandet efter andra sätt att hantera smärta. Nya uppslag lanseras på löpande band – allt från syntetiserade morfinpreparat till flavonoider från cannabis och tetrapeptider från en nyupptäckt svampart.
De senaste åren har den medicinska användningen av opioider ökat markant, bland annat för att de är mycket effektiva som smärtstillande läkemedel vid behandling av svår akut eller kronisk smärta. Problemet är att preparaten är starkt beroendeframkallande och att risken för missbruk därför är mycket stor.
När det blev känt att det var just opioider som låg bakom den dramatiska ökningen av narkotikarelaterade dödsfall, började stämningarna hagla över storproducenterna. Något som under hösten bland annat resulterade i domar med krav på skadestånd och miljarduppgörelser för läkemedelsjättar som Johnson & Johnson och Purdue Pharma.
Ytterligare fyra läkemedelsbolag – Amerisourcebergen, Cardinal Health, McKesson och Teva – har nu nått en förlikning till ett sammanlagt värde om 260 MUSD vid en rättegång i Ohio – den första opioidrättegången på federal nivå. Det är en uppgörelse som kan bana vägen för en nationell överenskommelse med flera delstater och som befriar domstolarna från bördan att pröva hundratals fall. I så fall kan det röra sig om en förlikning till ett sammanlagt värde på upp till 50 miljarder USD.

Drabbat Ohio efterlyser tekniska lösningar

Opioidkrisen har varit särskilt påfallande i USA, och Ohio har varit en av de värst drabbade delstaterna, med den näst högsta andelen dödsfall kopplade till opioider i USA under 2017. Att denna delstat varit drivande när det gäller att utkräva ansvar från opioidtillverkarna är därför knappast en slump.
Samtidigt har Ohio tagit flera initiativ för att finna nya lösningar på problemet. Bland annat lanserades 2017 Ohio Opioid Technology Challenge – en tävling där bolag belönas för tekniska idéer som kan utvecklas till lösningar för att bromsa landets opioidepidemi. Årets vinnare, Brave Technology Coop (Kanada), DynamiCare Health (USA), Prapela (USA) och University Hospitals (USA) fick 1 MUSD vardera för att ta sina idéer vidare och utveckla dem till produkter som kan föras ut på marknaden.

Forskning i jakt på ny smärtlindring

Även inom läkemedelsforskningen pågår ett frenetiskt arbete för att finna nya lösningar på opioidproblemet. Bland annat söker man efter substanser som kan ge en lika god smärtlindring men som har färre biverkningar och inte framkallar ett lika starkt beroende som opioiderna. Det finns många nya kemikalier som potentiellt kan leva upp till dessa krav, bland annat en ny typ av syntetiserade morfinpreparat som exempelvis AT-121 och PZM21. De är visserligen något mindre effektiva smärtlindrare jämfört med morfin men har å andra sidan betydligt färre biverkningar, även vid höga doser.
Tekniskt sett klassas molekylerna som opioider eftersom de har syntetiserats från morfin, men deras kemiska struktur är utformad för att rikta in sig på mycket specifika receptorer i hjärnan, vilket gör att de fungerar annorlunda. Enligt experter återstår det emellertid många års forskning och noggrann experimentell validering innan denna typ av läkemedel kan introduceras på marknaden.

Kontrollerad användning av högpotent gift

På annat håll pågår samtidigt forskning med inriktning på tetrodotoxin – ett dödligt gift som förekommer naturligt i marina varelser som blåsfisk och vissa bläckfiskar – som en möjlig lösning för framtidens smärtlindring. Tetrodotoxin är visserligen extremt potent, mer än tusen gånger giftigare än cyanid, men Dr Daniel Kohane vid Boston Children’s Hospital har nyligen lett en forskningsstudie som visat uppmuntrande resultat.
Vid University of Sydney i Australien undersöker forskare en annan idé som går ut på att använda tetrapeptider från en hittills okänd art av mögelsvampen Penicillium som nyligen upptäckts i en flodmynning i Huon Valley. Forskarna kunde visa att denna svamp innehöll aminosyror av typen tetrapeptider med en unik struktur liknande endomorfiner, det vill säga opioidpeptider som förekommer naturligt i kroppen och har en smärlindrande effekt. Forskarteamet har kunnat konstatera att dessa tetrapeptider har potential att ge effektiv smärlindring med färre biverkningar än vanliga opioider. De har därför lämnat in en patentansökan i Australien och fortsätter forskningen för att se om upptäckten kan leda till utvecklingen av ett nytt läkemedel. Men även om utfallet av studierna blir positivt får man räkna med ytterligare minst tio år innan ett sådant läkemedel kan vara tillgängligt på marknaden.

Kanadensiska framsteg inom cannabisfältet

Vid University of Guelph i Ontario, Kanada, inriktar man sig istället på flavonoider som utvinns ur cannabis. Där släppte en grupp forskare så sent som i augusti en studie som visar hur cannabismolekyler kan användas som alternativ till dagens opioidpreparat för lindring av akut och kronisk smärta. Enligt professor Tariq Akhtar, som är medförfattare till studien, är dessa molekyler upp till 30 gånger så kraftfulla som Aspirin, en vanligt förekommande receptfri värktablett. Dessutom inriktar sig flavonoider på källan till inflammationen och ger ingen psykoaktiv effekt.
Potentialen hos flavonoider av typen cannflavin från cannabis har varit känd sedan 1980-talet, men på grund av cannabisförbud och de strikta hanteringregler som är förknippade med narkotikaklassade preparat har forskningen varit begränsad. Det var först efter Kanadas legalisering av cannabis förra året som de kanadensiska forskarna kunde gå vidare med sin forskning, vilken resulterade i nämnda studie. Även i detta fall behövs det dock betydligt mer forsknings- och utvecklingsarbete innan de smärtlindrande molekylerna kan framställas i större skala. Eftersom flavonoider endast förekommer i en ytterst begränsad mängd i cannabisplantan, försöker forskarna därtill utveckla ett biologiskt system som kan producera större mängder av de eftertraktade molekylerna.
Detta är bara några exempel på den forskning som bedrivs i jakten på alternativ till dagens opioider. Även om mycket arbete återstår och forskningen inom området pågått i decennier är förhoppningarna om att kunna utveckla en optimal smärtlindring (kanske vår tids heliga Graal?) fortsatt stora.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev