Home Nyheter Follicum presenterade kliniska framsteg vid världens största hårkonferens

Follicum presenterade kliniska framsteg vid världens största hårkonferens

Follicum presenterade kliniska framsteg vid världens största hårkonferens

30 april, 2019

Förra veckan gick världens största kongress inom hårforskning – World Congress Hair Research – av stapeln i Barcelona. Vid konferensen presenterade svenska Follicum sina resultat från bolagets två kliniska studier med kandidaten FOL-005. För BioStock berättar vd Jan Alenfall om vikten av att delta vid kliniska konferenser såsom denna.
Mellan 24 och 27 april avlöpte världens största kongress inom hårforskning, World Congress Hair Research, i Barcelona. På konferensen representerades svenska Follicum av grundare Professor Anna Hultgårdh Nilsson och vd Jan Alenfall som presenterade postern ”FOL-005 – modulation of hair growth in clinical studies”.
Postern omfattar resultaten från de två kliniska studier som utförts med bolagets läkemedelskandidat för håravfall (alopecia), FOL-005. Studierna har genomförts i samarbete med bioskin i Hamburg och Charité Universitetssjukhus i Berlin.

Klinisk data för håravfall

Bolagets senaste studie, en fas IIa, inkluderade 60 frivilliga alopecia-patienter och utvärderade injicerad FOL-005 under en 3-månadersperiod. Studieresultaten, som rapporterades i oktober 2018, visade att hårväxten – studiens primära endpoint – ökade i genomsnitt med 7 hår/cm2.
Resultaten visade också ett ökat antal hårsäckar i tillväxtfas, en annan viktig parameter för hårväxt. Vid högsta dosen konstaterades en markant ökning om 11% (median) av antalet hårsäckar i tillväxt. Dessutom ökade förhållandet mellan antalet hår i tillväxtfas och antalet hår i vilofas med 18% (median) medan motsvarande siffra för placebo var minus 16% (median).

»Vi märker generellt ett stort intresse när vi besöker konferenser och kongresser och Follicum får då ofta mycket positiv feedback. Detta tror jag till stor del beror på att vår läkemedelskandidat FOL-005 har en så kallad ”first in class”-potential. Det innebär att vi med FOL-005 behandlar håravfall via ett helt nytt koncept, inte via samma receptor eller mekanism som de befintliga läkemedlen gör« — Jan Alenfall, vd Follicum

Planerar ny studie med topikal formulering

Inga biverkningar för FOL-005 rapporterades i studien och bolaget planerar en uppföljande fas IIa-studie med en topikal formulering av sin läkemedelskandidat. Inför denna för bolaget förberedande diskussioner med tyska myndigheter kring studiedesign och krav på preklinisk dokumentation, givet att studien ska göras med ny formulering
Den aktuella hårkonferensen är enligt bolaget en av de viktigaste inom området och samlar världens främsta forskare och syftar till att vidareutveckla kunskapen inom hårväxt, hår och hårbottensjukdomar samt behandling av dessa.
BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för att få hans bild av varför ett deltagande på konferensen var viktig för Follicum.

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, ni deltog även när World Congress Hair Research hölls i Kyoto, Japan under 2017. Vad är bakgrunden till att ni deltar i dessa konferenser?
– Denna konferens är den största och viktigaste vetenskapliga konferensen inom fältet. Cirka 900 deltagare från 70 länder var på årets event. Det presenteras både ny grundläggande forskning om de bakomliggande orsakerna till alopeci och resultat från kliniska studier med nya behandlingar och behandlingstekniker. Det är av stor vikt att vi håller oss uppdaterade på dessa områden. De flesta av våra vetenskapliga rådgivare deltar också på konferensen och vi får därför möjlighet att diskutera våra frågeställningar med dem.  Dessutom ger konferensen oss möjlighet att knyta nya kontakter inom områden som är betydelse för den fortsatta utvecklingen av FOL-005.
– Eftersom det är den största konferensen i sitt slag är det också viktigt för oss att synas och nätverka under eventet.
Vilken exponering hoppades ni kunna få av att delta på konferensen och vilka implikationer kan det få för Follicum?
– Det är viktigt att etablera nya kontakter under mötet vilket kan generera viktiga möjligheter i framtiden och dessutom presenterade vi en poster med information om våra kliniska studier och nya data för FOL-005. Utöver att visa resultat från de kliniska studierna visade vi också resultaten från den första experimentella studien med vår nyutvecklade krämliknande formulering. Nästa steg i utvecklingen av FOL-005 är att genomföra en klinisk studie där alopeci-patienter behandlas med denna topikala formulering av FOL-005. På konferensen fanns utmärkta möjligheter att diskutera både erhållna resultat och detaljer om hur den nya studien ska läggas upp. Vi hoppas och tror att postern intresserade många av deltagarna och att den kan ge upphov till nya samarbeten och interaktioner.
Hur upplever ni intresset av er kandidat och era studieresultat från hårforskningsvärlden som är representerad vid konferensen?
– Idag finns det tyvärr bara ett par produkter för att motverka eller bromsa håravfall på marknaden och dessutom är det inte speciellt många nya produkter under utveckling. Därför är det av mycket stort intresse att nya produkter tas fram, det märker vi inte minst bland de kliniker, alltså behandlande läkare, som deltar på kongressen. Vi märker generellt ett stort intresse när vi besöker konferenser och kongresser och Follicum får då ofta mycket positiv feedback. Detta tror jag till stor del beror på att vår läkemedelskandidat FOL-005 har en så kallad ”first in class”-potential. Det innebär att vi med FOL-005 behandlar håravfall via ett helt nytt koncept, inte via samma receptor eller mekanism som de befintliga läkemedlen gör.
Avslutningsvis, igår den 29 april skickade ni in en ny patentansökan. Kan du berätta lite om denna ansökan och de potentiella effekterna som kan komma av ett eventuellt godkännande?
– Det är generellt en stor utmaning att formulera peptider som en kräm, lotion eller liknande eftersom peptiderna i en sådan miljö väldigt lätt bryts ner och därmed förlorar produkten sin effekt. Vi är därför mycket nöjda med att ha utvecklat en unik formulering som innebär att FOL-005 är stabil. Dessutom har formuleringen bra kosmetiska egenskaper och vi har också visat att den ger hårväxtstimulerande effekt i en in vivo-modell. Utöver det innebär ett godkänt formuleringspatent att vi får förlängt patentskydd för FOL-005 med upp till 8 år, vilket är mycket gynnsamt.
Se Jan Alenfalls bolagspresentation från BioStock LIVE i Stockholm den 29 april 2019 här.
Läs även: Follicum kan dubblera patentskyddet för FOL-005 mot håravfall

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev