Home Nyheter Börsdebut idag för Aprea Therapeutics

Börsdebut idag för Aprea Therapeutics

Börsdebut idag för Aprea Therapeutics

3 oktober, 2019

Investmentbolaget Karolinska Development följer idag ytterligare ett av sina portföljbolag på börsen. I slutet av maj noterades OssDsign på Nasdaq First North och i september kom Lipidor in på samma marknad. Nu är det dags för Aprea Therapeutics att notera sig på Nasdaq Global Select i USA.
Aprea Therapeutics, med huvudkontor i Boston, är nu klara för notering på Nasdaq Global Select i USA, som BioStock tidigare rapporterat. Erbjudandet till allmänheten är värderat till 85 MUSD och det omfattar 5 666 667 stamaktier till priset av 15 USD per aktie. Handeln kommer inledas idag, den 3 oktober, under tickerkoden ”APRE” och erbjudandet stänger den 7 oktober.

Aprea, har utvecklat ny metod för behandling av cancer som inriktar sig mot det celltillväxthämmande proteinet p53. Mutationer i p53-genen påträffas i hälften av alla mänskliga tumörer och dessa mutationer gör att tumörcellerna kan växa obehindrat och att de kan utveckla resistens mot cancerläkemedel. Apreas läkemedelskandidat APR-246 har visar sig kunna återuppliva p53-proteinet vilket leder till celldöd i cancertumörerna.

Kliniska framgångar och initierad fas III

Just nu genomgår APR-246 två parallella fas Ib/II-studier i myeloplastiskt syndrom (MDS) respektive akut myeloisk leukemi (AML). I dessa studier behandlas högrisk-patienter med p53-muterad MDS eller AML med APR-246 i kombination med cytostatikan azacitidin. Lovande preliminära resultat från dessa studier presenterades redan 2018 på flera stora konferenser arrangerade av storspelare som American Association for Cancer Research, European Hematology Association och American Society for Hematology.
Då fas Ib/II-studierna visat en hög svarsfrekvens hos de behandlade patienterna har Aprea även initierat en registreringsgrundande fas III-studie inom MDS, varifrån man väntar sig resultat under 2020.

Notering synliggör värdet

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

För Karolinska Development – som inför noteringen äger 13 procent av aktierna i Aprea – innebär noteringen en nettovinst på 58 Mkr, baserat på priset till allmänheten som nu offentliggjorts. Karolinska Development får inte sälja sina Aprea-aktier under de första 180 dagarna räknat från den 7 oktober, enligt avtalets lock up-regler.

»Som långvarig större ägare i Aprea Therapeutics är vi stolta över att ha bidragit till dess framgångsrika resa från ett projekt vid Karolinska Institutet till ett börsnoterat företag i USA. Vi ser fram emot att noga följa vårt portföljbolags fortsatta utveckling som ett börsbolag på Nasdaq Global Select Market« – säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development, i en kommentar till BioStock. 

Andra portföljbolag har också gjort börsentré

Men Aprea är inte det enda av Karolinska Developments portföljbolag som noterats på senare tid. OssDsign, har handlats på Nasdag First North sedan i slutet av maj. Bolaget designar och tillverkar implantat och materialteknik för reparation av benvävnad. Karolinska Developments ägarandel uppgår till 18 procent och OssDsign har i dagsläget ett börsvärde på runt 370 Mkr.
Lipidor, som är ett av Karolinska Developments passiva innehav och där man äger 1,14 procent, började handlas på Nasdaq First North Growth Market den 27 september. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar, t.ex. psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Bolaget har ett börsvärde på cirka 165 Mkr.

BioStocks kommentar

För aktiemarknaden är särskilt noteringarna av Aprea Therapeutics och OssDsign betydelsefulla händelser i bedömningen av Karolinska Development. De är bekräftelser på att bolagets aktiva ägarstrategi bär frukt och samtidigt synliggör de noterade innehaven substansvärdet i Karolinska Development.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev