Home Nyheter Plattan i mattan för Cereno Scientific

Plattan i mattan för Cereno Scientific

Plattan i mattan för Cereno Scientific

10 september, 2019

Cereno Scientific har varit mycket kommunikativa den senaste tiden. Året har hittills inneburit bland annat en övertecknad emission, patentgodkännande och en ansökan för att inleda fas II med huvudkandidaten CS1. När BoStock träffade vd Sten R. Sörensen på LSX Nordic Congress stod det klart att bolaget inte heller avser vila på lagrarna under resten av året. Direkt efter LSX styrdes kosan mot den internationella hjärtkonferensen European Society of Cardiology 2019 i Paris och fler liknande tilldragelser väntar under hösten.
Göteborgsbolaget Cereno Scientific utvecklar läkemedel för att, i första hand, förebygga och behandla kardiovaskulär sjukdom med ett fokus på sjukdomar relaterade till trombos och fibros. Bolagets primära läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för att förebygga trombos-embolier som kan leda till bl.a. lungpropp, stroke och hjärtinfarkt.
Till skillnad från dagens anti-trombotiska behandling så förebygger CS1 bara risk för ockluderande propp lokalt och när det uppstår en hotande propp. På så sätt undviker man ett av de vanligaste problemen med dagens anti-trombotiska läkemedel – nämligen att patienten utsätts för den konstanta risken för blödningskomplikationer.

Stärkta finanser

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific
Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific.

Under 2019 har Cereno Scientific kunnat bygga vidare på ett starkt 2018 och i bolagets nyligen publicerade halvårsrapport underströk vd Sten R. Sörensen att den nyemission som stängde i början av juni tillhör de allra viktigaste händelserna under senare tid. Emissionen gick över förväntan och när den stängde hade den övertecknats och tillförde totalt bolaget 60,6 Mkr före emissionskostnader och återbetalning av tidigare lån.

SAB breddar potentialen för CS1

Det är inte bara på den finansiella sidan som Cereno Scientific har vuxit sig starkare. Detta kan även konstateras när det gäller bolagets vetenskapliga kompetens och kontaktnät efter att man i mars inrättade ett vetenskapligt råd, ett så kallat Scientific Advisory Board (SAB). Till detta har Cereno Scientific rekryterat ett antal välrenommerade internationella namn till sin SAB vars syfte är att stödja bolagets framtida utveckling både från ett kliniskt och vetenskapligt perspektiv. Läs mer.
Att etablera ett SAB visade sig snabbt bära frukt – i maj kom beskedet att rådet hade identifierat potential att bredda indikationspotentialen för CS1. Enligt rådet har CS1 inte bara kapacitet att förebygga trombos med mindre eller ingen blödningsrisk jämfört gängse behandling, utan publicerade vetenskapliga artiklar indikerar även att kandidaten besitter potential att hämma, eller t.o.m. minska redan etablerad fibrosutveckling. För Cereno Scientific innebär detta att dörren till ytterligare behandlingsindikationer och möjliga sjukdomsvinster har öppnats. Om förmågan att hämma fibrosutveckling befästs innebär det att läkemedlet kan bli aktuellt för ytterligare kardiovaskulära sjukdomsindikationer såsom hjärtsvikt, kroniska njurskador, förmaksflimmer och även för sällsynta sjukdomar som behandlas med särläkemedel. Läs mer.

På väg mot fas II

CS1 har även avancerat när det gäller den kliniska utvecklingen. Sommarens resta kapital ska primärt användas för att påbörja en fas II-studie med CS1. Studien ska genomföras tillsammans med CRO-bolaget OCT Group på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien och inkludera individer som genomgått ortopedkirurgi. Planen är att initiera studien, vars syfte är att undersöka CS1s trombosförebyggande effekt, under första halvåret 2020. För närvarande arbetar man intensivt med att få dessa ansökningar godkända och därmed få grönt ljus för studien.

Internationellt nätverkande för Cereno Scientific

Parallellt med det kliniska utvecklingsarbetet fortsätter Cereno Scientific att attrahera internationell uppmärksamhet och arbetar medvetet med att synas på den internationella scenen. Nyligen deltog man vid LSX Nordic Congress, där BioStock passade på att få en pratstund med vd Sten R. Sörensen som berättade mer om flera av ovanstående aspekter. Se intervjun i sin helhet nedan.
Efter LSX-konferensen åkte vd samt CMO Björn Dahlöf vidare till European Society of Cardiology (ESC) Congress i Paris. Hjärtkongressen anordnas tillsammans med World Congress of Cardiology och är den största sammankomsten av sitt slag i världen. Med fler än 30 000 deltagare var det ett bra tillfälle för Cereno Scientific att visa upp sitt arbete och knyta nya internationella kontakter. Efter konferensen kontaktade BioStock Sörensen som berättade vad man fick ut av deltagandet på ESC Congress i Paris:
– Det var fr.a. några viktiga saker som ESC gav oss; senaste nytt kring Guidelines och alla stora spelare på den anti-trombotiska marknaden. Det är uppenbart att blödningsproblematiken fortfarande är ett stort fokus för alla idag tillgängliga behandlingar, vilket stärker oss i att vi är på rätt väg med vår utveckling av en anti-trombotiskt förebyggande behandling som inte sätter kroppen i en konstant blödningsrisk. Vidare fick vi tillfälle att ha ett antal spännande och intressanta möten utanför kongressprogrammet då nästan alla viktiga personer i branschen är på plats vid ett sådant här möte. Jag återkommer senare i höst till vad dessa möten handlade om. Sist men inte minst så är ju ett möten som ESC mycket inspirerande och vi fick flera nya idéer.
Bolaget kommer dessutom dyka upp på ytterligare konferenser under hösten:
– Vi har blivit inbjudna till två viktiga möten senare i år. Det handlar om 3rd AFDD (Anti-Fibrotic Drug Development) i Boston Nov 18-20 och till prestigefyllda 16th Global Cardio Vascular Clinical Trialists Forum (CVCT) i Washington DC Dec 5-7. På båda dessa möten skall vi på olika sätt presentera de vidgade behandlingsmöjligheterna relaterade till fibros som vi potentiellt har med vår behandlingsprincip. Även här återkommer jag senare i höst med mer detaljer.

Avancemang på bredare front

Även om fokus ligger på CS1 har Cereno Scientifics lyckats avancera ännu ett projekt under året. En av de viktigaste händelserna under 2019 skedde i mars då bolaget förvärvade en substans från Emeriti Bio. Substansen utvecklas numera under namnet CS014 och den har startat ett prekliniskt utvärderingsprogram. Bolaget har även ansökt om patent för CS014 för att stärka det immateriella skyddet.
Men det slutar inte där. Bolaget har vidsträckta planer för sina kardiovaskulära läkemedelkandidater. För att optimera förutsättningarna att uppnå sina mål har man under året inrättat ett Scientific Advisory Board (SAB) – en sammansättning av inte mindre än fem världsledande hjärtforskare. Med hjälp av sin SAB har Cereno börjat skifta fokus från att ha riktat in sig primärt på trombosrelaterade sjukdomar, till att numera verka inom ett bredare kardiovaskulärt spektra. Läs mer.
Hör Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen berätta mer i videon från LSX Nordic Congress nedan. 

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev