Home Nyheter Användarvänlighet i fokus för framtidens inhalationsprodukter

Användarvänlighet i fokus för framtidens inhalationsprodukter

Användarvänlighet i fokus för framtidens inhalationsprodukter

14 oktober, 2019

Förra veckan gick den åttonde upplagan av Medicon Valley Inhalation Consortiums workshop och symposium av stapeln i Medicon Villages lokaler i Lund. Det fyra dagar långa eventet lockade till sig deltagare från ett flertal internationella läkemedelsbolag som ville fördjupa sina kunskaper om inhalationssektorn och utbyta erfarenheter. Bland presentatörerna märktes bland annat Iconovos vd Orest Lastow. 
Medicon Valley Inhalation Consortium (MVIC), under ledning av vd Lars Asking, är en s.k. paraplyorganisation där 26 bolag med expertis inom utveckling av inhalationsprodukter ingår. MVIC bildades efter att AstraZeneca lade ner sin verksamhet i Lund och organisationens syfte är ta till vara på inhalationskunskapen i regionen. Medlemsbolagen är alla baserade i Sverige och är verksamma inom ett brett spektrum – i MVIC ingår allt ifrån läkemedelsutvecklande bolag till regulatoriska experter.

Populärt och internationellt event

Under ett flertal år har MVIC nu organiserat en workshop och symposium för att sprida kunskap inom inhalationsområdet och förra veckan var det alltså dags för den åttonde upplagan. Under åren har eventet vuxit och lockat till sig alltfler deltagare. En snabb blick på årets deltagarlista räcker för att konstatera att man numera lockar internationella aktörer och stora branschspelare. Till exempel var italienska Chiesi Farmaceutici och finska Orion på plats.
Bland talarna återfanns svenska branschexperter såsom Iconovos vd Orest Lastow och Red Gleads läkemedelskemist Thomas Brimert.

Utveckling av inhalationsprodukter – en komplex process

Att administrera läkemedel genom inhalation har flera fördelar: läkemedlet kommer direkt till det aktuella organet och ger därmed färre systemiska biverkningar, att läkemedlet passerar lungorna innebär också att det lättare tar sig in i blodomloppet och dessutom har inhalerade läkemedel en mycket snabb effekt.
Förra veckans MVIC-event underströk dock just hur komplex processen att utveckla en inhalationsprodukt är och hur många parametrar som måste tas hänsyn till. Bolag som vill utveckla en ny inhalationsprodukt måste ta ställning till om läkemedelsberedning ska tas fram i torrpulverform eller som en flytande produkt och vilken typ av inhalator som passar den valda  läkemedelsberedningen bäst.
En annan utmaning är frågan om hur man ska se till att patienten får i sig så mycket som möjligt av läkemedelsdosen. Endast 10 – 30 procent av den inhalerade dosen når nämligen patientens lungor; resten fastnar i till exempel munhålan och sväljs utan att ge effekt.

Patienter behöver bättre produkter


Ytterligare en intressant fråga handlar om s.k. patient adherence. Även om patienterna är noga med att använda inhalatorerna när de först får dem, blir de med tiden allt sämre på att använda inhalatorerna och faktiskt ta sin medicin.
I sin presentation underströk Orest Lastow behovet av att ta fram mer användarvänliga produkter för patienterna och att branschen fokuserar på att utveckla sådana. Många av dagens inhalatorer har nämligen ett antal svaga punkter, t.ex. kan det vara svårt att veta hur mycket av läkemedlet som finns kvar i inhalatorn och om man har inhalerat dosen korrekt. Lastow påpekade att det är läkemedelsbolagen ansvar att utveckla produkter som är så enkla som möjligt för patienterna att använda.

Iconovo satsar på användarvänliga produkter

För Lastow är detta inte bara tomma ord utan i sin roll som vd för Iconovo bidrar han till att utveckla nya inhalatorer med användarvänlighet i fokus som uppfyller patienternas behov. Iconovo utvecklar inhalationsprodukter som utlicensieras till läkemedelsbolag och just nu har man tre färdigutvecklade inhalatorer – ICOcapICOone och ICOres – som kan fyllas med substansspecifika torrpulverberedningar.
Iconovos inhalatorer är designade med patienten i åtanke och för att göra det så enkelt som möjligt för dem att ta sin medicin och vara trygg i sin behandling. ICOres visar t.ex. exakt hur många doser som finns kvar och har också en visuell feedback som visar när dosen är redo att inhaleras samt när den har inhalerats på rätt sätt. På så sätt hoppas Iconovo kunna förenkla den behandlingsprocess som patienterna är beroende av och måste gå igenom varje dag, då det ofta rör sig om behandling av kroniska sjukdomar såsom astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).
Läs mer om Iconovos astmasatsning här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev