Home Nyheter Aprea Therapeutics till Nasdaq Global Select

Aprea Therapeutics till Nasdaq Global Select

Aprea Therapeutics till Nasdaq Global Select

10 september, 2019

Aprea Therapeutics har lämnat in en ansökan till amerikanska myndigheter om notering av bolagets stamaktier. Bolaget, som nyligen erhållit särläkemedelsstatus från FDA, är dessutom aktuellt med kliniska data från flera kliniska studier inom den närmaste tiden.
Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics (Aprea) har lämnat in en ansökan till amerikanska myndigheter om eventuell notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Global Select Market. Karolinska Development äger 14,3 procent i Aprea, varav 11,7 procent är via KDev Investments AB.
Hittills vet vi att Apreas tickerkod kommer att vara APRE, men någon tidsplan, storlek eller pris på aktierna har ännu inte uppgivits. Nasdaq Global Select Market är ett segment av Nasdaq där 1200 större bolag finns listade, både amerikanska och internationella.

Siktar på förbättrad immunonkologisk behandlingseffekt

Aprea utvecklar nya cancerläkemedel mot solida tumörer och blodcancersjukdomar. Det kroppsegna proteinet p53 hämmar okontrollerad celldelning och i cirka hälften av alla tumörer har p53-proteinet satts ur spel genom mutation. Apreas läkemedelskandidat APR-246 har visat sig kunna återuppliva den muterade p53-genen. Studier har visat att APR-246 har potential att förbättra effekten av immunonkologiska läkemedel, t.ex. checkpointhämmare.
Kort efter att studierna publicerades i våras fick Aprea snabbspårstatus (Fast Track Designation) och särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) av FDA. Detta innebär att bolaget, i sin vidare kliniska utveckling av produkten, kommer att få tillgång till stödfunktioner från den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Dessutom kommer man erhålla en 7 år lång marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden vid ett marknadsgodkännande.
I nära framtid ser Aprea fram emot resultat från två fas II-studier under senare delen av 2019 och under 2020 väntas resultat från en fas III-studie som startade tidigare i år.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev