Home Nyheter Iconovos vapen i kampen mot astma

Iconovos vapen i kampen mot astma

Iconovos vapen i kampen mot astma

26 september, 2019

Astma har länge varit ett stort globalt hälsoproblem och det tycks bara bli allt större. Under sommaren visade en rapport från Asthma UK att antalet dödsfall i England och Wales orsakade av astma har ökat markant. För att komma till rätta med denna utveckling krävs krafttag. Ett av de bolagen som utvecklar produkter som ska minska sjukdomens inverkan på den drabbade individen är svenska Iconovo vars inhalatorer kan bli ett värdefullt vapen i kampen mot astma.
I augusti publicerade alltså Asthma UK, en brittisk patientorganisation, en rapport med oroande siffror. Det var sedan tidigare allmänt känt att förekomsten av astma har ökat de senaste decennierna och nu visade rapporten att även antalet astma-relaterade dödsfall i England och Wales också har ökat. Rapporten kan laddas ner här.

Antalet dödfall når högsta nivån på tio år

Rapporten konstaterar att antalet dödsfall i England och Wales som orsakats av astma har nått den högsta nivå på tio år. Siffror från brittiska Office for National Statistics visar att antalet dödsfallen ökat med hela 33 procent bara mellan 2008 och 2018. Enligt brittiska National Health Service (NHS) avlider varje dag tre personer i Storbritannien till följd av astma.

Brister i den grundläggande vården

Det är givetvis viktigt att klarlägga varför dödstalen stiger och här pekar brittiska allmänläkare på att en av orsakerna kan vara brister i den grundläggande astmavården. Så många som 60 procent av astmapatienterna i England och Wales får inte den vård som de har rätt till. Detta har potentiellt mycket allvarliga konsekvenser och enligt NHS hade två tredjedelar av dödsfallen kunnat förhindras genom bättre vård. Asthma UK pekar i sin rapport särskilt på brister i vårdens förmåga att förse patienter med inhalatorer.
Men det är inte bara vården som blivit sämre, utan antalet astmafall har också ökat vilket är en annan underliggande orsak till de ökande dödstalen. En av orsakerna till att fler insjuknar i astma är en allt sämre miljö. Luftföroreningar är ett stort problem som kan kopplas till en tredjedel av alla fall av barnastma i regionen.

En global folksjukdom

Problemen sträcker sig dock utanför Storbritannien och astma kan anses vara en global folksjukdom. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider 235 miljoner människor världen över av astma och det är dessutom den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn.
Även i Sverige är astma ett stort problem. Hjärt-Lungfonden rapporterar att ungefär 800 000 personer (cirka 10 procent av befolkningen) i Sverige har astma, varav 50 000 fall är svår astma.

Vad är astma?

Astma innebär att luftrören är kroniskt inflammerade och när de utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen uppstår kramp i muskulaturen runt luftrören, inflammation, svullnad samt ökad slemproduktion.
Detta leder i sin tur till att luftvägarna blir smalare, luften har svårt att passera och den drabbade får svårt att andas. Eftersom slemhinnan svullnar och slem bildas i luftrören framkallas hosta. Astmaanfall har olika svårighetsgrad, men andningssvårigheter är överlag en obehaglig upplevelse och svåra astmaanfall kan leda till syrebrist.
Flertalet astmapatienter kan sjukdomen till trots leva ett normalt och aktivt liv, med tillägget att de alltid måste ha med sin medicin med sig och undvika miljöer som kan framkalla astmaattacker.

Iconovo kan hjälpa astmapatienter

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är ett av målen att minska den globala förekomsten av astma. Även om astma kan behandlas intravenöst betonar FN särskilt vikten av tillgången till inhalerade läkemedel för den långsiktiga kontrollen av astma.
Just inhalatorer och inhalerbara astmaläkemedel står i fokus hos Iconovo. Lundabolagets affärsidé är att utveckla inhalationsprodukter som utlicensieras till läkemedelsbolag. I nuläget har bolaget tre färdigutvecklade inhalatorer – ICOcapICOone och ICOres – som kan fyllas med substansspecifika torrpulverberedningar.

ICOcap, ICOres och ICOone

Iconovos produkter underlättar för patienterna

Genom sin utformning kan Iconovos inhalatorer förbättra och underlätta livet för astmapatienter då de är mer användarvänliga än konkurrenternas. ICOres visar t.ex. exakt hur många doser som finns kvar. Den har också en visuell feedback som visar när dosen är redo att inhaleras och när dosen har inhalerats på rätt sätt. För en patientgrupp som är beroende av ständig tillgång till medicin är allt som underlättar medicinering av stort värde. En effektiv och användarvänlig grundbehandling kan i förlängningen bidra till att minska antalet astma-relaterade dödsfall.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
 
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev