Home Nyheter Bluebird Bios genterapi godkänd i EU

Bluebird Bios genterapi godkänd i EU

Bluebird Bios genterapi godkänd i EU

14 juni, 2019

I början på juni kunde Bluebird Bio checka av sitt första läkemedelsgodkännande när Europeiska kommissionen beviljade ett villkorligt godkännande för försäljning av genterapin Zynteglo mot den allvarliga genetiska sjukdomen transfusionsberoende β-talassemi. Läkemedlet har potential att bli en ny blockbuster-terapi.
β-talassemi (TDT) är en potentiellt dödlig sjukdom som kännetecknas av oförmåga att producera β-globin, ett protein som är nödvändigt för att producera hemoglobin (Hb). Hemoglobin, å sin tur, ger de röda blodkropparna deras färg och transporterar syre från lungorna till kroppens olika vävnader. Det innebär att personer med TDT lider av blodbrist och suboptimal syretillförsel till vävnaderna. Sjukdomen kan också uttrycka sig genom infektionskänslighet, benskörhet, hjärtsvikt och förstorad mjälte och/eller lever.
För att överleva sjukdomen måste patienter med TDT genomgå livslång behandling med kroniska blodtransfusioner för att upprätthålla normala blodnivåer. Dessa transfusioner innebär risk för progressiv skada i flera organ på grund av ett oundvikligt järnöverskott.

Ett förväntat livsvarigt skydd

Genterapin som kommer marknadsföras under namnet Zynteglo, under utvecklingen kallad LentiGlobin, har i en serie mindre studier visats frigöra en majoritet av patienterna från behovet av dessa blodtransfusioner. Terapin behandlar den bakomliggande genetiska orsaken till TDT och erbjuder därmed patienter möjligheten att bli transfusionsoberoende. En lyckad genbehandling förväntas ge ett livsvarigt skydd.
Det villkorade europeiska godkännandet innebär att läkemedlet är föremål för utökad övervakning för att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation, såsom misstänkta biverkningar.

»Efter att själv ha genomfört kliniska studier av Zynteglo ser jag potentialen som den här genterapin kan erbjuda patienter och deras familjer som ofta har hanterat denna sjukdom och transfusioner i åratal, ofta i årtionden« — säger professor Franco Locatelli, Sapienza Universitet i Rom, Italien och direktör, Institutionen för pediatrisk hematologi/onkologi och cell- och genterapi, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rom 

Så fungerar behandlingen

Behandlingen adderar funktionella kopior av en modifierad form av β-globingenen (βA-T87Q-) i patientens egna blodstamceller (HSC). Det innebär att det inte finns något behov att donera HSC från en annan person, vilket annars krävs för allogen HSC-transplantation.
Vid behandling med Zynteglo avlägnas en patients HSC från kroppen genom en procedur som kallas för aferes. Det tas till ett laboratorium där en lentivirusvektor används för att föra in β-globingenen i patientens HSC. Detta steg kallas för transduktion. Innan deras modifierade HSC återförs genom infusion får patienten kemoterapi för att förbereda benmärgen för de modifierade HSC som nu bär β-globingenen.
Genom behandlingen får patienten förmågan att själv framställa HbAT87Q i nivåer som drastiskt minskar, eller helt eliminerar, transfusionsbehovet. När väl transfusionsoberoende uppnåtts så förväntas effekterna av behandlingen vara livet ut.

»Godkännandet från Europeiska kommissionen innebär att vi nu har en genterapi för vissa patienter med TDT. Något som verkligen kan förändra liv genom att erbjuda möjligheten till en transfusionsfri framtid« — Franco Locatelli

Förekomst av sjukdomen

TDT är ingen vanligt förekommande sjukdom, men den initiala patientpopulationen utgör likväl tusentals människor i Europa. Bluebird Bio hoppas kunna göra Zynteglo tillgängligt i Tyskland redan 2019 och planerar att expandera till Storbritannien och Italien 2020. Dessa tre länder har en samlad patientpopulation om cirka 2300 patienter.
Det finns idag inga säkra uppgifter om hur många personer i Sverige som har thalassemi. Troligen finns det ett hundratal personer med den svåra formen av β-thalassemi som kräver blodtransfusioner. Sjukdomen är vanligare i de geografiska områden i världen där malaria förekommer och i områden där malaria tidigare var vanligt.

Ansökte om godkännande i EU före USA

Bolaget valde att ansöka om godkännande för genterapin hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA först, snarare än till FDA i USA. Bakgrunden var en önskan om att använda EMA:s PRIME-beteckning, ett snabbt utvärderingssystem särskilt inriktat på avancerade terapier från mindre till medelstora läkemedels- och bioteknikföretag.
Förutom beteckningen prioriterat läkemedel (Priority Medicines, PRIME), fick terapin även beteckningen särläkemedel (Orphan Medicinal Product) gällande behandling av β-thalassemia intermedia och major, vilket inkluderar TDT. Terapin genomgick den behovsanpassade regulatoriska processen Adaptive Pathway som medför att ett läkemedel kan få ett villkorat godkännande baserad på ett begränsat dataunderlag kring kandidatens kliniska effekt och säkerhet. Detta kommer också med krav på en omfattande uppföljning av behandlingsutfall i klinisk praxis efter marknadsentré.
De regulatoriska program som Bluebird nyttjade har tagits fram för läkemedel som kan ge stor terapeutisk nytta jämfört med befintliga behandlingar eller gynna patienter som är utan behandlingsalternativ. Programmen PRIME och Adaptive Pathway gjorde det möjligt för bolaget att ha en konstruktiv dialog med myndigheten i ett tidigt skede vilket ledde fram till en snabb och effektiv bedömning. En bedömning som till dags dato är den snabbaste EMA gjort avseende ett läkemedel för avancerad terapi (ATMP).

Kostnaderna för behandlingen

Bluebird har ännu inte offentliggjort priset för en behandling med Zynteglo, men bolaget planerar att använda ett betalningssystem som fördelar kostnaderna över en femårsperiod. Bolaget har tidigare sagt att man anser att ett rimligt värde av en engångsinfusion är cirka 2,1 miljoner USD per patient. Om Zynteglo ska nå blockbuster-status och göra behandlingen till världens näst dyraste, måste Bluebird dock först övertyga betalarna om sin alternativa betalningsplan.
Zynteglo skulle placera sig som den näst dyraste behandlingen mellan Novartis Zolgensma och Spark Therapeutics Luxturna. Statistiken nedan är framtagen av BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Ytterligare potential inom sicklecellanemi

Även om TDT är mindre vanlig i USA än i Europa, och framförallt jämfört med malariadrabbade länder, skulle ett potentiellt godkännande i USA addera ytterligare 1.400 behandlingsberättigade patienter redan år 2020. Det är tillräckligt omfattande för att ge Zynteglo blockbusterstatus, men en ännu större möjlighet kan finnas inom Sicklecellanemi. Det finns över 100 000 personer med sicklecellsjukdom enbart i USA som möjligen kommer att kunna dra nytta av Zynteglo. Bolaget bedriver för närvarande pågående studier i denna indikation.
För den intresserade inleddes idag Hematology Association (EHA)-kongressen i Amsterdam. Under denna sammankomst presenterar Bluebird Bio mer data rörande Zynteglo. En webbcast kommer även kunna följas via denna länk.
Läs även:
Världens dyraste läkemedel godkänt (31 maj 2019)
Att ta kontroll över våra gener för att behandla sjukdomar (21 mars 2019)

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev