Home Nyheter Genovis utökar säljkanalerna i Asien

Genovis utökar säljkanalerna i Asien

Genovis utökar säljkanalerna i Asien

17 maj, 2019

Genom ett nytt distributionsavtal får Genovis nu möjlighet att marknadsföra och sälja nuvarande och kommande SmartEnzymes till fler forskare och läkemedelsutvecklare i Japan, Singapore och Taiwan. Avtalet med Fujifilm Wako Pure Chemical är det senaste i raden av avtal för Genovis i Asien de senaste åren.
I kvartalsrapporten som släpptes tidigare i maj framhöll Genovis vd Fredrik Olsson att Q1 2019 bland annat kännetecknades av ett intensivt arbete att addera ytterligare partners för försäljning på prioriterade geografiska marknader i Asien.
Olsson konstaterade att arbetet hittills varit framgångsrikt och att man sannolikt kommer att kunna hantera försäljning på ytterligare marknader i närtid. Igår stod det klart att man levererar på denna punkt.

Ny distributör öppnar för nya marknader

Fujifilm Wako Pure Chemical utvecklar och tillverkar högkvalitativa reagens som adresserar behoven inom avancerad forskningen däribland specialkemikalier, kliniska reagens för diagnostik samt laboratoriekemikalier. Som namnet antyder, så är det ett dotterbolag till det multinationella storbolaget Fujifilm group.
Fujifilm Wako Pure Chemical är en väletablerad aktör på marknaderna Japan, Singapore och Taiwan, där Genovis nuvarande och kommande SmartEnzymes nu får möjlighet att distribueras vi partnerns välutvecklade försäljningskanaler till forsknings- och analysavdelningar på stora biopharmabolag.

»Marknaden för biologiska läkemedel expanderar i Japan, speciellt läkemedel baserade på antikroppar. Genovis unika och populära produkter för utveckling av biologiska läkemedel svarar väl på kunders behov. Vårt samarbete med Genovis där vi marknadsför deras produkter inom vårt försäljningsnätverk i Japan, Taiwan och Singapore ger goda möjligheter för tillväxt i båda bolagen« — Hiroyuki Ito, General Manager, Life Science Development Operations, Fujifilm Wako Pure Chemical

Stark regional förankring

Bolaget har ett stort nätverk av säljare och lokala representanter som adresserar läkemedels- och biopharmaindustrin i Japan. Därutöver har FujifilmWako Pure Chemical lokal representation på marknaderna i Singapore och Taiwan där Genovis produkter också kommer att erbjudas.
Med kunskap i de lokala språken kommer ett dedikerat team av specialister från Fujifilm Wako Pure Chemical att distribuera och marknadsföra Genovis produkter. Enligt Genovis passar SmartEnzymes väl in med de produkter som erbjuds av Fujifilm Wako Pure Chemical.

”Genom att samarbeta med Fujifilm Wako Pure Chemical får vi en erfaren partner och en väletablerad leverantör till biopharmaindustrin. Företaget känner väl till marknaden för enzymatiska reagens för forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Därutöver har Fujifilm Wako Pure Chemicals ambitionen att erbjuda kontraktstillverkning av biologiska läkemedel vilket gör att vi ser goda förutsättningar för ett lyckat och långvarigt samarbete« — Fredrik Olsson, vd Genovis.

Asienexpansionen tog fart på allvar 2017

På den kinesiska marknaden inleddes Genovis arbetet med att expandera säljräckvidden i september 2017 genom ett distributionsavtal med Beijing Zhongyuan Ltd. Detta kompletterades snabbt med ytterligare ett avtal med kinesiska Shanghai Titan Scientific Ltd. Flera läkemedelsjättar har förlagt såväl R&D som tillverkning i Kina, inte minst bolag som fokuserar på biologiska läkemedel. För Indien slöts därpå ett distributionsavtal med Allianz Bioinnovation, som har majoriteten av sin kundbas inom biologiska läkemedel, där Genovis produkter har tydliga fördelar för effektiv kvalitetskontroll.
I april 2018 tog Genovis expansion ytterligare fart i och med ett undertecknat distributionsavtal med Chayon Laboratories Inc. för den sydkoreanska marknaden.

Fortsatt säljfokus

Med dagens fem avtal på den expansiva asiatiska marknaden – där distributörerna har knivskarpt fokus på de viktigaste nyckelmarknaderna – plus det helägda dotterbolaget i USA, har Genovis goda förutsättningar att fortsätta leverera ökande försäljningssiffror.
Värt att notera är också att Genovis nyligen erhöll en order värd 2 Mkr för en utvärderingsstudie som ligger utanför Genovis nuvarande huvudmarknad. Beställare var ett ej ännu namngivet globalt biopharmabolag, vilket kan öppna upp för flera stora affärer framgent.

Proffsförvaltare har tagit position

Förvaltarduon Carl Armfelt och Erik Sprinchorn som i höstas lämnade Swedbank Robur och som med stöd från investmentbolaget Bure startade TIN Fonder, lanserade den 4 februari i år den nya fonden Core Ny Teknik (+12,87 % sedan starten). Den senaste uppdateringen av Genovis ägarlista från slutet av april visar att Core Ny Teknik, vars strategi är att investera långsiktigt i små- och medelstora teknik- och innovationsinriktade bolag, är en av de största ägarna i Genovis med samma innehav som Andra AP-fonden. Se ägarlistan här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev