Home Nyheter Uppskruvat tempo och kapitalresning för BrainCool

Uppskruvat tempo och kapitalresning för BrainCool

Uppskruvat tempo och kapitalresning för BrainCool

4 september, 2019

Två nya orders från Tyskland, utökad patientrekrytering till en klinisk studie samt en aviserad kapitalrunda om 40 Mkr för att intensifiera satsningen på direktförsäljning i USA och Tyskland och förberedelser för marknadslanseringen inom onkologi. Detta summerar förra veckans intensiva nyhetsflöde i BrainCool som utvecklar och säljer medicinska kylningssystem.
BrainCool har de två senaste veckorna kunnat presentera försäljningsframsteg som visar att bolaget tycks vara på rätt väg att skapa marknadsacceptans för sina produkter. Den 22 augusti erhöll bolaget en order på tio behandlingar från St. Josefskrankenhaus i tyska Freiburg med kylningsprodukten RhinoChill för snabb och tidig medicinsk kylning vid stroke och hjärtstopp.

Intensifierad försäljning i Tyskland

Det är kanske för tidigt att tala om ett brett genombrott på den tyska marknaden, men den första ordern på tio behandlingar i Freiburg följdes snabbt upp av ytterligare två beställningar från Tyskland förra veckan.
Den första av dessa var ytterligare en beställning från det Freiburgbaserade sjukhuset och gällde även denna gång tio behandlingar av RhinoChill för prehospital behandling av patienter med hjärtstopp. Avsikten är att dessa behandlingar skall inledas redan i ambulansen för att sedan fortsättas på sjukhusets akut- och intensivvårdsavdelning.
BrainCool menar att nyligen uppdaterade riktlinjer för hur vården skall bedrivas, där prehospital kylbehandling har adderats, kommer att leda till ett ökat behov av bolagets produkter. Enbart det faktum att St. Josefskrankenhaus inom kort lagt två beställningar, om än begränsade i volym, är ett värdefullt kvitto för BrainCool.

Sjukhuset i Halle la order

Utöver dessa affärer kunde BrainCool också meddela en ny order från tyska Halle, Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle, avseende 6 behandlingar med RhinoChill för att utvärdera implementering av tidig behandling i vårdförloppet. Behandlingen kommer således även på detta sjukhus att inledas redan i ambulansen och fortsätta vidare på sjukhuset.
Värt att notera är att sjukhuset i Halle också medverkade i utvärderingen av BrainCool System som utföll positivt. Mer data kring denna utvärdering förväntas publiceras under vintern.

Utökad patientrekrytering i Solna

Förra veckan kunde BrainCool också meddela att Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har inlett rekrytering av fler patienter till den kliniska studien av Cooral System, i enlighet med det avtal som ingick tidigare i år.
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är sedan tidigare med i den omfattande kliniska studien av Cooral System för att motverka oral mukosit (OM), en allvarlig biverkan som kan uppstå vid cellgiftsbehandling.
Karolinska i Huddinge har redan rekryterat över 50 patienter med diagnosen myelom. I Solna kommer emellertid endast patienter med lymfom att rekryteras. Lymfompatienter är inneliggande på sjukhuset under hela vårdperioden, vilket dels underlättar rekrytering till den kliniska studien, men även uppföljningen av studieresultaten.

Närmar sig fullrekrytering

Före sommaruppehållet hade 153 patienter av totalt 180 patienter inkluderats i den kliniska studien. I dagsläget är fördelningen 130 patienter med myelom och 23 med lymfom, varav samtliga i den senare diagnosgruppen har rekryterats av Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.
Härmed har således två större svenska sjukhus valt att delta i BrainCools studie rörande Cooral System och bolaget kan i och med detta räkna med ett större patientunderlag som överstiger de regulatoriska kraven. Även Oslo Universitetssykehus har inlett rekrytering av patienter som kommer att behandlas under september.
BrainCool bedömer att under september månad kunna avsluta rekryteringen av patienter till lymfom-studien på flera sjukhus då endast cirka 20 patienter återstår.

Kapitalanskaffning på 40 Mkr

Förra veckan bjöd även på nyheten att BrainCool ska resa 40 Mkr i en säkerställd företrädesemission, i syfte att forcera bolagets satsning på direktförsäljning i USA och Tyskland, samt för att förbereda marknadslansering inom onkologi. Med stärkta finansiella resurser menar bolaget också att man stärker sin position i pågående diskussioner gentemot industriella samarbetspartners inom distribution, affärsutveckling och produktion.
Vd Martin Waleij menar i en kommentar att kapitalanskaffningen ligger rätt i tiden, givet vad man nu ser framför sig – ett större kommersiellt genombrott på flera marknader där etablering just nu pågår.
Likviden är även avsedd att återbetala lån och täcka det rådande rörelsekapitalbehovet under 2019 och 2020. Bolaget har även förhandlat fram möjligheten att förlänga utestående lån under 2020.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev