Home Nyheter Follicum om avvecklingen av Swedish Growth Fund

Follicum om avvecklingen av Swedish Growth Fund

Follicum om avvecklingen av Swedish Growth Fund

15 september, 2019

Swedish Growth Fund har tidigare kommunicerat att man avser avveckla sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens delägare. Bakgrunden är att fondens stadgar stipulerat en begränsad livslängd och att denna period nu löpt ut. BioStock kontaktade Follicums vd Jan Alenfall för en kommentar hur detta påverkar bolaget där fonden tidigare varit storägare.
Swedish Growth Fund AB bildades under 2016 med en planerad treårig livslängd. Syftet med fonden var att dels investera i onoterade bolag med ambition att noteras samt i noterade bolag med stor kursutvecklingspotential. Fondens delägare har nu efter tre år beslutat att avveckla fonden och därför försatt Swedish Growth Fund i likvidation. Som ett led i detta kom under fredagen beskedet att fondens innehav i Follicum, som uppgått till 14,9 procent av bolagets kapital och röster, nu delas ut till fondens ägare.
Jan Alenfall, vd för Follicum, Swedish Growth Funds aktieinnehav i Follicum har nu minskats från cirka 14,9 till 0 procent av kapital och röster. Har ni haft koll på att detta skulle komma att inträffa?
– Ja, vi har känt till detta sedan i somras och vi kommunicerade det även i emissionsprospektet i juni. Likvideringen av fonden sker helt enligt ägarnas plan eftersom fondens stadgar stipulerat en begränsad livslängd och denna period har nu gått ut. I övrigt har vi ingen insyn i fondens arbete.
Vad innebär detta för Follicum som bolag, och för era övriga aktieägare?
– Det innebär inte någon förändring för Follicum. Eftersom vi kände till att detta skulle hända informerade vi de individuella ägarna i SGF i samband med emissionen för att säkerställa att de har en aktuell och bra bild av bolaget och är intresserade av att fortsätta stödja oss.

»Den feedback vi fick från de enskilda fondägarna i samband med emissionen var positiv och flera av dem har också utökat sitt innehav i bolaget. Follicum driver två intressanta projekt där vi räknar med att nå flera värdehöjande milstolpar under 2020.« – Jan Alenfall, vd Follicum 

Hur ser ägarbilden i bolaget ut efter likvideringen av Swedish Growth Fund?
– Det är ingen förändring annat än det som har kommunicerats, fondens ägarandel går till noll och vi välkomnar fondens delägare som aktieägare direkt i Follicum.
 I fredagens pressmeddelande säger ni att ni ser framemot att få fondens delägare som direkta aktieägare i Follicum och att ni tillsammans med dem, samt övriga befintliga aktieägare, kan fortsätta att driva Follicum mot bolagets kommunicerade mål. Hur ser du på utsikterna att fondens delägare fortsatt ser Follicum som ett intressant case?

Jan Alenfall, vd Follicum

– Den feedback vi fick från de enskilda fondägarna i samband med emissionen var positiv och flera av dem har också utökat sitt innehav i bolaget. Follicum driver två intressanta projekt där vi räknar med att nå flera värdehöjande milstolpar under 2020.
I november 2017 förvärvade Swedish Growth Fund Sunstone Life Science Ventures samtliga 2 747 034 aktier i Follicum. Ett par månader senare investerade Swedish Growth Fund ytterligare 3,5 Mkr i bolaget genom en riktad nyemission. Hur viktigt är institutionellt ägande för Follicum och hoppas ni kunna attrahera mer långsiktiga ägare av liknande kaliber framgent?
– Institutionella ägare är viktiga och vi är glada att vi kunde attrahera bl.a. Recipharm Ventures, Nordic Cross Asset Management och Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande i senaste emissionen. Vi arbetar kontinuerligt för att välkomna flera långsiktiga ägare.
Vilka katalysatorer skulle du vilja framhålla som de mest intressanta i Follicum på ett års sikt?
– Det absolut mest intressanta är den fas II Proof-of-Concept studie mot håravfall med vår nya topikala formulering av FOL-005 som vi kommer att starta i januari 2020. Det ska bli mycket spännande att se resultaten under hösten 2020 och vid positiva resultat är jag övertygad om att vi kan inleda ett kommersiellt samarbete med ett eller flera företag under 2021. I diabetesprojektet fortskrider arbetet enligt plan med sikte på ett vetenskapligt samarbete med ett större läkemedelsföretag under nästa år.  
Läs även: Follicum knyter kontakter på NLSDays , 13 september 2019
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev